Jordbruket i Nildalen under antiken

Jordbruket i Nildalen under antiken

Forntida Egypten kallades för "Gåvan från Nilen", eftersom floden spelade en viktig roll i den egyptiska civilisationens uppkomst.

Historia

Nyckelord

Nilen, jordbruk, Nilens gåva, intensivt jordbruk, bevattningsjordbruk, Bevattningssystem, vízátemelő, brunnssvängel, antiken, gröda, Livsstil, Afrika, Egypten, översvämning, Kanal, samarbete, Almanacka, samhällen

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilken forntida stat kallas ofta för "Gåvan från Nilen"?
 • Hur lång är Nilen?
 • Vad var det forntida egyptiska namnet på Nilen?
 • Vilket språk kommer namnet "Nilen" ifrån?
 • Vad betyder ordet "Nilen" (Neilos)?
 • Vilket hav rinner Nilen ut i?
 • Vilken typ av mynning har Nilen?
 • Vilket djur återfinns normalt INTE i Nildalen?
 • Vad kallades det forntida Egypten av invånarna?
 • Vad betyder ordet "Kemet"?
 • Vem beskrev Egypten som "Gåvan från Nilen"?
 • Vad kallas anordningen man kan lyfta vatten med?
 • Varför var den årliga översvämningen av Nilen viktig för det forntida Egypten?
 • Under vilken månad på året svämmade Nilen över?
 • Vilken gåva skänkte den översvämmade Nilen egyptierna?
 • Är det sant att de gamla egyptierna lyckades göra stora områden längs Nilen odlingsbara med hjälp av ett avancerat bevattningssystem?
 • Vilka strukturer byggdes INTE av de gamla egyptierna?
 • Vad var förutsättningen för upprättandet av bevattningssystemet?
 • Hur bred var alluvialbildningen längs Nilens strand?
 • Vad bekräftar hur viktig översvämningsdagen var för egyptierna?
 • Vem hade till uppgift att göra kalendrar i det forntida Egypten?
 • Är det sant att de gamla egyptierna använde en månkalender för att planera sin jordbruksverksamhet?
 • Hur många årstider bestod den egyptiska kalendern av?
 • Vilken årstid ingick INTE i den egyptiska kalendern?
 • Vad satte stopp för den årliga översvämningen av Nilen?
 • Vilken växt odlades INTE i den gamla Egypten?
 • Vad använde de gamla egyptierna för att plöja jorden?
 • Hur fick de gamla egyptierna fröna de sådde att hamna djupt ner i jorden?

Scener

Nildalen

 • Nilen
 • avrinningsområde
 • kanal
 • odlingsareal
 • bosättning

Före översvämningen

 • Nilen
 • avrinningsområde
 • kanal
 • odlingsareal
 • bosättning

Flod

 • Nilen
 • avrinningsområde
 • kanal
 • odlingsareal
 • bosättning

Ebb

 • Nilen
 • avrinningsområde
 • kanal
 • odlingsareal
 • bosättning
 • avlagrad lera

Jordbruk

 • Nilen
 • avrinningsområde
 • kanal
 • odlingsareal
 • bosättning

Bevattningssystem

 • bevattningskanal
 • brunnssvängel (shaduf)

Animation

Berättarröst

Nilen är en av de mest kända och längsta floderna i världen. Redan under forntiden spelade den en viktig roll i den egyptiska kulturen. Under antiken kallades Nilen "Hapi", efter en egyptisk gud som representerade bördighet och pånyttfödelse. Namnet "Nilen" härstammar från det grekiska ordet "Neilos", som betyder älvdal.

Egypten kallas ofta för "Gåvan från Nilen" eftersom egyptiernas livsstil var ytterst beroende av floden. Nilen svämmade över runt den 19 juli varje år. Den lämnade då efter sig svart lera som täckte den omgivande marken och gjorde den till ett bördigt jordbruksområde. Denna händelse var så viktig att dagen då översvämningen skedde blev den första dagen i den egyptiska kalendern.

Fornegyptierna kallade sitt land "Kemet", "den svarta jorden" vilket syftar på den svarta leran. Vid översvämningen försökte man hålla kvar vattnet på landområdena genom att bygga dammar och kanaler så att leran skulle hinna avsättas ordentligt innan floden drog sig tillbaka.

Med hjälp av ett avancerat bevattningssystem lyckades egyptierna göra stora områden längs Nilen odlingsbara. Dessa områden delades in i parceller med grävda diken emellan. Vatten från kanalerna lyftes över med hjälp av brunnssvänglar. Samarbete och organisation på hög nivå inom bosättningarna krävdes för konstruktionen av kanaler och dammar och för att driva bevattningssystemet. Detta samarbete spelade en stor roll i skapandet av den forntida egyptiska staten.

Relaterade objekt

Egyptisk farao och hans hustru (2:a årtusendet f.v.t.)

De egyptiska faraonerna var herrar över liv och död och dyrkades som gudar.

Forntida egyptisk bostad

En vanlig egyptisk bostad bestod av regelbundet arrangerade rum.

Kläder i det forntida Egypten

Invånare i det forntida Egypten bar karakteristiska kläder och smycken.

Oas

En oas är ett område i en öken eller halvöken där det finns tillgång till vatten.

Arkimedes skruv (200-talet f.v.t.)

Skruvpumpen, som vanligen tillskrivs Arkimedes, gjorde bevattningen mycket effektivare.

Djosers trappstegspyramid (Sakkara, 2600-talet f.v.t.)

Trappstegspyramiden som uppfördes under 2600-talet f.v.t. är den äldsta kända pyramiden i Egypten.

Forntida egyptiska gudar

De forntida egyptierna dyrkade ett stort antal gudar och gudinnor.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Mesopotamiska uppfinningar (3:e årtusendet f.v.t.)

Dessa verktyg, revolutionerande i sin enkelhet, används än i dag.

Rosettestenen

Med hjälp av Rosettestenen har man lyckats lösa hieroglyfernas gåta.

Slaget vid Kadesh (1285 f.v.t.)

Ett av de största slagen i det forntida Orientens historia (mellan egyptierna och hettiterna) slutade oavgjort.

Tidmätning

De första kalendrarna och tidmätningsinstrumenten användes redan i de forntida östra civilisationerna.

Egyptiskt segelfartyg (antiken)

De egyptiska havs- och flodgående segelfartygen var enmastade båtar med åror.

Pyramiderna i Giza (2500-talet f.v.t.)

Pyramiderna i Giza är de enda av antikens sju underverk som fortfarande finns kvar.

Babylon (500-talet f.v.t.)

Den forntida staden Babylon byggdes på stranden av floden Eufrat i Mesopotamien.

Jordbruksmetoder

Jordbruksmetoderna började utvecklas tillsammans med den mänskliga civilisationen under medeltiden och modern tid.

Tutankhamons grav (1300-talet f.v.t.)

Ett av 1900-talets största arkeologiska fynd var den egyptiska faraons grav.

Vattenhjulen i Hama (Syrien, 1200-talet)

Vattenhjulen i det medeltida Syrien användes för att leda vatten till avlägsna områden.

Added to your cart.