Karbonatjon (CO₃²⁻)

Karbonatjon (CO₃²⁻)

En sammansatt jon som framställs från kolsyra genom att protoner frigörs.

Kemi

Nyckelord

karbonatjon, sur rest jon, anjon, jon, förening jon, kolsyra, karbonater, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Kalciumkarbonat (CaCO₃)

Kalksten är ett vanligt förekommande material med ett brett användningsområde.

Koldioxid (CO₂) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Kolmonoxid (CO) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Kolsyra (H₂CO₃)

Färglös, luktfri vätska som framställs genom att lösa koldioxid i vatten.

Permanganatjon (MNO₄⁻)

Kaliumpermanganat används som desinfektionsmedel.

Salpetersyra (HNO₃)

En av oxosyror i kväve. En färglös förening med stickande lukt, ett starkt oxidationsmedel.

Added to your cart.