Medeltida kristen kung

Medeltida kristen kung

Avbildningar av medeltida kungar visar dem ofta sittande på sin tron, omgivna av de kungliga regalierna och med kronan på huvudet.

Historia

Nyckelord

Kristen kung, kung, Kristen, Medelålders, monark, tron, ärftlig, höger, Effekt, krona, drottning, religiösa, ätten, symbol, sekulära

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilken typ av makt saknade medeltida kristna kungar?
 • Vilken dynasti tillhörde Karl den store?
 • Är det sant att medeltida kristna kungar även hade en religiös roll?
 • Med vilka hade de heliga romerska kejsarna en lång konflikt (Investiturstriden)?
 • Vilken dynasti tillhörde Richard III?
 • Vem kunde en medeltida kung få sin krona från?
 • Vilken medeltida kristna härskare anses vara "Europas fader"?
 • Är det sant att en medeltida kristen kung inte kunde vara vasall?
 • Viken auktoritetssymbol bars INTE av medeltida kristna kungar?
 • Viken auktoritetssymbol bars INTE av medeltida kristna kungar?
 • Vilken möbel blev symbolen för medeltida härskare?
 • Var kommer smörjelsen ifrån?
 • Är det sant att medeltida kungar smordes (på liknande sätt som biskopar)?
 • Vem utförde smörjelsen av medeltida kungar?
 • Vad betyder ordet "primogenitur"?
 • Vad fick en medeltida kristen kung normalt inte göra?
 • Vad kunde en medeltida kristen kung normalt inte göra?
 • Vad innebär förstfödslorätten?
 • Är det sant att kvinnliga ättlingar inte kunde ärva tronen under medeltiden?
 • Vilket år kröntes Karl den store?
 • Var kröntes Karl den store till kejsare?
 • Vem krönte Karl den store till kejsare?
 • Vad var en av Karl den stores brister?
 • Vilket språk talade inte Karl den store?
 • Vilken stad var centrum för Karl den stores rike?
 • Vad gillade inte Karl den store att göra?

Scener

Kristen kung

Tron

Relaterade objekt

Bysantisk kejsare (500-talet)

Det bysantiska riket, eller Östromerska riket, som var en direkt fortsättning på det romerska riket, styrdes av kejsaren.

De ungerska kronjuvelerna

Det mest kända stycket av de ungerska kronjuvelerna är Stefanskronan.

Det habsburgska kejsarparet (1800-talet)

Kejsar Frans Josef I av Österrike och den vackra Elisabeth gifte sig i Wien 1854, men dessvärre skulle det bli ett olyckligt äktenskap.

Hierarkin inom den medeltida kristna kyrkan (1000-talet)

Denna animation visar den hierarkiska strukturen inom den medeltida kristna kyrkan.

Karl den stores slott (Aachen, 1800-talet)

Karl den stores slott var inte bara centrum för hans rike utan också ett kulturcenter.

Kunglig festmåltid (1400-talet)

Beatrix av Aragonien var Matthias I Corvinus, kung av Ungerns andra hustru.

Kungliga slottet (Visegrád, Ungern, 1400-talet)

Detta magnifika kungliga slott som beställdes av Karl I Robert av Ungern, fick sin slutliga form under kung Matthias Corvinus regeringstid.

Riddarsal

En av de viktigaste delarna av ett medeltida slott var riddarsalen.

Schackproblem

Genom att lösa schackproblem kan vi utveckla vårt logiska tänkande.

Slaviska krigare

Slaviska krigare var högt respekterade i hela Europa under medeltiden.

Tempelherreorden (1100- till 1200-talet)

En av de viktigaste kristna militära ordrarna som bildades under korstågseran.

Vikingabosättning (900-talet)

Typiska vikingabosättningar fanns inte bara i Skandinavien utan anlades också i mer avlägsna områden.

Klädsel (Västeuropa, 900-1100-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Medeltida riddare

Medeltida riddare var vasaller under länsherrarna och tjänade dessa som beväpnade krigare till häst.

Indisk maharadja med sin hustru (1700-talet)

Maharadjor var hinduiska ledare som härskade över stora regioner i Indien.

Klädsel (Västra Europa, 400–900-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen i en given epok och region.

Ludvig XIV (Solkungen)

Denne franske kung som fick epitetet "Solkungen" på grund av sin överdådiga och extravaganta livsstil, är den europeiska monark som suttit längst vid tronen.

Osmansk sultan (1500-talet)

Ledaren för det Osmanska riket var sultanen, herre över liv och död.

Peter I av Ryssland

Tsaren som influerades av Västeuropa, försökte modernisera det ryska imperiet.

Added to your cart.