Neolitiska bosättningar

Neolitiska bosättningar

Som ett resultat av de revolutionära framstegen under den neolitiska tidsåldern, etablerades de första varaktiga bosättningarna under denna epok.

Historia

Nyckelord

Neolitiska perioden, avveckling, by, bostadsort, bostad, gemenskap, Utgrävning, fristad, jordbruk, väggmålning, lersten, forntiden, Livsstil, neolithic, djurhållning, arkeologi, försvar, säkerhet

Relaterade objekt

Scener

Neolitiska bosättningar

Den yngre stenåldern (eller neolitikum) var den senare delen av stenåldern, vilken följde på den äldre stenåldern (paleolitikum och mesolitikum). Uppdelningen mellan dessa perioder är snarare kulturell än tidsmässig. Den yngre stenåldern utgör därför inte bara en historisk epok utan karakteriseras också av en viss social, ekonomisk och kulturell stil.
Perioden kännetecknas av uppkomsten av jordbruk, djurhållning, hantverk och framväxten av stora bosättningar.
Den neolitiska kulturen uppstod omkring 10 000 år f.v.t. i Främre Orienten och därifrån spreds den tillsammans med de nya idéerna och uppfinningarna i samband med människors migration.
Neolitiska samhällen etablerades i sydöstra Anatolien (Turkiet), Syrien och Irak. Den yngre stenåldern slutade då metallverktyg blev utbredda (kopparåldern, bronsåldern, järnåldern).

Samtidigt som jordbruket och djurhållningen uppstod, upprättades mer varaktiga samhällen med mer utvecklade bostäder.
Lerklining användes länge i många av byggnaderna tills man började bygga husen i lersten. Husen blev säkrare och bestod av flera våningar.
Den agrara livsstilen gjorde att större grupper började leva tillsammans. Byar upprättades, vilket gav bättre säkerhet. Några av de neolitiska bosättningarna kan betraktas som städer (på grund av deras storlek och organisation). Städerna Çatalhöyük, som blomstrade redan mellan 7:e och 6:e årtusendet f.v.t. (5000 invånare, 12 hektar, i dagens Turkiet), och Jeriko (ca 2000 invånare, stenmurar, på nuvarande Västbanken), är de bästa exemplen på detta.

Ritning över Çatalhöyük

Vardagsliv

Livet under yngre stenåldern

Varken arkeologiska utgrävningar eller strukturen på bosättningarna tyder på att någon stark social hierarki skulle ha utvecklats inom neolitiska bosättningar. Hushållen var förmodligen ekonomiskt oberoende. Jordbruket utövades av storfamiljen (tre generationer).
Bosättningens ledare valdes bland äldre, respekterade, manliga familjemedlemmar. Shamanerna var särskilt respekterade, på grund av deras helande krafter.
Den nya livsstilen krävde nya verktyg. Neolitiska verktyg varade längre och var starkare än tidigare verktyg. Hushållen använde också föremål tillverkade av ben, fibrer och vidjor.
De första hantverken som dök upp var krukmakeri och vävning. Grödor lagrades i krukor gjorda av lera eller huggna ur sten. En primitiv form av handel - byteshandel - uppstod.

Bosättningens struktur

 • bosättning
 • jordbruk
 • hus byggda tätt intill varandra

Neolitiska byggnader

Bostäderna byggdes tätt intill varandra och hade ofta gemensamma väggar. Många av dem hade flera våningar. Rummen kunde nås genom en öppning i taket som var täcktes av en trälucka. Stegar användes för att nå taket och för att förflytta sig från en våning till en annan. Det fanns små, öppna fönstergluggar högt uppe på väggarna. De små rummen, som gav husrum åt en enda familj hade nedsänkta golv, med en eldstad i mitten.

Utgräving i Çatalhöyük

Rekonstruktion av ett neoltiskt rum

Animation

Gård

 • platt tak
 • fålla
 • fönsteröppning
 • mur
 • ingång

Tvärsnitt av huset

 • lagring
 • djurskinn
 • balk
 • stenugn
 • eldhärd
 • sovplats
 • lersten
 • ved
 • väggmålning
 • dörröppning

Helgedom

 • stenugn
 • djurskinn
 • krukor
 • balk
 • tjurhuvud
 • väggmålning
 • lerlager
 • lersten

Berättarröst

Den Yngre stenåldern, som också kallas bondestenåldern eller neolitikum, var inte bara en historisk epok utan också en social och kulturell epok. De viktigaste förändringarna som skedde under perioden var uppkomsten av jordbruk, djurhållning och de första hantverken samt framväxten av stora bosättningar. Den neolitiska kulturen uppstod omkring 10 000 f.v.t. i Mellanöstern. Neolitiska samhällen etablerades i sydöstra Anatolien, Syrien och Irak. De människor som bosatte sig där byggde mer hållbara och bekväma bostäder åt sig själva. Man upprättade också byar, vilket gav bättre säkerhet.

Bostäderna byggdes tätt intill varandra och hade ofta gemensamma väggar. Storleken på boytan var runt 20–30 m2. Bosättningarna bestod av några dussin hus medan de stora städerna bestod av hundratals hus. Lerklining användes länge i många av byggnaderna, tills man började bygga husen i lersten, och husen kunde bestå av flera våningar. De hade inga ingångar från gatan utan endast ett fåtal, små fönster som satt högt upp på väggarna. Rummen kunde nås genom en öppning i taket som var täckt med en trälucka. Stegar användes för att nå taket och för att förflytta sig från en våning till en annan. Varken arkeologiska utgrävningar eller strukturen på bosättningarna, tyder på att någon stark social hierarki skulle ha utvecklats inom de neolitiska bosättningarna.

Jordbruket utövades av storfamiljer. Den nya livsstilen krävde nya verktyg (den nya stenåldern kallas också för "den polerade stenåldern"). De första hantverken som dök upp var krukmakeri och vävning. Grödor lagrades i krukor gjorda av lera eller huggen sten. Hushållen använde också föremål tillverkade av ben, fibrer och vidjor.

Uppkomsten av neolitiska bosättningar blev startpunkten för stadsutvecklingen.
Till Skandinavien nådde bondestenåldern först runt 4000 f.v.t.

Relaterade objekt

Förhistorisk grotta

De första bostäderna i mänsklighetens historia ger åtskillig information om våra förfäders livsstil.

Från stenåldern till järnåldern

Denna animation visar yxans utveckling genom arkeologiska perioder.

Homo erectus

"Den upprättgående människan" kunde tillverka verktyg och göra upp eld.

Människans utveckling

Hjärnan och skallen har undergått stora förändringar under människans utveckling.

Megalitgrav (hunebed)

Dessa speciella megalitgravar som finns i dagens Nederländerna byggdes för omkring 5000 år sedan.

Megalitiska kulturer i Europa

Tusentals år gamla strukturer byggda av enorma stenblock är monument från megalitiska kulturer.

Noas ark

Enligt bibeln befalldes Noa av Gud, att bygga en ark för att rädda sin familj och världens alla djur undan syndafloden.

Radby på landsorten

Byar som upprättades i dalgångar bestod vanligtvis av hus byggda på långa och smala tomter.

Staden Ur (3:e årtusendet, f.v.t.)

Denna forntida stad som låg nära floden Eufrat var ett viktigt centrum för den sumeriska kulturen.

Utbredningen av Homo sapiens på jorden

Den så kallade "förnuftiga människan" har sin vagga i Afrika och spred sig därifrån till andra kontinenter.

Forntida egyptisk bostad

En vanlig egyptisk bostad bestod av regelbundet arrangerade rum.

Mesopotamiska uppfinningar (3:e årtusendet f.v.t.)

Dessa verktyg, revolutionerande i sin enkelhet, används än i dag.

Ötzi, "Ismannen"

Den mumifierade kroppen av en man som förmodligen levde under kopparstenåldern, hittades i en glaciär i Alperna.

Ziqqurat (Ur, 3:e årtusendet, f.v.t.)

Ziqqurater var typiska trappstegspyramider som användes som tempel i det gamla Mesopotamien.

Arkeologisk utgrävning (grophus)

Arkeologiska fynd som hittas på byggarbetsplatser ger arkeologer som söker efter artefakter en hel del arbete.

Babylon (500-talet f.v.t.)

Den forntida staden Babylon byggdes på stranden av floden Eufrat i Mesopotamien.

Stonehenge (Storbritannien, bronsåldern)

Det världsberömda monumentet i England utgör fortfarande ett mysterium för forskarna.

Added to your cart.