Hur fungerar en sonar?

Hur fungerar en sonar?

Denna animation visar hur en sonar fungerar.

Teknik

Nyckelord

sonar, Ljudradar, radar, röst navigering, spaning, forskningsfartyg, fartyg, kartläggning, side-scan sonar, objektdetektering, ultraljud, ljudvåg, radareko, radarvåg, våg, eko, Reflektion, havsbotten, undervattens-, ubåt, vibrationer, mekanik, teknologi, fysik

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Ljudvågors egenskaper

Denna animation demonstrerar vågors viktigaste egenskaper genom ljudvågor.

USS Ohio (USA, 1979)

Atomkraft användes först av den amerikanska flottan för att driva ubåtar i mitten av 1900-talet.

B-17 Flying Fortress (USA, 1938)

"Flying Fortress" (Flygande fästning på svenska) utvecklades för det amerikanska flygvapnet av flygplanstillverkaren Boeing.

B-2 Spirit (USA, 1989)

Det amerikanska bombplanet "Northrop Grumman B-2 Spirit" med smygteknik har använts bland annat i krigen på Balkan, i Afghanistan och Irak.

Dopplereffekt

Det är ett välkänt fenomen att ett ljud som närmar sig observatören är högre än ett ljud som avlägsnar sig.

Dvärghästskonäsa

Fladdermöss använder ultraljud för navigering och för att jaga byten.

Junkers JU-52 (1932)

Det populäraste transportflygplanet av de som tillverkades i Europa före andra världskriget .

Messerschmitt Bf 109 G (Tyskland, 1941)

Ett legendariskt jaktplan som användes av det tyska flygvapnet under andra världskriget.

Öresvin

Öresvinet, som även kallas flasknosdelfin, är ett havslevande däggdjur som orienterar sig med hjälp av ultraljud.

Skjutvapen

I konkurrensen som rådde mellan världens mäktigaste nationer under 1800- och 1900-talen gjorde länderna stora ansträngningar för att utveckla effektiva...

Slussens funktion

Med hjälp av slussar kan båtar färdas på floder med stora nivåskillnader.

SM U-35 ubåt (Tyskland, 1912)

Redan under första världskriget hade ubåtar en viktig roll i den marina krigföringen.

Stridsvagnar (andra världskriget)

De centrala aktörerna i andra världskriget var stridsvagnarna.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

USS Missouri (USA, 1944)

Det amerikanska slagskeppet USS Missouri togs i tjänst under andra världskriget och användes även i Kuwaitkriget.

V-2 ballistisk robot (1944)

Den tyska roboten med flytande bränsle som drivmedel utvecklades under andra världskriget. Den var det första kända konstgjorda föremålet att nå rymden.

Radarexperiment (Zoltán Bay, 1946)

En ungersk vetenskapsman var först med att upptäcka radarekon från månen år 1946.

Added to your cart.