Cementproduktion

Cementproduktion

Den här animationen visar de olika stegen vid tillverkningen av cement.

Geografi

Nyckelord

cement production, cement, tillverkning, cement factory, concrete, binder, klinker, miljöförorening, Växthuseffekten, konstruktion, lera, kalksten, sand, damm, koldioxid, samhälle, Energi, industrin, Global uppvärmning, geografi, teknik

Relaterade objekt

Scener

Anläggning

 • lertag - Råmaterialen bryts i dagbrott.
 • kalkstenstäkt - Råmaterialen bryts i dagbrott.
 • cementproduktion
 • betongproduktion
 • byggindustrin
 • sandtag - Råmaterialen bryts i dagbrott.

Cement är ett bindemedel, en finmalen, oorganisk substans. När det blandas med vatten uppstår en kemisk reaktion mellan dess komponenter, vilket bildar en hård, stenhård substans som är olöslig i vatten. Cement är en viktig ingrediens i betong, därför används det i stora mängder i byggindustrin.

De viktigaste råmaterialen vid cementproduktion är kalksten och lera. Dessa material bryts i dagbrott och transporteras sedan till cementfabriken antingen med lastbil eller via bandtransportörer.

Process

 • lera
 • kalk
 • bandtransportör - Råmaterialen transporteras till bearbetningsanläggningen på dessa.
 • kross - Den krossar råmaterialet till mindre delar.
 • sand
 • tillsats
 • homogeniseringssilo - Eftersom råmaterialen har olika kemiska och fysiska egenskaper är homogenisering nödvändigt för att skapa en enhetlig blandning.
 • råkvarn - Den homogeniserade mixen mals till ett fint pulver.
 • råmjölssilo - Här förvaras det finmalda råmaterialet tills det är dags för nästa steg.
 • värmeväxlare - Råmaterialet matas in i en värmeväxlare innan det förs vidare till ugnen.
 • cementugn - En roterande ugn från vilken heta klinkers förs vidare in i en kylare.
 • klinkerkylare - När klinkern kommer ut ur cementugnen är den över 1000 °C varm. För att förhindra fortsatt kemisk och fysisk manipulation måste den kylas ner till under 600 °C mycket snabbt.
 • klinkersilo - När klinkern svalnat till rumstemperatur får den vila i två till tre veckor.
 • cementkvarn - Klinker kan bland annat malas i kulkvarnar. I cementkvarnen mals cementen till önskad finhetsgrad.
 • cementsilo - Cementen förvaras här tills den skall transporteras till användningsplatsen.

Det första steget vid tillverkning av cement är förberedelse av råmaterialet. Kalksten och lera krossas till mindre delar och blandas sedan med varandra i proportionen 2:1. Eftersom de kemiska och fysiska egenskaperna hos råmaterialen varierar är homogenisering ett viktigt steg i framställningen av en enhetlig blandning. Under denna process läggs även andra tillsatsmedel till. Blandningen transporteras sedan vidare till råkvarnen där det mals till ett fint pulver som kallas råmjöl. Råmjölet lagras sedan i en silo.

Nästa steg i produktionskedjan är tillverkningen av cementklinker. Råmjölet matas in i en värmeväxlare där kemiska processer börjar verka. Därefter förs det vidare till en roterande cementugn där det hettas upp till en ännu högre temperatur. Denna process producerar klinkermineraler vilka är beståndsdelarna i cement. På grund av att ugnen roterar aggregeras råmjölet till klumpar, kallade klinker. Klinkern fortsätter från ugnen till en kylare där de snabbt kyls ner för att sedan forslas vidare till en kinkersilo.

I det tredje steget mals klinkern till ett fint pulver, det vill säga till cement. Under detta steg matas klinkern in i en cementkvarn tillsammans med gips och andra tillsatser och mals sedan till önskad finhetsgrad. Den färdiga cementen förvaras sedan i en cementsilo. Eftersom cement är känsligt för väta kan det inte förvaras under en längre period.

Cementindustrin i världen

 • USA
 • Mexiko
 • Brasilien
 • Spanien
 • Tyskland
 • Italien
 • Egypten
 • Turkiet
 • Saudiarabien
 • Iran
 • Pakistan
 • Indien
 • Kina
 • Ryssland
 • Thailand
 • Vietnam
 • Indonesien
 • Japan
 • Sydkorea

Eftersom cement används i mycket stor utsträckning är cementindustrin en väldigt stor industri globalt. De största cementproducenterna är Kina, men även Indien, USA, Turkiet och Brasilien är stora producenter.

Miljöpåverkan

 • lertag - Råmaterialen bryts i dagbrott.
 • kalkstenstäkt - Råmaterialen bryts i dagbrott.
 • cementproduktion
 • betongproduktion
 • byggindustrin
 • sandtag - Råmaterialen bryts i dagbrott.
 • växthusgaser

Cementtillverkningen har ett antal skadliga miljöeffekter vid alla stadier av produktionen. Dagbrotten förstör stora arealer naturområden och orsakar skadliga utsläpp som buller, vibrationer och damm. Utrustning som ska minska dammutsläppen används allt oftare av cementfabrikerna.

De olika kemiska processerna och uppvärmningen resulterar i koldioxidutsläpp. Ungefär 10% av de globala koldioxidutsläppen är en konsekvens av cementproduktionen. Koldioxiden som släpps ut ökar växthuseffekten och därmed den genomsnittliga temperaturen i atmosfären. Global uppvärmning är ett allvarligt hot mot vår planets framtid.

Betong

 • tillsatsmedel - Beroende på vilken typ av betong som efterfrågas, kan tillsatserna vara till exempel sand, krossad sten, grus eller en blandning av dessa.
 • cementlagring
 • vattentank
 • betongblandarfordon
 • tillsatsmedel - Beroende på vilken typ av betong som efterfrågas, kan tillsatserna vara till exempel sand, krossad sten, grus eller en blandning av dessa.
 • cement
 • vatten
 • betongblandare
 • flytbetong
 • betongblandarfordon

Huvuddelen av cementen som produceras används vid betongtillverkning. Betong är världens mest använda konstgjorda byggmaterial och det består av cement, vatten och tillsatser.

betongfabriken mäts först lämpliga mängder och proportioner av betongkomponenterna upp. Dessa mixas sedan i en tvångsblandare. När cement blandas med vatten bildas ett slam som binder partiklarna i tillsatserna. Vid det här laget är betongen en viskös, trögflytande vätska. När cementen härdar däremot, stelnar den till ett stenhårt material, därför är flytande betong en färskvara, den måste transporteras till byggplatsen innan det börjar hårdna. Detta görs normalt med betongblandarfordon, vari betongen roteras under transporten för att fördröja härdningsprocessen.

Berättarröst

Cement är ett bindemedel, en finmalen, oorganisk substans. När det blandas med vatten uppstår en kemisk reaktion mellan dess komponenter, vilket bildar en hård, stenhård substans som är olöslig i vatten. Cement är en viktig ingrediens i betong, därför används det i stora mängder i byggindustrin.

De viktigaste råmaterialen vid cementproduktion är kalksten och lera. Dessa material bryts i dagbrott och transporteras sedan till cementfabriken antingen med lastbil eller via bandtransportörer.

Det första steget vid tillverkning av cement är förberedelse av råmaterialet. Kalksten och lera krossas till mindre delar och blandas sedan med varandra i proportionen 2:1. Eftersom de kemiska och fysiska egenskaperna hos råmaterialen varierar är homogenisering ett viktigt steg i framställningen av en enhetlig blandning. Under denna process läggs även andra tillsatsmedel till. Blandningen transporteras sedan vidare till råkvarnen där det mals till ett fint pulver som kallas råmjöl. Råmjölet lagras sedan i en silo.

Nästa steg i produktionskedjan är tillverkningen av cementklinker. Råmjölet matas in i en värmeväxlare där kemiska processer börjar verka. Därefter förs det vidare till en roterande cementugn där det hettas upp till en ännu högre temperatur. Denna process producerar klinkermineraler vilka är beståndsdelarna i cement. På grund av att ugnen roterar aggregeras råmjölet till klumpar, kallade klinker. Klinkern fortsätter från ugnen till en kylare där de snabbt kyls ner för att sedan forslas vidare till en kinkersilo.

I det tredje steget mals klinkern till ett fint pulver, det vill säga till cement. Under detta steg matas klinkern in i en cementkvarn tillsammans med gips och andra tillsatser och mals sedan till önskad finhetsgrad. Den färdiga cementen förvaras sedan i en cementsilo. Eftersom cement är känsligt för väta kan det inte förvaras under en längre period.

Eftersom cement används i mycket stor utsträckning är cementindustrin en väldigt stor industri globalt. De största cementproducenterna är Kina, men även Indien, USA, Turkiet och Brasilien är stora producenter.

Cementtillverkningen har ett antal skadliga miljöeffekter vid alla stadier av produktionen. Dagbrotten förstör stora arealer naturområden och orsakar skadliga utsläpp som buller, vibrationer och damm. Utrustning som ska minska dammutsläppen används allt oftare av cementfabrikerna.

De olika kemiska processerna och uppvärmningen resulterar i koldioxidutsläpp. Ungefär 10% av de globala koldioxidutsläppen är en konsekvens av cementproduktionen. Koldioxiden som släpps ut ökar växthuseffekten och därmed den genomsnittliga temperaturen i atmosfären. Global uppvärmning är ett allvarligt hot mot vår planets framtid.

Huvuddelen av cementen som produceras används vid betongtillverkning. Betong är världens mest använda konstgjorda byggmaterial och det består av cement, vatten och tillsatser.

betongfabriken mäts först lämpliga mängder och proportioner av betongkomponenterna upp. Dessa mixas sedan i en tvångsblandare. När cement blandas med vatten bildas ett slam som binder partiklarna i tillsatserna. Vid det här laget är betongen en viskös, trögflytande vätska. När cementen härdar däremot, stelnar den till ett stenhårt material, därför är flytande betong en färskvara, den måste transporteras till byggplatsen innan det börjar hårdna. Detta görs normalt med betongblandarfordon, vari betongen roteras under transporten för att fördröja härdningsprocessen.

Relaterade objekt

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Dagbrott

I dagbrott, till skillnad från i underjordiska gruvor, tas lagren som täcker mineralkroppen bort och brytningen sker vid ytan.

Järnmetallurgi (gymnasienivå)

Råjärn framställs av järnmalm i järnsmältverk.

Luftförorening

Animationen visar de främsta luftföroreningskällorna: jordbruket, industrin och städerna.

Papperstillverkning

Papper uppfanns för mer än två tusen år sedan.

Modern kontorsbyggnad

Att spara energi och skydda miljön är viktiga faktorer i utformningen av moderna kontorsbyggnader.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Design och konstruktion av motorvägar

Motorvägar består av två från varandra skilda körbanor.

Operahuset i Sydney (1973)

Utformningen och läget gör operahuset i Sydney till ett av världens mest extraordinära operahus.

Berlinmuren (1961–1989)

Berlinmuren blev en symbol för splittring och förtryck och delade inte bara staden utan splittrade också många familjer.

Added to your cart.