Molnbildning, olika typer av moln

Molnbildning, olika typer av moln

Avdunstande ytvatten bildar moln i olika former från vilka vatten faller tillbaka till ytan i form av nederbörd.

Geografi

Nyckelord

Väder, molnbildning, utfällning, moln typer, moln, Moln, regn, snö, storm, Vattnets kretslopp, vattenånga, vatten, vattendroppar, iskristall, atmosfär, luft, solstrålning, cykel, solenergi, indunstning, frysning, avrinning, hydrosfären, vind, lufttryck, klimat, natur, geografi

Relaterade objekt

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation vilken påverkas av ett antal faktorer, bland annat jordens rotation.

Avsaltning av havsvatten

Avsaltningsprocessen producerar dricksvatten från havsvatten.

Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller mullrande ljud som kallas åska.

Cykloner och anticykloner i tempererade klimatzoner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer, inuti vilka moln och nederbörd bildas.

Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Lokala vindar

De viktigaste typerna av lokala vindar är land- och sjöbris, berg- och dalvind samt fallvindar.

Meteorologiska instrument

Denna animation visar instrument som används för att observera atmosfäriska fenomen.

Meteorologiska instrument (grundskolenivå)

Denna animation visar instrument som används för att undersöka atmosfäriska fenomen.

Monsun - vindsystem

Monsunvindar drar med sig kraftig nederbörd från havet till fastlandet.

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Tropiska cykloner

Cykloner är stora luftmassor i vilka vinden cirkulerar inåt, runt ett lågtryckscenter. Cykloner för med sig moln och nederbörd.

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Varmfront, kallfront

Kall- och varmfronter uppstår när kall och varm luft möts.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Added to your cart.