Hur fungerar en skivspelare?

Hur fungerar en skivspelare?

Denna animation visar hur skivspelare fungerar.

Teknik

Nyckelord

skivspelare, Hi-Fi-skivspelare, högtalare, förstärkare, vinylskiva, Long Play, Välj ett, tonarm, patron, nål, spår, musik, teknologi

Relaterade objekt

Fonograf och grammofon

Edisons uppfinning kunde spela in och spela upp ljud med hjälp av en cylinder, medan Berliners apparat använde en skiva för dessa ändamål.

Alstrande av växelström

Elektrisk ström kan alstras genom att ett ankare roteras i ett magnetfält.

Biograf (USA, 1930-talet)

Ett stort antal biografer byggdes i USA:s storstäder under 1910-talet.

Dynamo (gymnasienivå)

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

Elektrisk ringklocka

Mekanisk ringklocka som fungerar med hjälp av en elektromagnet.

Hur fungerar en hårtork?

Denna animation visar hur en hårtork fungerar.

Hur fungerar en högtalare?

I högtalare alstras ljudvågor genom elektromagnetisk induktion.

Hur fungerar en radio?

Denna animation visar hur en radio fungerar.

Hur fungerar kulspetspennan?

Kulspetspennan gjorde det mycket enklare att skriva med bläck.

Hur fungerar mobiltelefonen?

Denna animation visar hur en mobiltelefon fungerar.

Hur fungerar tvättmaskinen?

Denna animation visar hur en tvättmaskin fungerar.

Likströmsmotor

Likströmsmotorn består av en permanent magnet och en spole, placerad inne i magneten, var i elektrisk ström flödar.

Torsionsvåg

Kraft kan mätas genom att mäta vridningen på torsionstråden i en torsionsvåg.

Transformator

En transformator är en anordning som används för att omvandla spänningen i elektrisk ström.

Added to your cart.