Atombomb (1945)

Atombomb (1945)

Atombomben är ett av de mest destruktiva vapnen i mänsklighetens historia.

Historia

Nyckelord

Atombomb, Oppenheimer, massförstörelsevapen, Hiroshima, Nagasaki, Los Alamos, Manhattanprojekt, Leo Szilard, Enola Gay, Alamogordo, Paul Tibbets, Klyvning, nukleär, weapon (vapen), bombplan, Little Boy, Fat Man, uran hydrid bomb, Kedjereaktion, världskrig, John von Neumann, Edward Teller, historia

Relaterade objekt

Frågor

 • Vad var kodnamnet för projektet inom vilket atombomben utvecklades?
 • Vilken stad var centrum för det amerikanska kärnvapenprogrammet?
 • Vem ledde Manhattanprojektet?
 • Vem övertalade\nFranklin D. Roosevelt\natt stödja atombombens utveckling?
 • När detonerades den första atombomben?
 • Vilken var den första japanska staden som förstördes av en atombomb?
 • Vad var kodnamnet för atombomben som släpptes över Hiroshima?
 • Vilken var den sista staden som förstördes av en atombomb?
 • När släpptes atombomben över Hiroshima?
 • Är det sant att sammanlagt 320 000 japaner dödades i de två kärnvapenattackerna?
 • Vad hette flygplanet som släppte atombomben över Hiroshima?
 • Är det sant att den storskaliga användningen av atombomber kan leda till slutet för allt liv på jorden?
 • Är det sant att Leó Szilárd startade en kampanj mot kärnvapenkrig efter att de två atombomberna släppts över Japan?
 • Är det sant att Albert Einstein var emot idén om atombomber?
 • Vem var president i USA när atombomberna släpptes över Japan?
 • Är det sant att atombomber inte användes under kalla kriget på grund av rädsla för deras destruktiva kraft?
 • Vilket fissilt material användes i bomben som släpptes över Hiroshima?
 • Vilket fissilt material användes i bomben som släpptes över Nagasaki?
 • Är det sant att kärnvapen anses skydda ett land genom att avskräcka angripare från att attackera?
 • Är det sant att en uranbomb innehåller flera bitar av fissila material, varav alla är större än den kritiska massan?
 • En uranbomb detoneras genom att bitar av fissilt material skjuts ihop, med hjälp av ett explosivämne, till en överkritisk massa.
 • Är det sant att den kritiska massan är den minsta mängden av fissilt material som behövs för att upprätthålla en nukleär kedjereaktion?
 • Vilket av nedanstående exempel är INTE en av effekterna av en kärnvapenexplosion?
 • Är det sant att effekterna av en kärnvapenexplosion endast påverkar två på varandra följande generationer av människor?
 • Radioaktiv strålning kan orsaka genetiska skador över flera generationer.
 • Är det sant att bomben i Hiroshima dödade nästan 90 % av befolkningen inom en radie på en kilometer?
 • Moderna kärnvapen kan vara 10 000 gånger kraftigare än bomben som fälldes över Hiroshima.
 • Är det sant att bomben som släpptes över Hiroshima var mer kraftfull än den som föll över Nagasaki?

Scener

Relaterade objekt

Kedjereaktion

Energin som frigörs vid kärnklyvning kan användas för civila eller militära ändamål.

Radioaktivitet

Radioaktivitet kallas den process då instabila atomkärnor sönderfaller.

Amerikansk soldat (andra världskriget)

Amerikanska soldater kämpade vid nästan alla större fronter i andra världskriget.

B-17 Flying Fortress (USA, 1938)

"Flying Fortress" (Flygande fästning på svenska) utvecklades för det amerikanska flygvapnet av flygplanstillverkaren Boeing.

B-24 Liberator

B-24 Liberator var ett tungt amerikanskt bombflygplan. Det massproducerades och användes på alla fronter i andra världskriget.

Elementarpartiklar

Materia är uppbyggd av kvarkar och leptoner, medan växelverkan förmedlas av bosoner.

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Marie Curies laboratorium

Marie Curie, den enda personen som fått Nobelpriset i två olika vetenskaper, är förmodligen den mest kända kvinnan i vetenskapens historia.

Rutherfords experiment

Rutherfords experiment påvisade att det finns positivt laddade atomkärnor. Resultaten ledde till utarbetandet av en ny atommodell.

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

Jaktflygplanet Vought F4U Corsair med stjärnmotor var ett av de mest framträdande amerikanska flygplanen under andra världskriget.

38 M Toldi lätt stridsvagn

Denna lätta stridsvagn användes av den kungliga ungerska armén under andra världskriget.

B-2 Spirit (USA, 1989)

Det amerikanska bombplanet "Northrop Grumman B-2 Spirit" med smygteknik har använts bland annat i krigen på Balkan, i Afghanistan och Irak.

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Stridsvagnar (andra världskriget)

De centrala aktörerna i andra världskriget var stridsvagnarna.

USS Missouri (USA, 1944)

Det amerikanska slagskeppet USS Missouri togs i tjänst under andra världskriget och användes även i Kuwaitkriget.

Utvecklingen av himlavalvets mekanik

Denna animation visar studier som gjorts av astronomer och fysiker vars verk i grunden förändrat vår syn på universum.

V-1 flygande bomb

V-1 var en kryssningsrobot med pulsjetmotor som utvecklats av Nazityskland och användes under andra världskriget.

V-2 ballistisk robot (1944)

Den tyska roboten med flytande bränsle som drivmedel utvecklades under andra världskriget. Den var det första kända konstgjorda föremålet att nå rymden.

Messerschmitt Bf 109 G (Tyskland, 1941)

Ett legendariskt jaktplan som användes av det tyska flygvapnet under andra världskriget.

Sovjetisk soldat (andra världskriget)

Den sovjetiska armén blev en mycket kraftfull maktfaktor efter första världskriget - först på grund av sin storlek, senare på grund av sin arsenal.

Supermarine Spitfire (Storbritannien, 1938)

Spitfire var ett legendariskt brittiskt ensitsigt stridsflygplan som användes i andra världskriget.

Vapen (första världskriget)

Första världskriget förde, på grund av utvecklingen av nya vapen, med sig stora förändringar inom militärtekniken.

Added to your cart.