Jordbruket i Nildalen under antiken

Jordbruket i Nildalen under antiken

Forntida Egypten kallades för "Gåvan från Nilen", eftersom floden spelade en viktig roll i den egyptiska civilisationens uppkomst.

Historia

Nyckelord

Nilen, jordbruk, Nilens gåva, intensivt jordbruk, bevattningsjordbruk, Bevattningssystem, vízátemelő, brunnssvängel, antiken, gröda, Livsstil, Afrika, Egypten, översvämning, Kanal, samarbete, Almanacka, samhällen

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilken forntida stat kallas ofta för "Gåvan från Nilen"?
 • Hur lång är Nilen?
 • Vad var det forntida egyptiska namnet på Nilen?
 • Vilket språk kommer namnet "Nilen" ifrån?
 • Vad betyder ordet "Nilen" (Neilos)?
 • Vilket hav rinner Nilen ut i?
 • Vilken typ av mynning har Nilen?
 • Vilket djur återfinns normalt INTE i Nildalen?
 • Vad kallades det forntida Egypten av invånarna?
 • Vad betyder ordet "Kemet"?
 • Vem beskrev Egypten som "Gåvan från Nilen"?
 • Vad kallas anordningen man kan lyfta vatten med?
 • Varför var den årliga översvämningen av Nilen viktig för det forntida Egypten?
 • Under vilken månad på året svämmade Nilen över?
 • Vilken gåva skänkte den översvämmade Nilen egyptierna?
 • Är det sant att de gamla egyptierna lyckades göra stora områden längs Nilen odlingsbara med hjälp av ett avancerat bevattningssystem?
 • Vilka strukturer byggdes INTE av de gamla egyptierna?
 • Vad var förutsättningen för upprättandet av bevattningssystemet?
 • Hur bred var alluvialbildningen längs Nilens strand?
 • Vad bekräftar hur viktig översvämningsdagen var för egyptierna?
 • Vem hade till uppgift att göra kalendrar i det forntida Egypten?
 • Är det sant att de gamla egyptierna använde en månkalender för att planera sin jordbruksverksamhet?
 • Hur många årstider bestod den egyptiska kalendern av?
 • Vilken årstid ingick INTE i den egyptiska kalendern?
 • Vad satte stopp för den årliga översvämningen av Nilen?
 • Vilken växt odlades INTE i den gamla Egypten?
 • Vad använde de gamla egyptierna för att plöja jorden?
 • Hur fick de gamla egyptierna fröna de sådde att hamna djupt ner i jorden?

Scener

Relaterade objekt

Egyptisk farao och hans hustru (2:a årtusendet f.v.t.)

De egyptiska faraonerna var herrar över liv och död och dyrkades som gudar.

Forntida egyptisk bostad

En vanlig egyptisk bostad bestod av regelbundet arrangerade rum.

Kläder i det forntida Egypten

Invånare i det forntida Egypten bar karakteristiska kläder och smycken.

Oas

En oas är ett område i en öken eller halvöken där det finns tillgång till vatten.

Arkimedes skruv (200-talet f.v.t.)

Skruvpumpen, som vanligen tillskrivs Arkimedes, gjorde bevattningen mycket effektivare.

Djosers trappstegspyramid (Sakkara, 2600-talet f.v.t.)

Trappstegspyramiden som uppfördes under 2600-talet f.v.t. är den äldsta kända pyramiden i Egypten.

Forntida egyptiska gudar

De forntida egyptierna dyrkade ett stort antal gudar och gudinnor.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Mesopotamiska uppfinningar (3:e årtusendet f.v.t.)

Dessa verktyg, revolutionerande i sin enkelhet, används än i dag.

Rosettestenen

Med hjälp av Rosettestenen har man lyckats lösa hieroglyfernas gåta.

Slaget vid Kadesh (1285 f.v.t.)

Ett av de största slagen i det forntida Orientens historia (mellan egyptierna och hettiterna) slutade oavgjort.

Tidmätning

De första kalendrarna och tidmätningsinstrumenten användes redan i de forntida östra civilisationerna.

Egyptiskt segelfartyg (antiken)

De egyptiska havs- och flodgående segelfartygen var enmastade båtar med åror.

Pyramiderna i Giza (2500-talet f.v.t.)

Pyramiderna i Giza är de enda av antikens sju underverk som fortfarande finns kvar.

Babylon (500-talet f.v.t.)

Den forntida staden Babylon byggdes på stranden av floden Eufrat i Mesopotamien.

Jordbruksmetoder

Jordbruksmetoderna började utvecklas tillsammans med den mänskliga civilisationen under medeltiden och modern tid.

Tutankhamons grav (1300-talet f.v.t.)

Ett av 1900-talets största arkeologiska fynd var den egyptiska faraons grav.

Vattenhjulen i Hama (Syrien, 1200-talet)

Vattenhjulen i det medeltida Syrien användes för att leda vatten till avlägsna områden.

Added to your cart.