Hur fungerar en högtalare?

Hur fungerar en högtalare?

I högtalare alstras ljudvågor genom elektromagnetisk induktion.

Teknik

Nyckelord

högtalare, 3-vägshögtalare, elektronisk anordning, basregister, mellanregisterhögtalare, diskantregister, delningsfilter, spole, diaphgram, magnet, förstärkare, vibrationer, ljud, ljudvåg, hög röst, djup röst, mono, stereo, permanentmagnet, attraktion, repulsion, elektromagnetisk induktion, ljusdpelare, teknik, fysik

Relaterade objekt

Scener

Högtalare

 • 3-vägshögtalare
 • ljusdpelare
 • förstärkare

Högtalarens konstruktion

 • basregister
 • mellanregister
 • diskantregister
 • delningsfilter - Det delar upp den elektriska signalen som kommer från förstärkaren i olika frekvensområden som lämpar sig för varje element (för bas-, mellan- och diskantregister).
 • uttag
 • kablar

Högtalarelementets konstruktion

 • magnet - Den interagerar med det magnetfält som induceras i spolen, varvid membranet sätts i vibration.
 • spole - Den elektriska strömmen som flyter genom den inducerar ett magnetfält, som växelverkar med permanentmagnetens magnetfält. Strömmens riktning anger polerna för det inducerade fältet och därmed även membranets rörelseriktning.
 • membran
 • korg
 • upphängning - Den dämpar membranets vibration och håller det i sitt normala viloläge.
 • uttag
 • dammkåpa

Högtalarelementets funktion

 • spole - Strömmen som flyter i spolen inducerar ett magnetfält. Placeringen av polerna beror på strömmens riktning.
 • permanentmagnet - Den interagerar med det magnetfält som induceras av strömmen som flyter i spolen. Detta får membranet att vibrera.
 • attraktion
 • repulsion
 • ljudvåg

Animation

 • basregister
 • mellanregister
 • diskantregister
 • delningsfilter - Det delar upp den elektriska signalen som kommer från förstärkaren i olika frekvensområden som lämpar sig för varje element (för bas-, mellan- och diskantregister).
 • spole - Strömmen som flyter i spolen inducerar ett magnetfält. Placeringen av polerna beror på strömmens riktning.
 • permanentmagnet - Den interagerar med det magnetfält som induceras av strömmen som flyter i spolen. Detta får membranet att vibrera.

Berättarröst

I högtalare omvandlas elektriska signaler till ljud genom att membranet sätts i rörelse med hjälp av elektromagnetisk induktion.

På membranet sitter en spole. Den elektriska strömmen som flyter genom spolen inducerar ett magnetfält, som växelverkar med permanentmagneten. Detta sätter membranet i vibration.

Rörelsens riktning beror på strömmens riktning. När man greppar en spole med höger hand så att fingrarna följer strömmens riktning pekar tummen mot den magnetiska nordpolen. De två magneternas identiska poler stöter bort varandra, medan de motsatta polerna attraherar varandra. När de identiska polerna ligger varandra nära, rör sig både spolen och membranet framåt. När strömmens riktning ändras och de motsatta polerna ligger nära varandra, rör sig membranet bakåt.

Mindre membran producerar ljud i högre frekvensområden, medan större membran producerar djupa ljud. Högkvalitativa högtalare består därför av tre typer av högtalarelement. Ett element för mellanregistret, ett för diskantregistret och ett för basregistret. De inkommande elektriska signalerna delas upp av ett delningsfilter i olika frekvensområden som lämpar sig för varje element.

Relaterade objekt

Elektrisk ringklocka

Mekanisk ringklocka som fungerar med hjälp av en elektromagnet.

Hur fungerar en skivspelare?

Denna animation visar hur skivspelare fungerar.

Alstrande av växelström

Elektrisk ström kan alstras genom att ett ankare roteras i ett magnetfält.

Dopplereffekt

Det är ett välkänt fenomen att ett ljud som närmar sig observatören är högre än ett ljud som avlägsnar sig.

Dynamo (gymnasienivå)

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

Fonation

En ton skapas genom att stämbanden vibreras av luften som strömmar ur lungorna.

Harmonisk svängningsrörelse och likformig cirkulär rörelse

En harmonisk svängningsrörelse kan anses vara den linjära projektionen av en likformig cirkulär rörelse.

Hur fungerar elektronmikroskopet?

Denna animation visar elektronmikroskopets uppbyggnad och dess funktion.

Hur fungerar en hårtork?

Denna animation visar hur en hårtork fungerar.

Hur fungerar en radio?

Denna animation visar hur en radio fungerar.

Hur fungerar optiska skivenheter?

Denna animation visar olika optiska skivenheters konstruktion och funktion.

Kondensator

Kondensatorer lagrar elektrisk energi i form av elektrisk laddning.

Likströmsmotor

Likströmsmotorn består av en permanent magnet och en spole, placerad inne i magneten, var i elektrisk ström flödar.

Ljudvågors egenskaper

Denna animation demonstrerar vågors viktigaste egenskaper genom ljudvågor.

Luta och vevlira

Den tidigaste versionen av lutan har hittats i gamla Mesopotamien.

Piano

Pianot är ett av de populäraste instrumenten i världen. Det är en kordofon och det producerar ljud mekaniskt.

Radarexperiment (Zoltán Bay, 1946)

En ungersk vetenskapsman var först med att upptäcka radarekon från månen år 1946.

Torsionsvåg

Kraft kan mätas genom att mäta vridningen på torsionstråden i en torsionsvåg.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

Transformator

En transformator är en anordning som används för att omvandla spänningen i elektrisk ström.

Added to your cart.