Blixt

Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller mullrande ljud som kallas åska.

Geografi

Nyckelord

thunderbolt, el, urladdning, åska, ljusfenomen, positiv laddning, negativ laddning, iskristall, plasma, åskledare, storm, Väder, moln, molnbildning, utfällning, regn, hagel, is, meteorologi, elektrostatik, geografi

Relaterade objekt

Cykloner och anticykloner i tempererade klimatzoner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer, inuti vilka moln och nederbörd bildas.

Kondensator

Kondensatorer lagrar elektrisk energi i form av elektrisk laddning.

Lokala vindar

De viktigaste typerna av lokala vindar är land- och sjöbris, berg- och dalvind samt fallvindar.

Meteorologiska instrument

Denna animation visar instrument som används för att observera atmosfäriska fenomen.

Molnbildning, olika typer av moln

Avdunstande ytvatten bildar moln i olika former från vilka vatten faller tillbaka till ytan i form av nederbörd.

Monsun - vindsystem

Monsunvindar drar med sig kraftig nederbörd från havet till fastlandet.

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Denna ingenjör och uppfinnare, som huvudsakligen sysslade med elektroteknik, var utan tvekan en av de starkast lysande stjärnorna under den andra...

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Tropiska cykloner

Cykloner är stora luftmassor i vilka vinden cirkulerar inåt, runt ett lågtryckscenter. Cykloner för med sig moln och nederbörd.

Varmfront, kallfront

Kall- och varmfronter uppstår när kall och varm luft möts.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

Added to your cart.