Napoleonkrigen

Napoleonkrigen

Napoleon I, som krönte sig själv till kejsare, var en av de mest framstående militära befälhavarna i historien.

Historia

Nyckelord

Napoleon, Napoleonkrigen, krig, bonaparte, militärhistoria, slag, Frankrike, militär aktion, kejsare, allmän, erövring, modern tid, Europa, imperium, strategi, kartbok, länder

Relaterade objekt

Frågor

 • Vad var det märkligaste med Napoleons kröningsceremoni?
 • Vad kallades den samling av lagar som antogs av Napoleon?
 • Vilket av följande slag ägde rum först?
 • När blev Napoleon Frankrikes kejsare?
 • Till vilken ö landsförvisades Napoleon 1814?
 • Till vilken ö landsförvisades Napoleon 1815?
 • Mot vilket land ledde Napoleon aldrig något fälttåg?
 • Var uppnådde Napoleon sina första stora militära framgångar?
 • I vilket slag dog Horatio Nelson?
 • Var dog Napoleon?
 • Var föddes Napoleon?
 • När dog Napoleon?
 • Vilken nationalitet hade Napoleon?
 • Vilket av följande var INTE en anledning till Napoleons misslyckande i Ryssland?
 • Vem av följande militära befälhavare var en av Napoleons motståndare?
 • Vem av följande militära befälhavare var INTE en av Napoleons motståndare?
 • Vad kallades Napoleons legendariska armé mellan 1805 och 1815?
 • När föddes Napoleon?
 • Under vilka år regerade Napoleon som fransk kejsare?
 • Vilket land var INTE Frankrikes satellitstat under Napoleons regeringstid?
 • Vilket land var Frankrikes satellitstat under Napoleons regeringstid?
 • Vilken post innehade Napoleon aldrig?
 • Vad kallades Napoleon INTE för?
 • Vilket smeknamn hade Napoleon?
 • Vilket slag är även känt som Folkslaget?
 • Vilket slag är känt även känt som Trekejsarslaget?
 • I vilket av följande slag led Napoleon nederlag?
 • I vilket av följande slag led Napoleon nederlag?
 • Vilket slag vanns av Napoleon?
 • Vilket slag vanns av Napoleon?
 • Vilket av följande slag ägde rum först?
 • Vilket av följande slag ägde rum sist?

Scener

Relaterade objekt

Napoleons soldater (1800-talet)

Napoleon Bonapartes armé ansågs vara oövervinnerlig.

Slaget vid Trafalgar (1805)

Den brittiska kungliga flottan, ledd av amiral Lord Nelson, besegrade den kombinerade fransk-spanska flottan i sjöslaget under Napoleonkrigen.

Triumfbågen (Paris, 1836)

Triumfbågen blev färdigbyggd först 1836, efter Napoleons fall.

Historisk karta (slag, världshistoria)

En samling av världshistoriens mest berömda slag på en blindkarta.

Mir slott (1500-talet)

Mir slott, som ligger i staden Mir i Vitryssland, byggdes i gotisk stil och renässansstil.

Bastiljen (Paris, 1700-talet)

Fängelset i Paris blev legendariskt efter revolutionen år 1789.

Engelskt slagskepp (1700-talet)

Engelska segelfartyg var bland de bästa fartygen mellan 1600-talet och 1800-talet.

Giljotin

Detta avrättningsverktyg, som ansågs mer humant än de tidigare alternativen, uppkallades efter en fransk läkare.

Kanonens funktion (1700-talet)

Kanonen var ett viktigt eldvapen i början av 1500-talet och användes såväl på land som till havs.

Moderna riken

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Panthéon (Paris, 1700-talet)

Den viktigaste nyklassicistiska byggnaden i Frankrike blev färdigbyggd år 1791. Panthéon blev den sista viloplatsen för många av Frankrikes prominenta...

Skeppskanon (1600-talet)

Kanoner förekom även i sjökrigföring.

Makedonien (Kungariket Makedonien)

Den legendariske härskaren och fältherren, Alexander den store, etablerade ett stort imperium.

Added to your cart.