Flyktingläger i Sudan (Darfur)

Flyktingläger i Sudan (Darfur)

På grund av den militära konflikten i Sudan, har miljontals människor tvingats fly från sina hem.

Historia

Nyckelord

Flyktingläger, Afrika, Tältstad, förföljelse, Darfur, Sudan, religiösa krig, fattigdom

Relaterade objekt

Scener

Flyktingläger

Tältstad

Flyktingar

Animation

Promenad

Berättarröst

Darfur är en region i Sudan, Afrika. Namnet betyder furernas land. Darfur, som främst består av en torr högplatå, täcker en yta på omkring 500 000 km2. Jordbruk är den huvudsakliga inkomstkällan för befolkningen på 7,4 miljoner människor.

Darfur har de senaste 15 åren blivit omskrivet i internationell media på grund av den blodiga konflikten som utspelar sig i regionen. Det blodiga kriget inleddes 2003, då två icke-arabiska rebellgrupper inledde ett uppror mot den förtryckande arabiska regeringen i Sudan. Konflikten, som ledde till bombattacker och våldsamma strider, påverkade den icke-arabiska befolkningen i Darfur värst.

År 2004 hade konflikten redan krävt flera tusen offer. Hundratusentals människor tvingades lämna sina hem under denna humanitära katastrof. De stridande krafterna undertecknade en vapenvila 2004 (efter internationella påtryckningar), men trots detta har striderna fortsatt.

Våldet som pågår än i dag har redan krävt 400 000 offer, enligt olika källor. Situationen för de två miljoner människor som är på flykt förvärrar problemet ytterligare. Internationella hjälporganisationer har upprättat flyktingläger i relativt säkra zoner i Darfur, men dessa kan endast erbjuda de mest basala livsnödvändigheterna för människorna som söker skydd. Det finns inte tillräckligt med dricksvatten, mat, mediciner eller kläder för att tillgodose behoven hos människorna som lyckats ta sig lägren.
Den enda trösten för de människor som bor här är den relativa säkerheten som tillhandahålls av de internationella styrkor som skyddar dessa läger.

Insamlingsinsatser görs för att samla in pengar för att man ska kunna förbättra levnadsförhållandena i flyktinglägren i Darfur. En av dessa insatser var kampanjen "Make some noise" som organiserades av Amnesty International och i vilken många världsberömda artister deltog.

Relaterade objekt

Afrikansk by (Sudan)

Afrikanska byar anpassar sig efter de naturliga förutsättningarna och speglar kulturen i de lokala samhällena.

Afrikas länder

Lär dig mer om de afrikanska ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Den stora moskén i Djenné (1907)

Moskén, byggd i en säregen arkitektonisk stil, är den största lerbyggnaden i världen.

Migranter och flyktingar

Denna animation presenterar den rådande flyktingkrisen ur olika synvinklar.

Politiska och ekonomiska unioner

Flera politiska och ekonomiska unioner har bildats mellan olika länder under de senaste decennierna.

Zulukrigare

Olika etniska grupper på den afrikanska kontinenten har sinsemellan distinkta kulturer.

Vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjningssystemet förser hushåll och industrier med rent och säkert dricksvatten.

Arbetsläger i Ungern (Recsk)

Omkring 1500 personer fördes till arbetslägret i Recsk, även känd som den ’ungerska Gulag' under Rákosi-eran.

Arbetslägret Auschwitz I

Arbetslägret Auschwitz I etablerades i Polen och fungerade som administrativt centrum för ett enormt lägerkomplex.

Koncentrationslägret Auschwitz II (Birkenau)

Mer än en miljon människor dog under andra världskriget i nazisternas dödsläger i dagens Polen.

Sovjetiskt arbetsläger (1930-talet)

De sovjetiska arbetslägren (gulag) låg långt från befolkade områden.

Added to your cart.