Gejser

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Geografi

Nyckelord

varmvattenberedare, termisk vatten, Eruption, magmakammare, vattenpelare under eruption, öppning med konliknande form, öppning, vulkanisk aktivitet, vulkan, Postvulkanisk aktivitet, natur, geografi

Relaterade objekt

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i jordskorpan, till elektricitet.

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med hjälp av bakterier. Biogas är en blandning av metan och koldioxid....

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Hur fungerar en hårtork?

Denna animation visar hur en hårtork fungerar.

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Solkraftverk

Solkraftverk omvandlar solenergi till elektricitet.

Stratovulkaners uppkomst och uppbyggnad

Stratovulkaner är uppbyggda av lava, vulkanisk aska och andra utbrottsprodukter.

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Väderkvarn

Maskiner som omvandlar vindenergi till, för människan, användbar energi användes redan under medeltiden.

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta amerikansk president.

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Veckning (fortsättningsnivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Hetfläckar

Hetfläckarna är ställen där magma ofta strömmar upp ur jordskorpan och orsakar vulkanisk aktivitet.

t-V-T diagram för ideala gaser

Sambandet mellan tryck, volym och temperatur för ideala gaser beskrivs av den ideala gaslagen.

Karstområde (gymnasienivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Added to your cart.