Kanonens funktion (1700-talet)

Kanonens funktion (1700-talet)

Kanonen var ett viktigt eldvapen i början av 1500-talet och användes såväl på land som till havs.

Historia

Nyckelord

kanon, kanonens funktion, artilleri, fat, transport, kanonkula, krut, säkring, luntstake, weapon (vapen), renässansen, dragkraft, förladdning

Relaterade objekt

Scener

Artilleri

Eldvapen på vagn

Kanonen är ett mynningsladdat artillerivapen. Dess historia är nära anknuten till användningen av svartkrut som uppfanns av kineserna. Det kom troligtvis till Europa med araberna och mongolerna.

En av de första gångerna kanoner bevisligen användes militärt var i Hundraårskriget mellan England och Frankrike. Kanoner hade först använts vid belägringar av fästningar och slott. Senare dök de även upp under fältslag där stridande grupper ville bryta fiendens krigsuppställning genom att använda kanoner. Under 1500-talet förekom kanoner även på örlogsfartyg och användandet spreds, med erövrarna, till alla världens hörn.

Med tiden minskade kanonerna i vikt samtidigt som duglighet ökade (främst i samband med utvecklingen av stål). Flera olika typer av kanoner utvecklades. Även nutida arméer använder sig av denna typ av artilleri.

Kanoneld

Konstruktion

 • eldrör
 • lavett
 • lunta
 • fängnål

Kontstruktion och funktion

Den viktigaste strukturella delen på en kanon är eldröret. I början tillverkades eldrören av brons, senare av koppar och järn. Stål började användas för kanonavgjutning först på 1800-talet. I fråga om längd och diameter på eldrören är artillerisortimentet som tillverkats under århundradena ganska varierat.
En annan viktig del av en kanon är stödkonstruktionen (vagnen). Olika typer av stödkonstruktioner har utvecklats beroende på kanonernas syfte. De två huvudsakliga kategorierna är fasta och rörliga vagnar.

När en kanon laddas fylls krut först på i röret, sedan laddas projektilen (kanonkulan) och till slut förladdningen som fungerade som ett förslutningslager. Den antända luntan spränger krutet och explosionen resulterar i en ofantlig tryckkraft mot kulan.
Projektilen lämnar eldröret med hög hastighet och rör sig i en jämn bana med en lång sprängningsvidd.

Tvärsnitt

 • eldrör
 • lavett
 • svartkrut
 • mynning
 • kanonkula
 • förladdning
 • lunta
 • fängnål
 • laddstake
 • krutskyffel
 • luntstake

Funktion

Berättarröst

Det första steget var att ladda kanonen genom att med hjälp av en krutskyffel fylla på röret med svartkrut. Där efter laddades förladdningen med hjälp av laddstaken följt av kanonkulan. Efter att krutladdningen förseglats med ytterligare en förladdning fördes luntan in i fänghålet och antändes med hjälp av en luntstake. Explosionen från krutet resulterade i en ofantlig tryckkraft mot kulan som lämnade eldröret med mycket hög hastighet. Trycket kunde kasta kanonen bakåt om den inte var ordentligt fastsatt.

Relaterade objekt

Skeppskanon (1600-talet)

Kanoner förekom även i sjökrigföring.

Bastiljen (Paris, 1700-talet)

Fängelset i Paris blev legendariskt efter revolutionen år 1789.

Eldhjul

Försvararna av Egers slott uppfann ett dödligt vapen, ett vattenhjul fyllt med krut och olja, som visade sig vara effektivt mot den ottomanska armén 1552.

Husitisk vagnborg

Husiterna använde sig framgångsrikt av stridsvagnar på 1400-talet.

Leonardo da Vinci - Stridsvagn

Stridsvagnens design hade alla de viktigaste militära kraven: tillförlitlighet, flyttbarhet och stor eldkraft.

Leonardo da Vincis uppfinningar - Krigsmaskiner

Leonardo da Vinci hade även ett brett skissutbud av artillerivapen.

Mir slott (1500-talet)

Mir slott, som ligger i staden Mir i Vitryssland, byggdes i gotisk stil och renässansstil.

Napoleonkrigen

Napoleon I, som krönte sig själv till kejsare, var en av de mest framstående militära befälhavarna i historien.

Nizwas fästning (Oman, 1600-talet)

Det runda tornet i den största fästningen på Arabiska halvön har ett sinnrikt försvarssystem.

Osmansk sultan (1500-talet)

Ledaren för det Osmanska riket var sultanen, herre över liv och död.

Peter I av Ryssland

Tsaren som influerades av Västeuropa, försökte modernisera det ryska imperiet.

Postdiligens (Storbritannien, 1800-talet)

Före uppkomsten av motordrivna fordon, levererades brev och paket av hästdragna vagnar, så kallade postdiligenser.

Soldater i det amerikanska inbördeskriget

Det amerikanska inbördeskriget utkämpades mellan Konfederationen (Sydstaterna) och Unionen (Nordstaterna).

Vapen (första världskriget)

Första världskriget förde, på grund av utvecklingen av nya vapen, med sig stora förändringar inom militärtekniken.

38 M Toldi lätt stridsvagn

Denna lätta stridsvagn användes av den kungliga ungerska armén under andra världskriget.

Belägringen av Belgrad (4–22 juli 1456)

Ett viktigt slag i historien om de osmansk-ungerska striderna under 1400-talet. Dess minne bevaras genom kyrkklockorna som ringer varje dag klockan 12 över...

Stridsvagnar (andra världskriget)

De centrala aktörerna i andra världskriget var stridsvagnarna.

Stridsvagnar (första världskriget)

Stridsvagnar utvecklades i mitten av 1910-talet och blev snabbt det viktigaste vapnet i landbaserade militära operationer.

Den ståndaktige tennsoldaten

H. C. Andersens legendariska karaktär kommer till liv i ett diorama.

Egers slott (Ungern, 1500-talet)

Slottet i Eger fick sin slutliga form och blev en viktig del i den nya gränsfästningskedjan på 1500-talet.

Gotiskt tegelslott (Gyula, Ungern)

Ett tegelslott i sydöstra Ungern, vars äldsta delar troligen byggdes i slutet av 1300-talet.

Soldaterna under ungerska revolutionen och frihetskampen (1848–1849)

De huvudsakliga kombattanterna som stred under det ungerska frihetskriget var den ungerska folkarmén, den kejserliga österrikiska armén och de ryska trupperna.

Added to your cart.