Forntida kinesisk soldat

Forntida kinesisk soldat

Under forntiden var de kinesiska soldaternas stridsutrustning enkel.

Historia

Nyckelord

kinesisk soldat, Kinesiska muren, Medelålders, fighter, soldat, beväpnad, weapon (vapen), Kinesisk, historia

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilken befolkningsgrupp försökte man hindra angrepp från med hjälp av muren.
 • Längs vilken flod i Kina byggdes bevattningssystem?
 • Längs vilken flod i Kina byggdes bevattningssystem?
 • Varifrån fick Kina sitt namn?
 • Vad var terrakottaarméns syfte?
 • Hur lång är Kinesiska muren?
 • Vilken av följande är INTE en kinesisk uppfinning?
 • Vilken av följande är INTE en kinesisk uppfinning?
 • Mot angrepp från vilket håll skyddade muren?
 • Hur kommunicerade soldaterna på muren med varandra?
 • Ungefär hur många figurer bestod Terrakottaarmén av?
 • Är det sant att armborst först användes av den kinesiska armén?
 • Är det sant att Kinesiska muren var Kinas enda försvarsmur?
 • Hur höga var figurerna i Terrakottaarmén?
 • Vems soldater ingick i Terrakottaarmén?
 • Vilken är den största faran som hotar terrakottaarmén i dag?
 • Är det sant att Terrakottaarmén endast består av terrakottafigurer?
 • Vad är det mest speciella med terrakottaarmén?
 • Ange murens sammanlagda längd.
 • När byggdes den kinesiska muren?
 • Vilket av följande påståenden är sant vad gäller murens konstruktion?
 • Vilket av följande påståenden är sant vad gäller murens konstruktion?
 • Vilket av följande påståenden om muren är INTE sant ?
 • Stora ... är en annan berömd konstruktion i Kina.
 • Vad lagrades i murens vakttorn?
 • Hur långt ifrån varandra var tornen placerade?

Scener

Relaterade objekt

Kinesiska muren

En serie befästningar som byggdes för att förhindra intrång från nomandgrupper från norr.

Djonk

Ett segelfartyg med karaktäristiska loggertsegel som används för både militära ändamål och handelsändamål.

Förbjudna staden (Beijing, 1400-talet)

Den Förbjudna staden är ett storslaget monument byggt under Mingdynastin.

Kinesiskt hus

Ett traditionellt kinesiskt siheyuan-hus är en fyrlängad byggnad runt en rektangulär innergård.

Liuhe-pagoden (Hangzhou, 1100-talet)

De Sex Harmoniernas pagod är belägen vid floden Qiantang i Kina.

Medeltida kinesisk härskare

Kejsaren av det vidsträckta imperiet i Fjärran Östern var herre över liv och död.

Mongolväldet

Den legendariska mongoliska härskaren Djingis Khan etablerade ett enormt imperium genom sina erövringar.

Namdaemun (Seoul, 1400-talet)

Namdaemun var en av huvudportarna i Seouls medeltida stadsmur och den har utsetts till Sydkoreas främsta nationella klenod.

Samuraj

Den japanska samurajens viktigaste uppgift var att tjäna sin herre, även om det skedde på bekostnad av samurajens eget liv.

Skyternas gyllene krigare (200-talet f.v.t.)

Krigaren som burit pansarrustningen som hittades vid den arkeologiska utgrävningen av Issyk Kurgan i Kazakstan fick namnet "den gyllene krigaren".

Soldat från senromersk tid (300-talet)

Det östromerska riket började blomstra i början av 300-talet under Konstantin den stores regeringstid.

Topografisk karta över Kina

Denna animation visar Kinas topografi och hydrografi.

Mongol krigare (1200-talet)

Mongolväldets fruktade krigare bidrog till att göra imperiet till ett av de största i historien.

Added to your cart.