Babylon (500-talet f.v.t.)

Babylon (500-talet f.v.t.)

Den forntida staden Babylon byggdes på stranden av floden Eufrat i Mesopotamien.

Historia

Nyckelord

Babylon, Babel, Mezopotamien, Marduk, Koldewey, Babylons hängande trädgårdar, Ishtarporten, Eufrat, Världens sju underverk, irak, kyrka, tempelområde, Assyrier, befästning, Persiska riket, Alexander den store, stadsstat, byggnad, struktur, utsmyckad port, imperium, försvarsmuren, lera, tegel, palats, kunglig, uppehållstillstånd, _javasolt

Relaterade objekt

Frågor

 • Vid stranden av vilken flod låg staden Babylon?
 • Vem grundade Babylonien?
 • Vem var Babylons högste gud?
 • När regerade Hammurabi?
 • Ange den totala längden på Babylons yttre murar.
 • Ange höjden på Ishtarporten.
 • Vilket djur fanns inte avbildat på Babylons murar?
 • Enligt Herodotos, hur många torn byggdes längs Babylons murar?
 • Vilken färg hade de glaserade teglen som täckte Babylons murar?
 • Hur många strukturer i Babylon räknas till antikens sju underverk?
 • I vilket nuvarande land låg Babylon?
 • Vad var dörrarna till Ishtarporten tillverkade av?
 • Vad kallades området där ziqquraten stod?
 • Vilken byggnad fanns inte i Babylon?
 • Är det sant att Babylons murar räknas som ett av antikens sju underverk?
 • Under vilken härskares regeringstid blev Ishtarporten färdigbyggd?
 • Vilken struktur byggdes i tempelområdet i Babylon?
 • Under vilket århundrade fick Ishtarporten sin slutliga form?
 • Är det sant att den exakta platsen för de hängande trädgårdarna är okänd?
 • Till vilken gudinna var den mest monumentala och mest ornamenterade porten i Babylon tillägnad?
 • Vilket rike var Nebukadnessar II härskare över?
 • Vart låg staden Babylon?
 • Vad betyder det akkadiska ordet "Bab-ili"?
 • Vilken assyrisk kung lät förstöra Babylon?
 • Vad hette vägen som gick igenom Ishtarporten?
 • Var kan man beskåda rekonstruktionen av Ishtarporten?
 • Vad kallas de mesopotamiska templen?
 • Vilken biblisk struktur förknippas med ziqquraten i Babylon?
 • Till vilken gud tillägnades ziqquraten i Babylon?
 • Till vilken gud var tempelområdet i Babylon tillägnat?
 • Vad var Ishtar INTE gudinna för?

Scener

Relaterade objekt

Världens sju underverk

Bara ett av antikens sju underverk står kvar idag, nämligen pyramiderna i Giza.

Staden Ur (3:e årtusendet, f.v.t.)

Denna forntida stad som låg nära floden Eufrat var ett viktigt centrum för den sumeriska kulturen.

Ziqqurat (Ur, 3:e årtusendet, f.v.t.)

Ziqqurater var typiska trappstegspyramider som användes som tempel i det gamla Mesopotamien.

Förbjudna staden (Beijing, 1400-talet)

Den Förbjudna staden är ett storslaget monument byggt under Mingdynastin.

Forntida egyptisk bostad

En vanlig egyptisk bostad bestod av regelbundet arrangerade rum.

Hammurabis lag

Hammurabis lag har blivit symbolen för den mesopotamiska civilisationen. Den består av 282 lagar inristade på en stele i basalt.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Mesopotamiska uppfinningar (3:e årtusendet f.v.t.)

Dessa verktyg, revolutionerande i sin enkelhet, används än i dag.

Olympia (400-talet f.v.t.)

De olympiska spelen som hölls i Olympia vart fjärde år efter 776 f.v.t. gjorde staden till ett av Greklands centrum under antiken.

Akropolis (Aten, 400-talet f.v.t.)

Världens mest kända citadell, Akropolis i staden Aten, byggdes på 400-talet f.v.t. under Perikles ”gyllene tidsålder”.

Djosers trappstegspyramid (Sakkara, 2600-talet f.v.t.)

Trappstegspyramiden som uppfördes under 2600-talet f.v.t. är den äldsta kända pyramiden i Egypten.

Jordbruket i Nildalen under antiken

Forntida Egypten kallades för "Gåvan från Nilen", eftersom floden spelade en viktig roll i den egyptiska civilisationens uppkomst.

Kinesiska muren

En serie befästningar som byggdes för att förhindra intrång från nomandgrupper från norr.

Knossospalatset (2:a årtusendet f.v.t.)

Det största byggnadskomplexet från bronsåldern på antikens Kreta var förmodligen centrum för den minoiska kulturen.

Mykene (1000-talet f.v.t.)

Staden som var en avancerad kultur var den första bosättningen i historien som hade ett citadell.

Namdaemun (Seoul, 1400-talet)

Namdaemun var en av huvudportarna i Seouls medeltida stadsmur och den har utsetts till Sydkoreas främsta nationella klenod.

Neolitiska bosättningar

Som ett resultat av de revolutionära framstegen under den neolitiska tidsåldern, etablerades de första varaktiga bosättningarna under denna epok.

Nizwas fästning (Oman, 1600-talet)

Det runda tornet i den största fästningen på Arabiska halvön har ett sinnrikt försvarssystem.

Persisk krigare (400-talet f.v.t.)

De utmärkta bågskyttarna var fruktade medlemmar av den persiska armén.

Persisk monark (400-talet f.v.t.)

Forntida persiska monarker var kända för storleken på sina imperium och för sina förmögenheter.

Pyramiderna i Giza (2500-talet f.v.t.)

Pyramiderna i Giza är de enda av antikens sju underverk som fortfarande finns kvar.

Teotihuacán (300-talet)

Denna stad, majestätisk även nu när den ligger i ruiner, var den största och folkrikaste bosättningen i det förkolumbianska Amerika.

Added to your cart.