Legendariska forntida imperier

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Historia

Nyckelord

Mezopotamien, Egypten, Persien, Babylon, Rom, babyloniska Empire, Nya riket, Nyassyriska riket, Akemenidiska riket, Kungariket Makedonien, Mauryariket, Római Birodalom, Forum Romanum, Rom, Indien, antiken, imperium, erövring, Land, länder, härskare, kontinenter, historia, huvudstad, Karta, Ram, karta kunskap, blinda karta

Relaterade objekt

Scener

Forntida riken

Ur politisk synvinkel är ett imperium en stat med stor territoriell utsträckning som omfattar flera etniska grupper och länder. Vanligtvis är imperier kulturellt och etniskt varierade.

De mest legendariska imperierna i historien skapades genom erövringar (det vill säga genom militär styrka) eller ekonomisk och politisk tvång. Gemensamt för dessa riken var att alla styrdes av en stark centralmakt.

Babylonien (1700-talet f.v.t.)

 • Babylon - Babyloniens huvudstad. Den grundades på 1800-talet f.v.t. men det är troligt att en stad fanns här redan på 4:e årtusendet f.v.t.
 • Ur
 • Nineve
 • Tigris
 • Eufrat
 • Persiska viken

1700-talet f.v.t. etablerade Hammurabi ett kortlivat imperium genom militära erövringar. Med kontinuerlig expansion och smart politik, lyckades han förena nästan hela Mesopotamien under sin regeringstid.

Det kortlivade men kraftfulla och välorganiserade första babyloniska imperiet föll samman efter Hammurabis död, främst på grund av hettiternas och kassiternas invasion på 1500-talet f.v.t.

Nya riket (Egypten) (1400-talet f.v.t.)

 • Thebe - Staden, känd som Waset i det forna Egypten, var huvudstad i det Mellersta riket och också i det Nya riket under en längre tid.
 • Memfis
 • Giza
 • Medelhavet
 • Röda havet
 • Nilen

Det Nya riket uppstod på 1500-talet f.v.t. efter fördrivningen av Hyksos (utländska härskare). Det var då Egypten blev ett imperium och Thebe blev huvudstad igen.

Det blomstrande imperiet föll samman på 1000-talet f.v.t. på grund av externa attacker och interna politiska och ekonomiska problem.

Nyassyriska riket (600-talet f.v.t.)

 • Babylon
 • Thebe
 • Nineve - Staden, som ursprungligen kallades Ninua på akkadiska, var huvudstaden i det Nyassyriska riket från 705 f.v.t. fram till 612 f.v.t.
 • Jerusalem
 • Tyros
 • Medelhavet
 • Röda havet
 • Nilen
 • Tigris
 • Eufrat
 • Persiska viken

Det assyriska riket återfick sin dominans på 900-talet f.v.t. Tack vare reformer och militära erövringar, blev det nyassyriska riket ett av erans och regionens mest betydelsefulla imperier.

Det nyassyriska riket började sedan försvagas på grund av både interna och externa faktorer och föll till slut på 600-talet f.v.t. i samband med det nybabyloniska rikets och medernas uppgång.

Akemenidernas rike (400-talet f.v.t.)

 • Susa - En av de äldsta städerna i historien. Denna stad var huvudstad i Elam och sedan vinterhuvudstad och hemvist för härskarna av Akemenidernas rike.
 • Ekbatana - Sommarhuvudstad och hemvist för härskarna av Akemenidernas rike.
 • Persepolis - Staden började byggas under Dareios I:s regeringstid och fungerade som den ceremoniella huvudstaden i Akemenidernas rike.
 • Pasargad - Historiska källor visar att de persiska härskarna kröntes i denna stad. Förmodligen var det den första huvudstaden i Akemenidernas rike.
 • Babylon
 • Memfis
 • Jerusalem
 • Tyros
 • Medelhavet
 • Röda havet
 • Nilen
 • Tigris
 • Eufrat
 • Persiska viken
 • Svarta havet
 • Kaspiska havet
 • Indus

Akemenidernas rike, även känt som det första persiska riket, grundades parallellt med det mediska rikets fall på 500-talet f.v.t. Detta imperium som styrdes av Akemeniderna omfattade ett enormt territorium och därmed flera stater och etniska grupper.

Imperiet, som hade ett effektivt offentligt förvaltningssystem, besegrades slutligen av Alexander den store under 300-talets andra hälft f.v.t.

Makedonska riket (300-talet f.v.t.)

 • Pella - Staden grundades av Arkelaus I av Makedonien på 400-talet f.v.t., och ersatte Aigai som huvudstad i Makedonien.
 • Babylon - Alexander den store dog här 323 f.v.t. Han ville göra denna stad till centrum av sitt imperium.
 • Alexandria - Denna stad, som Alexander den store hade uppkallat efter sig, var en av hans favoriter.
 • Susa
 • Persepolis
 • Gordion
 • Jerusalem
 • Tyros
 • Balkh
 • Bukefalia
 • Memfis
 • Medelhavet
 • Röda havet
 • Nilen
 • Tigris
 • Eufrat
 • Persiska viken
 • Svarta havet
 • Kaspiska havet
 • Indus
 • Hydaspes

Makedoniens uppgång skedde på 300-talet f.v.t., främst på grund av dess utmärkta militärstyrka.

Dess glansperiod inföll under Filip II:s och hans son, Alexander III:s (Alexander den store) regeringstid. Alexander den store etablerade ett stort imperium genom militär erövring.

Efter hans död 323 f.v.t. föll hans imperium sönder och hellenistiska efterträdarstater bildades istället.

Mauryariket (200-talet f.v.t.)

 • Pataliputra - Huvudstaden i Mauryariket var en av de största städerna i världen under Ashokas regeringstid.
 • Pattala
 • Samapa
 • Arabiska havet
 • Bengaliska viken
 • Ganges
 • Hydaspes
 • Indus

Mauryariket, styrt av Maurya-dynastin, grundades på 300-talet och nådde sin storhetsperiod under Ashokas regering. Han var den första att framgångsrikt förena nästan hela den indiska subkontinenten.

Imperiet försvagades avsevärt i början av 100-talet f.v.t. och Maurya-dynastins regeringstid slutade med att den sista medlemmen mördades.

Romerska riket (100-talet e.v.t.)

 • Rom - Den eviga staden, som den också kallas, var inte bara huvudstad i det romerska riket, utan också dess politiska, religiösa och ekonomiska centrum.
 • Jerusalem
 • Alexandria
 • Tyros
 • Memfis
 • Aten
 • Lutetia
 • Londinium
 • Karthago
 • Nya Karthago
 • Kurenai
 • Byzantium
 • Atlanten
 • Medelhavet
 • Svarta havet

Rom blev ett mäktigt imperium och härskare över Medelhavsområdet efter århundraden av krig. Det romerska riket nådde sin största territoriella utbredning i början av 100-talet, under Trajanus regeringstid.

Imperiet delades efter hand upp i två delar i slutet av 300-talet och de barbariska invasionerna ledde slutligen till det västromerska rikets fall.

Relaterade objekt

Makedonien (Kungariket Makedonien)

Den legendariske härskaren och fältherren, Alexander den store, etablerade ett stort imperium.

Romerska rikets provinser och städer

I denna animation visas Romerska rikets historia genom århundradena.

Legendariska byggnader

Ett urval av legendariska byggnader från civilisationens historia.

Mänsklig migration genom historien

Migrationen av stora människogrupper började under forntiden.

Pyramiderna i Giza (2500-talet f.v.t.)

Pyramiderna i Giza är de enda av antikens sju underverk som fortfarande finns kvar.

Arkimedes militära uppfinningar (200-talet f.v.t.)

Arkimedes var en av de mest framstående grekiska vetenskapsmännen under antiken, han utmärkte sig också genom sina militära uppfinningar.

Babylon (500-talet f.v.t.)

Den forntida staden Babylon byggdes på stranden av floden Eufrat i Mesopotamien.

Egyptisk farao och hans hustru (2:a årtusendet f.v.t.)

De egyptiska faraonerna var herrar över liv och död och dyrkades som gudar.

Forntida egyptiska gudar

De forntida egyptierna dyrkade ett stort antal gudar och gudinnor.

Forntida romersk infanteritaktik

Soldaterna i de romerska legionerna var den militära taktikens mästare.

Hammurabis lag

Hammurabis lag har blivit symbolen för den mesopotamiska civilisationen. Den består av 282 lagar inristade på en stele i basalt.

Makedonsk soldat (300-talet f.v.t.)

Soldater i det antika kungariket Makedonien var fruktade krigare.

Romersk soldat (första århundradet f.v.t.)

Legosoldater i den antika romerska armén var välutbildade och utrustade med de allra modernaste vapen.

Romerska belägringsmaskiner

Antikens romerska erövrare hade effektiva belägringsmaskiner som hade utvecklats för att attackera befästningar.

Ziqqurat (Ur, 3:e årtusendet, f.v.t.)

Ziqqurater var typiska trappstegspyramider som användes som tempel i det gamla Mesopotamien.

Egyptiskt segelfartyg (antiken)

De egyptiska havs- och flodgående segelfartygen var enmastade båtar med åror.

Jordbruket i Nildalen under antiken

Forntida Egypten kallades för "Gåvan från Nilen", eftersom floden spelade en viktig roll i den egyptiska civilisationens uppkomst.

Legendariska medeltida riken

Ett stort antal legendariska imperier har uppstått (och förstörts) under historiens lopp.

Makedonskt belägringstorn (300-talet f.v.t.)

Alexander den stores armé använde framgångsrikt belägringstorn i sina attacker mot befästningar.

Moderna riken

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Persisk krigare (400-talet f.v.t.)

De utmärkta bågskyttarna var fruktade medlemmar av den persiska armén.

Persisk pontonbro (400-talet f.v.t.)

Både Kung Darius och Xerxes lät bygga pontonbroar över Bosporen åt den persiska armén.

Quinquereme (200-talet f.v.t.)

Galärskeppet där roddarna satt placerade på flera nivåer var ett krigsskepp som användes under den hellenistiska eran.

Romerskt mililtärläger (antiken)

I takt med att det romerska riket expanderade upprättades militärläger på de nyligen erövrade områdena.

Rosettestenen

Med hjälp av Rosettestenen har man lyckats lösa hieroglyfernas gåta.

Slaget vid Actium (31 f.v.t.)

I slaget, som utkämpades vid det antika Greklands kust, vann Octavianus en avgörande seger över Antonius.

Slaget vid Gaugamela (331 f.v.t.)

Slaget, som anses vara ett taktiskt praktexempel, blev en avgörande seger för Alexander den store mot det persiska riket.

Slaget vid Issos (333 f.v.t.)

Striden slutade med en överväldigande seger för den makedonska armén över den persiska armén ledd av Dareios III.

Slaget vid Kadesh (1285 f.v.t.)

Ett av de största slagen i det forntida Orientens historia (mellan egyptierna och hettiterna) slutade oavgjort.

Slaget vid Katalauniska fälten (451)

Den romerska armén, ledd av Flavius Aëtius, stoppade den hunniska invastionen, ledd av kung Attila.

Slaget vid Megiddo (1457 f.v.t.)

Farao Thutmosis III besegrade den rebelliska koalitionen av kanaanitiska vasallstater, ledda av Durusha, kung av Kadesh.

Slaget vid Thermopyle (480 f.v.t.)

Detta slag i det grekisk-persiska kriget blev känt på grund av de spartanska soldaternas heroiska uppoffringar.

Staden Ur (3:e årtusendet, f.v.t.)

Denna forntida stad som låg nära floden Eufrat var ett viktigt centrum för den sumeriska kulturen.

Alesia (Frankrike, första århundradet f.v.t.)

Alesia i Gallien, som försvarades av Vercingetorix, belägrade av Julius Ceasars romerska armé år 52 f.v.t.

Diocletianus palats (Split, Kroatien)

Detta fästningslika palats byggdes vid kusten nära hans hemstad av den romerska kejsaren Diocletianus.

Forntida indisk krigselefant

Forntida indiska krigselefanter användes som ett slags stridsvagn i strider.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Mesopotamiska uppfinningar (3:e årtusendet f.v.t.)

Dessa verktyg, revolutionerande i sin enkelhet, används än i dag.

Persisk monark (400-talet f.v.t.)

Forntida persiska monarker var kända för storleken på sina imperium och för sina förmögenheter.

Soldat från senromersk tid (300-talet)

Det östromerska riket började blomstra i början av 300-talet under Konstantin den stores regeringstid.

Titusbågen (Rom, 1:a århundradet)

Triumfbågen byggdes vid ingången till Forum Romanum för att fira minnet av kejsar Titus seger vid belägringen av Jerusalem.

Tutankhamons grav (1300-talet f.v.t.)

Ett av 1900-talets största arkeologiska fynd var den egyptiska faraons grav.

Världens sju underverk

Bara ett av antikens sju underverk står kvar idag, nämligen pyramiderna i Giza.

Added to your cart.