Forntida indisk krigselefant

Forntida indisk krigselefant

Forntida indiska krigselefanter användes som ett slags stridsvagn i strider.

Historia

Nyckelord

Indien, forntida stridsvagn, elefant, I strid, taktik, gamla, krigföring, krigsmateriel, slag, antiken, historia

Relaterade objekt

Indisk maharadja med sin hustru (1700-talet)

Maharadjor var hinduiska ledare som härskade över stora regioner i Indien.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Makedonien (Kungariket Makedonien)

Den legendariske härskaren och fältherren, Alexander den store, etablerade ett stort imperium.

Makedonskt belägringstorn (300-talet f.v.t.)

Alexander den stores armé använde framgångsrikt belägringstorn i sina attacker mot befästningar.

Slaget vid Issos (333 f.v.t.)

Striden slutade med en överväldigande seger för den makedonska armén över den persiska armén ledd av Dareios III.

Slaget vid Zama (202 f.v.t.)

Scipios romerska armé besegrade Hannibals puniska armé i slaget som utkämpades i Afrika under andra puniska kriget.

Spannmålsmagasin i Indusdalen

Indierna byggde stora, naturligt ventilerade spannmålsmagasin redan under forntiden.

Taj Mahal (Agra, 1600-talet)

I centrum av det indiska byggnadskomplexet står det vita mausoleet av marmor som Shah Jahan lät uppföra över sin favorithustru.

Grekiska och makedonska falanger

Falang var en stridsformation för tungt infanteri under antikens Grekland.

Makedonsk soldat (300-talet f.v.t.)

Soldater i det antika kungariket Makedonien var fruktade krigare.

Stora stupan i Sanchi (1:a århundradet f.v.t.)

Detta mästerliga exempel på buddhistisk arkitektur finns i Indien.

Stridsvagnar (andra världskriget)

De centrala aktörerna i andra världskriget var stridsvagnarna.

Stridsvagnar (första världskriget)

Stridsvagnar utvecklades i mitten av 1910-talet och blev snabbt det viktigaste vapnet i landbaserade militära operationer.

Added to your cart.