Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Denna ingenjör och uppfinnare, som huvudsakligen sysslade med elektroteknik, var utan tvekan en av de starkast lysande stjärnorna under den andra industriella revolutionen.

Fysik

Nyckelord

Tesla, Nikola Tesla, Teslaspole, turbin, kompaktlysrör, växelströmsmotor, generator, spole, växelström, elektromagnetisk induktion, trådlös, Columbi ägg, telegraf, elektrisk ström, magnetiskt fält, nät, Energi, el, elektro, uppfinnare, Edison, patentet, fysik

Relaterade objekt

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Generatorer och elmotorer

Medan en generator omvandlar mekanisk energi till elektrisk energi, omvandlar en elmotor elektrisk energi till mekanisk energi.

Transformator

En transformator är en anordning som används för att omvandla spänningen i elektrisk ström.

Alstrande av växelström

Elektrisk ström kan alstras genom att ett ankare roteras i ett magnetfält.

Dynamo (gymnasienivå)

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

Elbil

Tesla Model S är en av de första kommersiellt tillgängliga elbilarna.

Elektriska ljuskällor i hushållet

Denna animation visar egenskaperna hos ljuskällor som används i hushållet, från traditionella glödlampor till LED-lampor.

Elektriska motorer

Elmotorer finns överallt i samhället, låt oss lära oss om de olika typerna.

Fysiker som förändrade världen

Dessa stora forskare hade ett enorm inflytande på fysikens framsteg.

Kondensator

Kondensatorer lagrar elektrisk energi i form av elektrisk laddning.

Magnetron

En av de viktigaste beståndsdelarna i en mikrovågsugn är magnetronen, den producerar mikrovågorna.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller mullrande ljud som kallas åska.

Eldriven kollektivtrafik

Trådbussar och spårvagnar är exempel på miljövänliga transportmedel.

Elektrisk ringklocka

Mekanisk ringklocka som fungerar med hjälp av en elektromagnet.

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

Marie Curies laboratorium

Marie Curie, den enda personen som fått Nobelpriset i två olika vetenskaper, är förmodligen den mest kända kvinnan i vetenskapens historia.

Rimac Concept One

Rimac Automobilis firsta modell är en av världens snababste elbilar.

Vattenturbin, generator

Vattenturbiner omvandlar rörelseenergin i vatten till elektricitet.

Edisons glödlampa

Den amerikanska elingenjören Edison uppfann glödlampan år 1879, en uppfinning som förändrade vår vardag.

Hur fungerar en LCD-skärm?

En flytkristallskärm använder flytande kristallers optiska egenskaper för att skapa en bild.

Hur fungerar en mikrovågsugn?

Denna animation visar hur en mikrovågsugn fungerar.

Hur fungerar ett elektriskt ångstrykjärn?

Denna animation visar hur ett elektriskt ångstrykjärn fungerar.

Hur fungerar ett kylskåp?

Denna animation visar hur ett kylskåp fungerar.

Hur fungerar mobiltelefonen?

Denna animation visar hur en mobiltelefon fungerar.

Hur fungerar solpaneler och solfångare?

Denna animation visar hur solenergi kan utnyttjas.

Hur fungerar tvättmaskinen?

Denna animation visar hur en tvättmaskin fungerar.

Likströmsmotor

Likströmsmotorn består av en permanent magnet och en spole, placerad inne i magneten, var i elektrisk ström flödar.

Solkraftverk

Solkraftverk omvandlar solenergi till elektricitet.

Telegraf (Samuel F. B. Morse)

Den amerikanske uppfinnaren presenterade sin revolutionerande uppfinning inom telekommunikation vid New Yorks Universitet år 1837.

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med hjälp av bakterier. Biogas är en blandning av metan och koldioxid....

Dynamo

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

Passivhus

I ett passivhus kan en behaglig inomhustemperatur upprätthållas utan användning av traditionella värme- och kylsystem.

Added to your cart.