Blixt

Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller mullrande ljud som kallas åska.

Geografi

Nyckelord

thunderbolt, el, urladdning, åska, ljusfenomen, positiv laddning, negativ laddning, iskristall, plasma, åskledare, storm, Väder, moln, molnbildning, utfällning, regn, hagel, is, meteorologi, elektrostatik, geografi

Relaterade objekt

Frågor

 • Hur långt från blixten befinner man sig om det tar 5 sekunder mellan blixten och åskan?
 • Vem var först med att bevisa att moln är elektriskt laddade?
 • Vem är åskguden i grekisk mytologi?
 • Vad bildas i luften vid blixtnedslag?
 • Hur många blixtar bildas årligen i jordens atmosfär?
 • Under vilken årstid blixtrar det mest i den tempererade zonen?
 • Vilket påstående är sant angående blixtar som går från ett moln till marken?
 • Vad orsakar åska, enligt den moderna vetenskapen?
 • Vilket påstående stämmer in på åskmoln?
 • Vilken kraft styr iskristallernas rörelse i åskmolnet?
 • Vad innebär jonisering?
 • Ange luftens maxtemperatur runt blixten.
 • Vilket påstående är sant?
 • Vilket påstående är falskt?
 • Var är det säkrast att ta skydd under ett åskoväder?
 • Vilken typ av egenskap har en åskledare?
 • Vilket ljusfenomen inträffar ovanför molnen?

Scener

Relaterade objekt

Cykloner och anticykloner i tempererade klimatzoner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer, inuti vilka moln och nederbörd bildas.

Kondensator

Kondensatorer lagrar elektrisk energi i form av elektrisk laddning.

Lokala vindar

De viktigaste typerna av lokala vindar är land- och sjöbris, berg- och dalvind samt fallvindar.

Meteorologiska instrument

Denna animation visar instrument som används för att observera atmosfäriska fenomen.

Molnbildning, olika typer av moln

Avdunstande ytvatten bildar moln i olika former från vilka vatten faller tillbaka till ytan i form av nederbörd.

Monsun - vindsystem

Monsunvindar drar med sig kraftig nederbörd från havet till fastlandet.

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Denna ingenjör och uppfinnare, som huvudsakligen sysslade med elektroteknik, var utan tvekan en av de starkast lysande stjärnorna under den andra...

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Tropiska cykloner

Cykloner är stora luftmassor i vilka vinden cirkulerar inåt, runt ett lågtryckscenter. Cykloner för med sig moln och nederbörd.

Varmfront, kallfront

Kall- och varmfronter uppstår när kall och varm luft möts.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

Added to your cart.