Darwins legendariska resa

Darwins legendariska resa

Darwins legendariska resa ombord på HMS Beagle spelade en avgörande roll i utvecklingen av evolutionsteorin.

Historia

Nyckelord

Darwin, Galápagosöarna, HMS Beagle, Charles Darwin, Utvecklingen, evolutionsteori, Darwinfinkar, naturforskare, biologi, naturligt urval, Forskare, upptäckare, upptäckt, världsomsegling, observation, forskning, datainsamling, STILLA HAVET, fartyg, renässansen, segelbåt, vetenskapshistoria, historia, _javasolt

Relaterade objekt

Frågor

 • Vad var kyrkans reaktion på Darwins bok?
 • Hur gammal var Charles Darwin när han dog?
 • Vad är titeln på boken där Charles Darwins lade fram grunderna för sin evolutionsteori?
 • När publicerades Charles Darwins bok "Om arternas uppkomst"?
 • Hur gammal var Charles Darwin när han for ut på sin expedition?
 • Hur långt var skeppet?
 • Vad hette kaptenen på HMS Beagle?
 • Vilket geologiskt fenomen upplevde Charles Darwin i Chile?
 • När startade expeditionen?
 • Inom vilket område tog Charles Darwin examen i Cambridge?
 • Vad var namnet på skeppet som Darwin seglade med på sin expedition?
 • Hur länge varade Darwins expedition?
 • Var föddes Charles Darwin?
 • Vad studerade Charles Darwin på universitetet från början?

Scener

Charles Darwin

Charles Darwin föddes 1809 som det femte barnet i familjen Darwin i Shrewsbury, England. Hans far var en respekterad doktor.

Från åtta års ålder gick han på den lokala skolan. Han var redan då intresserad av att observera naturen och att samla på olika saker. Han var en mycket intresserad av naturhistoria. Vid 16 års ålder skickade hans far honom till Edinburgh för att studera medicin. Dock tappade han fort intresset för det ämnet och började studera naturhistoria. Den brittiske experten på anatomi och marinbiologi, Robert Grants föreläsningar inspirerade honom oerhört och det var Grant som först lärde Darwin om evolutionen. Han deltog även i föreläsningar om geologi men erhöll ingen examen.

Hans far skickade honom sedan till Christ's College, Cambridge för att studera teologi. Men även här kom han i kontakt med naturhistoria. Botanikprofessorn John Stevens Henslow utövade ett stort inflytande på Darwin som blev än mer involverad i botanik och zoologi.

1831 erhöll han till slut en kandidatexamen i teologi men stannade kvar för att studera geologi. Samma år erbjöd George Peacock, en professor på Cambridge, Darwin möjligheten att delta i en vetenskaplig forskningsresa runt jorden.

Animation

 • Bredd: 7,5 m
 • Längd: 27,5 m
 • Besättning: 120
 • Beväpning: 10 kanoner
 • Djupgående: 3,8 m
 • Vikt: 234 t

HMS Beagle

HMS Beagle är ett av historiens mest kända skepp. Denna brigg-slup av Cherokee-klass som byggdes åt Engelska kungliga flottan sjösattes 1820.

HMS Beagle deltog i en flottrevy för att fira kröningen av kung Georg IV. Efter evenemanget togs den ur tjänst. Senare byggdes det om till ett expeditionsfartyg.

HMS Beagle gjorde tre långa resor, den andra (mellan 1831-1836), med den unge Charles Darwin ombord, blev den mest betydelsefulla. Skeppet togs ur bruk som expeditionsfartyg 1845 och omvandlades till ett kustbevakningsfartyg. Det döptes till Watch Vessel 7 (W.V. 7), och patrullerade floden Roach längs med Essex kust i jakt på smugglare. Skeppet togs ur tjänst 1851 på grund av klagomål från lokala ostronodlare. Det såldes 1870 för att skrotas.

Fartygets rutt

 • Plymouth
 • Kap Verde - Darwin upptäckte en horisontell linje av musslor på klipporna på stranden. När han såg detta band, 45 meter över havet, kom han till slutsatsen att kontinenterna höjt sig medan havsbotten hade sjunkit under jordens historia.
 • Bahia
 • Rio de Janeiro
 • Montevideo - På fastlandet samlade han fossiler som tidigare varit okända för vetenskapen.
 • Falklandsöarna - Här hittade Darwin fossiler som skilde sig från dem som han hittade på kontinentens fastland. Efter att ha studerat fossilerna, växterna och djuren blev han övertygad om att liknande levande organismer kan anpassa sig till olika miljöer.
 • Valparaíso
 • Lima
 • Galápagosöarna - Finkarnas olika näbbar väckte Darwins uppmärksamhet. Han trodde att dessa besläktade arter kunde spåras tillbaka till en underart till bofinken, från vilken flera underarter utvecklades.
 • Nya Zeeland
 • Sydney - Darwin var förbryllad över det lokala djurlivet, särskilt näbbdjuret. Han trodde att skapelsen fungerade på ett annat sätt i Australien än i resten av världen.
 • Hobart
 • King George Sound
 • Kokosöarna - Darwin trodde att korallöarna skapades som ett resultat av stigande korallrev. Kokospalmer började växa på ön eftersom frukterna hamnade här med strömmar från fastlandet.
 • Kapstaden
 • Azorerna

HMS Beagle satte segel den 27 december 1831 under ledning av kapten Robert FitzRoy. Den mycket entusiastiske Darwins uppgift var att studera naturhistorien i Sydamerika och på andra platser där skeppet kastade ankare. Självklart stannade Darwin inte på skeppet hela tiden. Han for på långa expeditioner på Sydamerikas fastland.

Här säkrade han sin plats bland vetenskapens bästa med sin samling av fossiler och stenprover. Självklart gjorde han även botaniska och zoologiska observationer. Under hans resa besökte Darwin Kap Verde, Sydamerikas öst - och västkust, Galapágosöarna, Australien och Nya Zeeland. I slutet av resan stannade skeppet även på Mauritius och i Kapstaden.

Skeppet återvände till Falmouth, England den 2 oktober 1836. Darwin förde en dagbok över resan och den publicerades så småningom som den tredje volymen i skildringen av resan. Boken med titeln "The Voyage of the Beagle" blev en populär storsäljare.

Finkarnas migration

 • Ecuador
 • San Cristóbal
 • Santa Cruz
 • Santa Fe
 • Santiago
 • Isabela
 • Floreana
 • Marchena
 • Pinta
 • Española
 • Genovesa
 • Fernandina

Galapágosöarna är en ganska ung ögrupp av vulkaniskt ursprung. Till och med dess äldsta ö är som mest 10 miljoner år gammal. Eftersom öarna aldrig varit förbundna med det Sydamerikanska fastlandet fick djuren tillryggalägga långa avstånd för att ta sig ut till öarna.

Fåglarnas förfäder, idag kända som Darwinfinkar, anlände till Galapágosöarna från kontinenten för ungefär 2–3 miljoner år sedan. Finkarna slog sig ner över hela ögruppen. På grund av det naturliga urvalet dog de fåglar som inte kunde anpassa sig till miljön på den givna ön medan de individer som hade möjlighet att anpassa sig överlevde. Eftersom många arter i finkfamiljen lever på olika ställen betraktas Darwinfinkarna som bevis på adaptiv radiering.

Darwinfinkar på Galápagosöarna

 • San Cristóbal
 • Santa Cruz
 • Santa Fe
 • Santiago
 • Isabela
 • Floreana
 • Española
 • Genovesa
 • Fernandina
 • mindre darwinfink (Geospiza fuliginosa) - Den minsta arten av darwinfinken. Den livnär sig på frön och insekter. Dess näbb är liten och vass.
 • mellandarwinfink (Geospiza fortis) - Dess diet består av frön och blomknoppar. Ett intressant samband upptäcktes mellan storleken på fågelns näbb och den tillgängliga maten. Efter torkan 1977 började dessa fåglar livnära sig på större och hårdare frön och storleken på deras näbb ökade då med 10 % inom loppet av ett par generationer. Ökningen av deras näbbstorlek motsvarar ökningen av storleken på de frön de äter.
 • större darwinfink (Geospiza magnirostris) - Den kan knäcka musselskal med sin stora och starka näbb.
 • mindre kaktusfink (Geospiza scandens) - Dess diet är nära sammankopplad med kaktusen som finns på öarna. Den äter nektar och pollen när blommorna står i blom, och frukter och frön när dessa mognar. Under regnsäsongen äter den bär och larver istället för kaktus. I likhet med mellandarwinfinken har en ökning av storleken på dess näbb observerats under de senaste årtiondena.
 • större kaktusfink (Geospiza conirostris) - En av de största darwinfinkarna. Den livnär sig främst på kaktusar som finns på ön. Under torrperioden, när konkurrensen om mat är stor, utnyttjar den sina olika färdigheter för att få tag på mat. Med sin starka näbb kan den knäcka kaktusens hårda frön och riva av barken för att hitta insekter där under.
 • tjocknäbbad darwinfink (Platyspiza crassirostris) - Denna mestadels växtätande fågel äter knoppar, blommor och frukter. Eftersom den förtär mestadels mjuk föda är dess näbb annorlunda än den på andra darwinfinkar som livnär sig på hårda frön. Näbben lämpar sig bättre för att utföra fina rörelser med spetsen än att knäcka frön med näbbens nedre del.
 • mindre trädfink (Camarhynchus parvulus) - Dess korta och kröka näbb gör det lättare att skilja den från andra darwinfinkar. Denna fågel håller oftast till i trädens krona och livnär sig på frön, frukter och insekter.
 • spettfink (Camarhynchus pallidus) - Denna fågel blev känd för att använda sig av verktyg. Den håller kvistar eller kaktustaggar i sin näbb för att nå larver som gömmer sig under trädbarken.
 • grön drillfink (Certhidea olivacea) - Med den tunnaste näbben av alla darwinfinkar kan den kan fånga små insekter.

Ett av de mest minnesvärda uppehållen under HMS Beagles resa var det på Galapágosöarna, en ögrupp i Stilla havet. Skeppet nådde öarna i september 1835. Ögruppen ligger vid ekvatorn ungefär 1000 km väster om Ecuador.

Darwin samlade in flera sorters finkar för att bygga upp expeditionens samling. Även om Darwin inte skrev om finkarna i detalj eller nämnde dem i sin evolutionsteori uppkallades fåglarna efter honom på 1900-talet.

Efter att Darwin återvänt till England upptäckte ornitologen John Gould att alla Darwinfinkar tillhörde samma familj och att de bara kunde hittas på Galapágosöarna. De största skillnaderna mellan fåglarna är i deras storlek och i formen på deras näbbar, som anpassats efter olika sorters mat. Inte alla finkarter finns på varje ö. Kartan i animationen visar deras spridning på öarna.

Berättarröst

HMS Beagle var en 10-kanoners brigg som tillhörde Storbritanniens flotta. Det sjösattes 1820 på Themsen. Samma år deltog skeppet i en flottrevy för att fira kröningen av kung Georg IV, och det blev det första skeppet att segla under den nya London Bridge.

Senare deltog HMS Beagle i tre stora sjöfartsexpeditioner av vilka den andra blev den mest betydelsefulla. De flesta forskare hävdar att få andra resor i vetenskapens historia kommit att bli lika viktiga som HMS Beagles jorden-runt-resa.
Expeditionen, som startade i december 1831 och avslutades i oktober 1836, blev så viktig på grund av en av fartygets passagerare och hans insatser.

Passageraren var ingen mindre än Charles Darwin, en utmärkt naturvetare.
Under expeditionen stannade skeppet på flera platser, bland på annat Kap Verde utanför Västafrika, i Sydamerika, i Australien och i Sydasien. Men det viktigaste stoppet för Darwin var utan tvekan Galápagosöarna. Efter att ha sammanfattat sina erfarenheter och observationer publicerade han sitt banbrytande vetenskapliga arbete i boken "Om arternas uppkomst" 1859.

Det legendariska segelfartyget användes senare som kustbevakningsfartyg tills det såldes för att skrotas. Dess namn och minnet av dess resa finns bevarad i ett sund, Beaglekanalen, vid Tierra del Fuego, den sydligaste delen av Sydamerika.

Relaterade objekt

Dront

Dronten är en utdöd fågelart som levde på ön Mauritius. Den har blivit en symbol för utrotade djurarter.

Geografiska upptäckter (1400–1600-talet)

De geografiska upptäckterna i början av den moderna tiden ritade om världskartan.

Hjärnans utveckling hos ryggradsdjur

Under ryggradsdjurens evolution har vissa hjärnområdens relativa utveckling förändrats.

Kärrsköldpadda

Animationen visar sköldpaddornas anatomi och relationen mellan ryggskölden och skelettet.

Klädsel (Västeuropa, 1800-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Nyttoväxters och nyttodjurs ursprungsplats

Våra nyttoväxter och nyttodjur härstammar från världens olika delar.

Polynesisk katamaran

Polynesier reste långa avstånd med sina specialdesignade båtar.

Segelfartyg

Skonare, även kallad skonert, användes främst som handelsfartyg och började byggas i Nederländerna på 1600-talet.

Tofsstjärtfisk

Levande fossil, ett viktigt stadium i landryggradsdjurens utveckling.

Engelskt slagskepp (1700-talet)

Engelska segelfartyg var bland de bästa fartygen mellan 1600-talet och 1800-talet.

Fysiker som förändrade världen

Dessa stora forskare hade ett enorm inflytande på fysikens framsteg.

Galileo Galileis arbetsrum

Galileo Galileis vetenskapliga landvinningar har i hög grad bidragit till utvecklingen inom fysik och astronomi.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod börjar med bildandet av könsceller hos en individ och slutar med bildandet av nästa generation könsceller.

Skeppskanon (1600-talet)

Kanoner förekom även i sjökrigföring.

Added to your cart.