Hammurabis lag

Hammurabis lag

Hammurabis lag har blivit symbolen för den mesopotamiska civilisationen. Den består av 282 lagar inristade på en stele i basalt.

Bildkonst

Nyckelord

Hammurabi, lagkod, stele, Mezopotamien, Babylon, Akkadian, kilskrift, babyloniska Empire, lag, höger, arkeologi, dom, kung, religion, imperium, monark, forntida Främre Orienten, Status, Susa, Louvren, antiken, text minnesmärke, basalt, lättnad, gud, historia, samhälle, skrivning

Relaterade objekt

Frågor

 • I vilken stadsstat regerade Hammurabi?
 • Vad var stelen gjord av?
 • När regerade Hammurabi?
 • Vilket skriftsystem var Hammurabis lag inristad i?
 • Vilket språk skrevs Hammurabis lag på?
 • Ange skrivriktningen för den akkadiska kilskriften.
 • Var finns stelen med Hammurabis lag bevarad?
 • På vilket museum kan man beskåda stelen med Hammurabis lag?
 • Hur många lagar innehåller lagsamligen?
 • Vilken av figurerna på den översta delen av stelen är Hammurabi ?
 • Vilken av figurerna på den översta delen av stelen är Hammurabi ?
 • Vem finns avbildad på stelen tillsammans med Hammurabi?
 • Avsluta meningen: Shamash var ...
 • Hur hög är stelen med Hammurabis lag?
 • Är det sant att flera kopior av lagsamlingen existerade på brända lertavlor?
 • Vilken härskare levde före Hammurabi?
 • Vilken princip följde Hammurabis lag?
 • Vilket år hittades stelen med Hammurabis lag?
 • Under utgrävningen av vilken forntida stad hittades stelen med Hammurabis lag?
 • Är det sant att domen berodde på den anklagades sociala klass?
 • När skapades lagsamlingen?
 • Vad gör Hammurabi framför Shamash?
 • Vad håller Shamash i sin hand?
 • Vad symboliserar staven som Shamash håller i?
 • Vad sitter Shamash på?
 • Vilket koncept ingår INTE i Hammurabis lag?
 • Är det sant att Hammurabis lag är världens äldsta lagsamling?
 • Vilket koncept ingår INTE i Hammurabis lag?
 • Vilket skriftsystem var föregångaren till den sumeriska kilskriften?
 • Vilken språkfamilj tillhör akkadiskan?

Scener

Stele

 • stele - Stenplatta prydd med snidade eller graverade symboler och siffror. Stenplattan med Hammurabis lag tillverkades av basalt.
 • relief - Högst upp på stelen finns Shamash avbildad sittandes på sin tron. Framför honom står Hammurabi.
 • lagar - Lagsamlingen innehåller 282 lagar, huggna i akkadisk kilskrift.

Stele

Stelen med den inristade Hammurabis lag hittades 1901 av en fransk arkeologisk expedition under utgrävningen av den forntida staden Susa i dagens Iran. Sannolikt togs stelen till Susa som krigsbyte. Idag finns den bevarad på Louvren i Paris, Frankrike.

På den översta delen av den 2,25 meter höga basaltstelen fanns en relief och på den nedre delen finns Hammurabis lagsamling, en av de äldsta lagsamlingarna i historien. Troligtvis existerade flera kopior redan vid dess tillkomst, till exempel på brända lertavlor. Lagarna var skrivna i akkadisk kilskrift. Texten kan delas in i tre delar. Prologen lovordar Hammurabi och Marduk, staden Babylons stadsgud. Babylonierna trodde att endast gudarna hade rätt att skapa lagar. Kungar bad till dem för vishet så att de rättvist kunde härska över sina folk. Nästa del är samlingen av 282 lagar, ordnade i kapitel. Epilogen innehåller en rad välsignelser och förbannelser.

Lagarna är en blandning av mesopotamiska lagar och stamlagar. Talionprincipen (eller lagen om vedergällning), allmänt känd som öga för öga-principen, är ett exempel på en stamlag.

Det är viktigt att nämna att straffets tyngd berodde på den anklagades och offrets sociala klass. Det fanns olika lagar för alla områden i det dagliga livet. Dessa inkluderade straffrätt, förvaltningsrätt, familjerätt och affärsjuridik. Flera element från Hammurabis lag finns fortfarande kvar i dagens rättssystem.

Formuleringen av lagarna är mycket exakt och själva språket är förenklat så att alla kan förstå det. Lagsamlingen kan betraktas som ett oberoende, didaktiskt verk som, tillsammans med Gilgamesheposet, är en av de viktigaste texterna från forntida Mesopotamien.

Relief

 • Hammurabi - Kung i Babylon och grundare av Babyloninen. Han regeredade mellan 1792 f.v.t. och 1750 f.v.t.
 • Shamash - Han var solguden i det gamla Främre Orienten. Han var respekterad i Babylonien och Assyrien som rättvisans herre. Enligt inskriptionerna var det han som gav Hammurabi lagarna.
 • avbildning - De avbildas med benen, armarna och huvudet i profil och överkroppen framifrån.

Relief

Hammurabi var kung i Babylon från 1792 f.v.t. fram till 1750 f.v.t. Den antika stadsstaten var belägen vid stranden av floden Eufrat i Mesopotamien. Hans långa regeringstid präglades av byggprojekt (tempel, kanaler och höjning av stadsmuren) och framgångsrika militära erövringar genom vilka han kunde etablera ett starkt imperium.

Shamash var den akkadiska motsvarigheten till den sumeriska solguden Utu. I Babylonien och Assyrien var Shamash rättvisans herre och hade rollen som allvetande domare. Han är också med i Gilgamesheposet. Inom mytologi och konst förknippas han vanligtvis med ett lejon. De forntida städerna Sippar och Larsa var centrum för hans kult.

Högst upp på reliefen finns Shamash avbildad, sittandes på sin tron, och framför honom står Hammurabi. Shamash håller en stav och en ring vilka symboliserar kungamakten. Den sittande solguden ser längre ut än den stående Hammurabi, vilket betonar maktrelationen mellan dem. Hammurabi ber till Shamash för vishet och rättfärdighet eftersom lagar enligt babylonierna endast kunde instiftas av gudarna.

Som staty

 • karaktäristiskt skägg - Det långa, unika skägget var en symbol för makt. Enligt historiska källor lockade akkadiska män sitt skägg och vårdade det noggrant genom inoljning.
 • ring - En symbol för makt. Den symboliserade rätten till statsbygge och lagstiftning.
 • stav - En symbol för makt. Den symboliserade rätten till statsbygge och lagstiftning.
 • krona - Shamash krona består av fyra par horn.
 • flammor - Dessa slog ut från Shamashs axlar och symboliserade hans gudomliga makt och skaparkraft.
 • tron - Shamashs hållning representerar maktrelationen mellan honom och Hammurabi. Längden på kungen och guden skiljer sig dock inte mycket åt, vilket innebär att Hammurabi också hade betydande makt. Hans handgest och det faktum att han står inför Shamash är också bevis på detta.
 • upphöjd plattform - Shamashs fötter vilar på en plattform med tre trappsteg. Detta kan tyda på att Shamash och Hammurabi möttes på ett berg.

Animation

 • Hammurabi - Kung i Babylon och grundare av Babyloninen. Han regeredade mellan 1792 f.v.t. och 1750 f.v.t.
 • Shamash - Han var solguden i det gamla Främre Orienten. Han var respekterad i Babylonien och Assyrien som rättvisans herre. Enligt inskriptionerna var det han som gav Hammurabi lagarna.
 • avbildning - De avbildas med benen, armarna och huvudet i profil och överkroppen framifrån.

Berättarröst

Stelen med Hammurabis lag inristade är en 2,25 meter lång basaltstele. Den hittades 1901 av en fransk arkeologisk expedition under utgrävningen av den antika staden Susa i dagens Iran. Idag finns den bevarad på Louvren i Paris, Frankrike.

Högst upp på stelen finns Shamash avbildad, sittandes på sin tron, och framför honom står Hammurabi. Under reliefen finns Hammurabis lagsamling, en av de äldsta lagsamlingarna i historien, skriven i akkadisk kilskrift. Prologen lovordar Hammurabi och Marduk. Nästa del är samlingen av 282 lagar. Epilogen innehåller en rad välsignelser och förbannelser.

Relaterade objekt

Babylon (500-talet f.v.t.)

Den forntida staden Babylon byggdes på stranden av floden Eufrat i Mesopotamien.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Mesopotamiska uppfinningar (3:e årtusendet f.v.t.)

Dessa verktyg, revolutionerande i sin enkelhet, används än i dag.

Rosettestenen

Med hjälp av Rosettestenen har man lyckats lösa hieroglyfernas gåta.

Staden Ur (3:e årtusendet, f.v.t.)

Denna forntida stad som låg nära floden Eufrat var ett viktigt centrum för den sumeriska kulturen.

Ziqqurat (Ur, 3:e årtusendet, f.v.t.)

Ziqqurater var typiska trappstegspyramider som användes som tempel i det gamla Mesopotamien.

Världens sju underverk

Bara ett av antikens sju underverk står kvar idag, nämligen pyramiderna i Giza.

Arkeologisk utgrävning (grophus)

Arkeologiska fynd som hittas på byggarbetsplatser ger arkeologer som söker efter artefakter en hel del arbete.

Added to your cart.