Avdunstning och kokning

Avdunstning och kokning

Vad händer i en vätska under avdunstning och kokning? Vilka faktorer styr dess kokpunkt?

Kemi

Nyckelord

indunstning, kokning, fasövergång, kokpunkt, tryck, värmeöverföring, temperatur, lufttryck, tillstånd av materia, vatten, vätska, temperaturändring, fysisk, termodynamik, kokande vatten, fysikalisk egenskap, fysik, kemi

Relaterade objekt

Fasövergångar

En fasövergång är omvandlingen av ett ämne från ett tillstånd till ett annat.

Smältning och frysning

Under frysning bildas vätebindningar mellan vattenmolekyler vilka resulterar i en kristallstruktur.

Herons ångkula

Heron uppfann den första ångmaskinen, han tycks dock främst ha betraktat den som en underhållande leksak.

James Watts ångmaskin (1700-talet)

Ångmaskinen som förbättrades av den skotska uppfinnaren James Watt, kom att revolutionera teknologin.

Termometrar

Det finns olika typer av instrument för mätning av temperatur.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Hur fungerar en hårtork?

Denna animation visar hur en hårtork fungerar.

Hur fungerar en impulångsturbin?

Denna animation visar impulsångturbinens konstruktion och funktion.

Hur fungerar ett kylskåp?

Denna animation visar hur ett kylskåp fungerar.

Hur fungerar luftkonditionering?

En luftkonditioneringsapparat kyler den varma inomhusluften.

Added to your cart.