Forntida egyptisk bostad

Forntida egyptisk bostad

En vanlig egyptisk bostad bestod av regelbundet arrangerade rum.

Historia

Nyckelord

bostad, Egypten, hus, avveckling, Gata, Nilen, Nilens gåva, byggkonstruktion, Livsstil, Nordafrika, bebyggelsestruktur, jordbruk, bevattningsjordbruk, öken, takterass, livsstilshistoria, antiken, historia

Relaterade objekt

Kläder i det forntida Egypten

Invånare i det forntida Egypten bar karakteristiska kläder och smycken.

Jordbruket i Nildalen under antiken

Forntida Egypten kallades för "Gåvan från Nilen", eftersom floden spelade en viktig roll i den egyptiska civilisationens uppkomst.

Det romerska huset (antiken)

Välbärgade romerska medborgare bodde under antiken i stora hus med flera rum och varierande planlösning.

Djosers trappstegspyramid (Sakkara, 2600-talet f.v.t.)

Trappstegspyramiden som uppfördes under 2600-talet f.v.t. är den äldsta kända pyramiden i Egypten.

Egyptisk farao och hans hustru (2:a årtusendet f.v.t.)

De egyptiska faraonerna var herrar över liv och död och dyrkades som gudar.

Egyptiskt segelfartyg (antiken)

De egyptiska havs- och flodgående segelfartygen var enmastade båtar med åror.

Forntida egyptiska gudar

De forntida egyptierna dyrkade ett stort antal gudar och gudinnor.

Hus från antikens Grekland

Ett genomsnittligt hus i antikens Grekland hade en rektangulär, geometrisk planlösning med två våningar.

Kinesiskt hus

Ett traditionellt kinesiskt siheyuan-hus är en fyrlängad byggnad runt en rektangulär innergård.

Neolitiska bosättningar

Som ett resultat av de revolutionära framstegen under den neolitiska tidsåldern, etablerades de första varaktiga bosättningarna under denna epok.

Pyramiderna i Giza (2500-talet f.v.t.)

Pyramiderna i Giza är de enda av antikens sju underverk som fortfarande finns kvar.

Rosettestenen

Med hjälp av Rosettestenen har man lyckats lösa hieroglyfernas gåta.

Arkimedes skruv (200-talet f.v.t.)

Skruvpumpen, som vanligen tillskrivs Arkimedes, gjorde bevattningen mycket effektivare.

Babylon (500-talet f.v.t.)

Den forntida staden Babylon byggdes på stranden av floden Eufrat i Mesopotamien.

Staden Ur (3:e årtusendet, f.v.t.)

Denna forntida stad som låg nära floden Eufrat var ett viktigt centrum för den sumeriska kulturen.

Tutankhamons grav (1300-talet f.v.t.)

Ett av 1900-talets största arkeologiska fynd var den egyptiska faraons grav.

Added to your cart.