Hur fungerar en mikrovågsugn?

Hur fungerar en mikrovågsugn?

Denna animation visar hur en mikrovågsugn fungerar.

Teknik

Nyckelord

Mikrovågsugn, mikrovåg, hushållsapparat, kök apparaten, elektromagnetiska, magnetron, hetta, vattenmolekyl, värmeflöde, våg, teknik, fysik

Relaterade objekt

Scener

Mikrovågsugn

 • lucka med skyddsfolie - Den hindrar strålningen från att komma ut från mikrons uppvärmningdel.
 • tillagningsplats
 • hölje
 • kontrollpanel
 • strömkabel
 • rotationsring

Konstruktion

 • rotationsring
 • kontrollpanel
 • fläkt - Med hjälp av denna sprids mikrovågorna som hamnar i mikrons uppvärmningsdel.
 • vågledare - Den leder mikrovågor från magnetronen in i mikrons uppvärmningsdel.
 • kylfläkt - Den tar bort värmen från magnetronen.
 • magnetron - Den genererar mikrovågor med hjälp av elektrisk ström.
 • transformator - Den konverterar spänningen i växelström till det värde som krävs för magnetronen.

Funktion

Dielektrisk uppvärmningsprincip

 • vattenmolekyl - Vattenmolekyler är elektriska dipoler: väteatomer är delvis positivt laddade, medan syreatomer är delvis negativt laddade. Mikrovågor sätter vattenmolekyler i vibration varvid maten värms upp.
 • mikrovåg - En elektromagnetisk våg med en våglängd mellan 1 mm och 1 m. I mikrovågsugnar är våglängden omkring 12 cm.

Animation

 • fläkt - Med hjälp av denna sprids mikrovågorna som hamnar i mikrons uppvärmningsdel.
 • vågledare - Den leder mikrovågor från magnetronen in i mikrons uppvärmningsdel.
 • magnetron - Den genererar mikrovågor med hjälp av elektrisk ström.

Berättarröst

Mikrovågor är elektromagnetiska vågor precis som ljus, men med större våglängd. Våglängderna varierar mellan 1 mm och 1 m. I mikrovågsugnar är våglängden omkring 12 cm.

Vattenmolekyler är elektriska dipoler. Detta innebär att väteatomer är delvis positivt laddade, medan syreatomer är delvis negativt laddade. Därför kan mikrovågor, det vill säga det periodiskt ändrade elektromagnetiska fältet, sätta vattenmolekyler i vibration. Vid ökningen av kinetisk energi ökar även temperaturen, därför blir vattenhaltigt material som placeras i mikrovågsugnen varmt.

Magnetronen genererar, med hjälp av elektrisk ström, mikrovågor som leds in till mikrons uppvärmningsdel av en vågledare. Där sprids vågorna med hjälp av fläkten och reflekteras av metallväggarna. Dessa vågor hamnar sedan inuti maten och gör den varm.

Mikrovågsugnens lucka är försedd med en skyddsfilm som hindrar mikrovågor från att läcka ut från uppvärmningsdelen. Utan detta skikt skulle våra vävnader också värmas upp om vi står för nära ugnen. Detta skulle kunna leda till brännskador.

Relaterade objekt

Edisons glödlampa

Den amerikanska elingenjören Edison uppfann glödlampan år 1879, en uppfinning som förändrade vår vardag.

Eldriven kollektivtrafik

Trådbussar och spårvagnar är exempel på miljövänliga transportmedel.

Elektriska ljuskällor i hushållet

Denna animation visar egenskaperna hos ljuskällor som används i hushållet, från traditionella glödlampor till LED-lampor.

Hur fungerar elektronmikroskopet?

Denna animation visar elektronmikroskopets uppbyggnad och dess funktion.

Hur fungerar en dammsugare?

Dammsugaren skapar ett partiellt vakuum och suger in damm med hjälp av den inkommande högtrycksluften.

Hur fungerar en LCD-skärm?

En flytkristallskärm använder flytande kristallers optiska egenskaper för att skapa en bild.

Hur fungerar ett elektriskt ångstrykjärn?

Denna animation visar hur ett elektriskt ångstrykjärn fungerar.

Hur fungerar ett kylskåp?

Denna animation visar hur ett kylskåp fungerar.

Hur fungerar luftkonditionering?

En luftkonditioneringsapparat kyler den varma inomhusluften.

Hur fungerar mobiltelefonen?

Denna animation visar hur en mobiltelefon fungerar.

Hur fungerar tvättmaskinen?

Denna animation visar hur en tvättmaskin fungerar.

Magnetron

En av de viktigaste beståndsdelarna i en mikrovågsugn är magnetronen, den producerar mikrovågorna.

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Denna ingenjör och uppfinnare, som huvudsakligen sysslade med elektroteknik, var utan tvekan en av de starkast lysande stjärnorna under den andra...

Passivhus

I ett passivhus kan en behaglig inomhustemperatur upprätthållas utan användning av traditionella värme- och kylsystem.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Added to your cart.