Ångbåten North River Steamboat (Clermont) (1807)

Ångbåten North River Steamboat (Clermont) (1807)

Den amerikanska ingenjören, Robert Fulton byggde det första fungerande ångdrivna fartyget.

Teknik

Nyckelord

Clermont, ångfartyg, fartyg, vattentransport, frakt, Fulton, ångmotor, fockmast, skorsten, segel, bakre masten, panna, roder, ankare, industriell revolution, uppfinning, vetenskapshistoria, USA, historia, teknik

Relaterade objekt

Frågor

 • Vem byggde ångbåten Clermont, North River Steamboat?
 • På vilken flod användes ångbåten för passagerartrafik?
 • Mellan vilka två städer gjorde ångbåten sin första längre resa?
 • Vilken nationalitet hade Robert Fulton?
 • Vilket år gjorde ångbåten sin första längre resa?
 • Hur lång tid tog ångbåtens första längre resa på 240 km?
 • Är det sant att Robert Fultons ubåt testades på Seine?
 • Vem av följande personer var INTE Robert Fultons samtida?
 • Vem av följande personer var en av Robert Fultons samtida?
 • Är det sant att den industriella revolutionen hade en negativ effekt för utvecklingen av transportmedel?
 • Är det sant att uppkomsten av ångbåtar gjorde transport snabbare och billigare?
 • Vilket av följande fartyg var ingen ångbåt?
 • Är det sant att ångbåten drevs av endast ett skovelhjul?
 • Vad var ångbåtens ursprungliga namn?
 • Hur lång var ångbåten?
 • Vilket material användes mest i ångbåten?
 • Avsluta meningen: Ångbåten Clermont var den första...
 • Hur många livbåtar fanns på ångbåten Clermont?
 • Hur många master hade ångbåten Clermont?
 • Vad av följande ingick INTE som konstruktionselement i ångbåten?
 • Vad av följande ingick INTE som konstruktionselement i ångbåten?
 • Hur stor var effekten på ångmaskinen som drev ångbåten Clermont?
 • Vad var ångbåtens medelhastighet under jungfrufärden?
 • Vad kallas "höljet" på skovelhjulen?
 • Varför var ångmaskinens placering på ångbåten Clermont så viktig?

Scener

North River Steamboat (Clermont)

Fulton och hans uppfinning

Den industriella revolutionen som tog sin början under 1700-talet, hade en stor betydelse för transportsektorn. Uppfinnare arbetade med att utveckla fordon som drevs av ångmaskiner.
Den amerikanske ingenjören, Robert Fulton hade arbetat med utvecklingen av en ångbåt sedan 1803. Han tillbringade många fruktlösa år i Frankrike men återvände till USA 1806 och fortsatte sitt arbete på ett skeppsvarv i New York. Hans ångbåt, som senare fick namnet Clermont, gjorde sin jungfrufärd nedför Hudsonfloden mellan New York och Albany den 17 augusti 1807. Denna första långresa tog 32 timmar och omfattade en sträcka på 241 km.
Clermont var det första fungerande ångdrivna träfartyget med skovelhjul och det började användas för passagerartrafik i januari 1808.
Fulton var inte bara uppfinnare av den första ångbåten, utan han formgav också den första ubåten, Nautilus.

Robert Fulton

Uppifrån

Konstruktion

Fultons ångbåt var relativt smal och den var utrustad med skovelhjul placerade på var sida av skrovet. Senare flyttades skovelhjulen akterut på grund av det begränsade utrymmet på floden.
Bredare ångfartyg kunde naturligtvis transportera mer gods och fler passagerare.
Ångmaskinen som drev axeln placerades i mitten av skrovet. En korrekt viktfördelning var mycket viktig i utformningen av ångfartyg. Den övre delen av maskinrummet, hytten, lastutrymmets tak, masterna och skorstenen höjde sig ovanför skrovet. På däck fick även två livbåtar plats.

Mekanism

Ångbåten

James Watts förbättrade ångmaskin användes inom många områden, med de mest revolutionerande resultaten inom transport (ånglok, ångbåtar). Fultons ångbåt drevs av en encylindrig ångmaskin på 20 hästkrafter som tillverkades av företaget Boulton & Watt.
Ångbåten Clermont var ett ångfartyg med skovelhjul. Ångmaskinen drev en axel med skovelhjul som placerats på var sida av skrovet. Hjulens rotation genererade dragkraft. De byggdes så stora som möjligt så att de skulle åstadkomma en högre hastighet. På så sätt hamnade 3 till 5 skovlar under vatten samtidigt. I senare versioner var skovlarna inte fastsatta utan de fick röra sig fritt, vilket gjorde skovlarna mer effektiva.

Konstruktion

 • stormast
 • skorsten
 • hjälpsegel
 • mesanmast
 • skovelhjul
 • ångmaskin
 • ångpanna
 • roder

Animation

 • stormast
 • skorsten
 • hjälpsegel
 • mesanmast
 • skovelhjul
 • ångmaskin
 • ångpanna
 • roder

Berättarröst

Den industriella revolutionen som tog sin början under 1700-talet, hade en stor betydelse för transportsektorn. Uppfinnare arbetade med att utveckla fordon som drevs av ångmaskiner.
Den amerikanske ingenjören, Robert Fulton hade arbetat med utvecklingen av en ångbåt sedan 1803. Han tillbringade många fruktlösa år i Frankrike men återvände till USA 1806 och fortsatte sitt arbete på ett skeppsvarv i New York. Hans ångbåt, som senare fick namnet Clermont, gjorde sin jungfrufärd nedför Hudsonfloden mellan New York och Albany den 17 augusti 1807. Denna första långresa tog 32 timmar och omfattade en sträcka på 241 km.
Clermont var det första fungerande ångdrivna träfartyget med skovelhjul och det började användas för passagerartrafik i januari 1808.

Den största delen av fartyget byggdes i trä, förutom ångmaskinen själv och seglen. Senare byggdes ångbåtar oftast av järn i stället för trä.

På fartygets däck kan man se trummorna på skovelhjulen, pannans skorsten, maskinrummet och seglen (eftersom många av de första ångbåtarna var rekonstruerade segelbåtar). Masterna, seglen och skorstenen fästes vid varandra och till skrovet av starka stållinor.

Ångbåten Clermont var ett ångfartyg med skovelhjul. Ångmaskinen drev en axel med skovelhjul som placerats på var sida av skrovet. Hjulens rotation genererade dragkraft. De byggdes så stora som möjligt så att de skulle åstadkomma en högre hastighet. På så sätt hamnade 3 till 5 skovlar under vatten samtidigt. Ångbåten Clermont hade en medelhastighet8 km/h på sin jungfrufärd. Den började användas för passagerartrafik i januari 1808.

Relaterade objekt

James Watts ångmaskin (1700-talet)

Ångmaskinen som förbättrades av den skotska uppfinnaren James Watt, kom att revolutionera teknologin.

Ungersk hjulångare (1846)

Den första ungerska hjulångaren togs i bruk 1846.

Ictíneo II

Ubåten som konstruerades av den spanske uppfinnaren Narcís Monturiol var ett banbrytande steg i utvecklingen av undervattensfarkoster.

Oljetanker

Tankfartyg dök upp i slutet av 1800-talet. I dag är de bland de största fartygen.

Textilfabrik (1800-talet)

På grund av flera viktiga uppfinningar under 1700-talet blev textilindustrin en av de viktigaste industrierna.

Kryssaren Aurora (1900)

Den ryska pansarkryssarens namn blev välkänt under Oktoberrevolutionen 1917.

Birem (tvåraders krigsfartyg)

En birem var ett krigsfartyg som användes av många arméer under antiken. Roddarna satt på två däck på olika nivåer och skeppet hade en karakteristisk...

BR Standard Class 3 2-6-2T ånglok

En typ av ånglok som tillverkades på 1950-talet och som användes av British Railways.

Containerfartyg

Maritima handelsrutter bildar ett globalt nätverk trafikerat av containerfartyg.

Herons ångkula

Heron uppfann den första ångmaskinen, han tycks dock främst ha betraktat den som en underhållande leksak.

RMS Queen Mary 2 (2003)

Queen Mary 2 var världens största oceanångare då den byggdes.

Slagskepp (HMS Dreadnought, 1906)

Slagskeppet HMS Dreadnought revolutionerade byggandet av slagskepp under 1900-talet.

Titanic (1912)

RMS Titanic var det största passagerarfartyget i början av 1900-talet.

Tröskverk (1800-talet)

Tröskverk används för att separera säden från strået.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

Från och med 1940-talet har de allt större hangarfartygen tagit över världshaven.

Added to your cart.