Elektrisk ringklocka

Elektrisk ringklocka

Mekanisk ringklocka som fungerar med hjälp av en elektromagnet.

Fysik

Nyckelord

klocka, elektrisk ringklocka, elektromagnet, el, elektrisk, strömbrytare, mjukjärnsbit, spole, elektrisk kontakt, magnetisk kraft, fjäderkraft, magnet, magnetism, magnetiskt fält, strömkrets, vår, vibrationer, järnkärna, stake, högerhandsregeln, elektrisk ström, kraftkälla, elektron, fysik

Relaterade objekt

Alstrande av växelström

Elektrisk ström kan alstras genom att ett ankare roteras i ett magnetfält.

Dynamo (gymnasienivå)

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

Hur fungerar en högtalare?

I högtalare alstras ljudvågor genom elektromagnetisk induktion.

Likströmsmotor

Likströmsmotorn består av en permanent magnet och en spole, placerad inne i magneten, var i elektrisk ström flödar.

Kondensator

Kondensatorer lagrar elektrisk energi i form av elektrisk laddning.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

Edisons glödlampa

Den amerikanska elingenjören Edison uppfann glödlampan år 1879, en uppfinning som förändrade vår vardag.

Elektriska ljuskällor i hushållet

Denna animation visar egenskaperna hos ljuskällor som används i hushållet, från traditionella glödlampor till LED-lampor.

Elektriska motorer

Elmotorer finns överallt i samhället, låt oss lära oss om de olika typerna.

Generatorer och elmotorer

Medan en generator omvandlar mekanisk energi till elektrisk energi, omvandlar en elmotor elektrisk energi till mekanisk energi.

Harmonisk svängningsrörelse och likformig cirkulär rörelse

En harmonisk svängningsrörelse kan anses vara den linjära projektionen av en likformig cirkulär rörelse.

Hur fungerar en hårtork?

Denna animation visar hur en hårtork fungerar.

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

Ljudvågors egenskaper

Denna animation demonstrerar vågors viktigaste egenskaper genom ljudvågor.

Magnetron

En av de viktigaste beståndsdelarna i en mikrovågsugn är magnetronen, den producerar mikrovågorna.

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Denna ingenjör och uppfinnare, som huvudsakligen sysslade med elektroteknik, var utan tvekan en av de starkast lysande stjärnorna under den andra...

Transformator

En transformator är en anordning som används för att omvandla spänningen i elektrisk ström.

Alkaliskt batteri

I alkaliska batterier alstras elektrisk ström genom elektrokemiska reaktioner.

Dynamo

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

Hur fungerar en skivspelare?

Denna animation visar hur skivspelare fungerar.

Maglevtåg

Maglevtåget är ett av de modernaste transportmedlen och det kan färdas i hastigheter över 400 km/h.

Added to your cart.