Jamestown (1600-talet)

Jamestown (1600-talet)

Jamestown, som grundades 1607, var den första permanenta engelska bosättningen på Nordamerikas östra kust.

Historia

Nyckelord

Town, engelsk bosättning, Koloni, avveckling, Jakob I, Nordamerika, fästning, hamn, sedimente

Relaterade objekt

Frågor

 • På vilken kontinent grundades Jamestown?
 • Vilka grundade Jamestown?
 • På vilken kust i Nordamerika ligger Jamestown?
 • Vid kusten av vilket hav ligger Jamestown?
 • I vilken koloni låg Jamestown?
 • Jamestown var den första ...
 • När grundades Jamestown?
 • Vad var det ursprungliga namnet på Jamestown?
 • Vem var Jamestown uppkallad efter?
 • Vilken engelsk kung var Jamestown uppkallad efter?
 • Hur många engelska kolonier fanns det vid Atlantkusten i Nordamerika i mitten av 1700-talet?
 • Varför var det viktigt med en närliggande flod och ett hav när man grundade kolonier?
 • Vilka härskade över de engelska kolonierna?
 • Är det sant att guvernören inte hade någon makt att fatta beslut i koloniernas angelägenheter?
 • Är det sant att de nordamerikanska nybyggarna bestred det engelska parlamentets rätt att ta ut skatt från kolonierna?
 • Vilken skatt eller tull avskaffades inte ens efter protesterna från kolonierna?
 • I vilken stad inträffade den kända "Tebjudningen" 1773?
 • Hur mycket större var befolkningen i de engelska kolonierna i Nordamerika år 1765 än 1700?
 • Vilken form hade planlösningen på fortet i Jamestown?
 • Är det sant att de engelska kolonierna i Nordamerika var oberoende av varandra?
 • Är det sant att de engelska kolonierna i Nordamerika var oberoende av moderlandet?
 • När grundades de första engelska handelsbosättningarna i Nordamerika?
 • Vilket land grundade inga kolonier i Nordamerika?

Scener

Fågelperspektiv

Fästning

Bosättning

Hamn

Promenad

Animation

Berättarröst

Jamestown grundades på östkusten i vad som idag är USA och var den första permanenta engelska bosättningen i Amerika. Staden grundades 1607 av London Company (senare kallat Virginia Company of London). Den uppkallades efter James I som var kung av England på den tiden.
Jamestown blev snart huvudstaden i kolonin Virginia som fick sitt namn efter Elizabeth I, före detta drottning av England som var känd som "the Virgin Queen".

Staden låg på en ö som fick namnet Jamestown Island. Denna plats var viktig både strategiskt och för handeln. Kustområdet kunde kontrolleras och staden fungerade som en hamn för fartyg som seglade mot Atlanten och Chesapeake Bay.

Bosättarna var nästan alltid i krig med de amerikanska ursprungsinvånarna. Den blodigaste händelsen i dessa krig var Jamestownmassakern som ägde rum 1622. Engelsmännen var också ansvariga för fruktansvärt våld mot närboende stammar. Kriget avbröts bara under en kort period av fred när John Rolfe gifte sig med Pocahontas, dotter till Powhatan-stamförbundets högste ledare.

Strukturen i Jamestown var typisk för engelska kolonibosättningar i Nordamerika. De viktigaste byggnaderna byggdes innanför murarna på ett fort som låg nära hamnen. Bosättningen försvarades av armén och de kanoner som placerades på vallarna och vakttornet. Anfall från fastlandet och från havet kunde bekämpas framgångsrikt härifrån.

Bostäder byggdes av lokala byggmaterial (trä och lera) utanför fortets murar. Dessa var omgivna av mark som odlades av bosättarna. Bortom dessa landområden låg ursprungsbefolkningens territorier och skogar.

Jamestown var bara huvudstad i Virginia fram till slutet av 1600-talet men förblev en av de viktigaste städerna i kolonin. Den spelade en viktig roll i amerikanska inbördeskriget mellan 1861 och 1865.

På 1900-talet skapades minnesparker på och runt området där staden legat. Arkeologiska utgrävningar och bosättningens återupptäckt ger en hel del ny information om den över 400-åriga staden. En fiktiv version av Jamestown skildrades i den animerade Disney-filmen "Pocahontas", och en mer exakt skildring av staden kan man se i äventyrsfilmen "The New World".

Relaterade objekt

Engelskt slagskepp (1700-talet)

Engelska segelfartyg var bland de bästa fartygen mellan 1600-talet och 1800-talet.

Bisonoxe

Bisonoxen är det största landlevande däggdjuret i Nordamerika.

Delstater och städer i USA

Denna animation visar USA:s delstater och största städer.

Europeisk kolonisering av Amerika (fram till 1763)

Flera europeiska länder tävlade om att erövra den nya världen, vilket gjorde Amerika till en kontinent med stor mångfald.

Klädsel (Västeuropa, 1600-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Mänsklig migration genom historien

Migrationen av stora människogrupper började under forntiden.

Mount Rushmore (USA)

Skulpturerna i Mount Rushmore, som avbildar fyra stora amerikanska presidenter, är huggna direkt ur en stor granitklippa.

Radby på landsorten

Byar som upprättades i dalgångar bestod vanligtvis av hus byggda på långa och smala tomter.

Towern

Denna medeltida borgs spännande historia sträcker sig över nästan tusen år.

Vita huset (Washington, 1800)

En av världens mest kända byggnader är USA:s presidents officiella residens och primära arbetsplats.

Bosättning, Nordamerikansk urbefolkning (Apsáalooke Nation)

Apsáalooke Nation (Kråknationen) är en nordamerikansk urbefolkningsstam vars traditionella bosättningsområden låg vid Yellowstonefloden.

Sydstatsplantage med slavar (USA, 1800-talet)

Innan det amerikanska inbördeskriget bröt ut, var det vanligt att använda slavar på plantagerna i sydstaterna.

Added to your cart.