Äppelträd

Äppelträd

Äpplet är en av världens populäraste frukter.

Biologi

Nyckelord

äpple, äppelträd, frukt, fruktträd, fruktodling, jordbruk, Växtodling, hortikultur, domesticerade växter, Rosaceae, blomma, blad, pistill, ståndare, äggstock, foderblad, pedicle, Skenfrukter, säsong, lövfällande, krona, liten gren, kvist, stor gren, vedartad, livscykel, trädplanta, knopp, växt, träd, biologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Jämförelse mellan äkta frukter och skenfrukter

Fruktväggen hos äkta frukter utvecklas från fruktämnet, medan fruktväggen hos skenfrukter utvecklas från blommans andra delar.

Banan

Bananen är en av de vanligaste frukterna i världen.

Blommor hos gömfröväxter

Animationen visar de typer av blommor som förekommer hos gömfröväxter.

Nyttoväxters och nyttodjurs ursprungsplats

Våra nyttoväxter och nyttodjur härstammar från världens olika delar.

Precisionsjordbruk

Denna animation visar användningen av modern teknik inom jordbruket.

Tall

Tallen är ett av de mest utbredda träden inom tallsläktet och den är hemmahörande i Eurasien.

Växters livscykel

Mossor, ormbunkar nakenfröiga växter och gömfröiga växter är alla generationsväxlare.

Vegetativa växtorgan

Dessa organ är avgörande för växters överlevnad och utveckling.

Vilken typ av mat borde finnas på din tallrik?

I denna animation får du lära dig grunderna om hälsosam mat.

Årstidernas växlingar (gymnasienivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens strålar kontinuerligt under året.

Årstidernas växlingar (grundskolenivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens strålar kontinuerligt under året.

Bladets uppbyggnad

Denna animation visar de vanligaste typerna av växtblad och skillnaderna mellan bladen hos enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter.

Ek

Denna animation visar hur träd förändras genom årstiderna, ett ekträd får stå som exempel.

Hästkastanj

Denna animation visar hur hästkastanjen förändras med årstiderna.

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Blomväxter kan delas in i två grupper: enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga.

Pollen

Pollen är växternas ena befruktningsorgan, det befruktar växters ägg. Pollenkornen förekommer i en mängd olika former och storlekar, och är artspecifika.

Sädesslag

Sädesslag är gräsväxter som odlas på grund av de ätbara fröna.

Added to your cart.