Kopparsulfat (CuSO₄)

Kopparsulfat (CuSO₄)

En svavelförening som ofta används som bekämpningsmedel.

Kemi

Nyckelord

kopparsulfat, blå sten, jonisk förening, joniska gitter, katjon, anjon, kristallgittret, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Sulfatjon (SO₄²⁻)

En jonförening som bildas när svavelsyra frigör en proton.

Svaveldioxid (SO₂)

Svaveldioxidutsläpp är den främsta orsaken till surt regn. Svaveldioxid är en mellanprodukt vid framställning av svavelsyra.

Svavelsyra (H₂SO₄)

En färglös, viskös, starkt frätande syra som används i flera industriella processer.

Svaveltrioxid (SO₃)

En av svaveloxiderna, den bildar svavelsyra vid reaktion med vatten.

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markföroreningar.

Precisionsjordbruk

Denna animation visar användningen av modern teknik inom jordbruket.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Added to your cart.