Ammoniter

Ammoniter

En utdöd grupp av bläckfiskar med massivt ytterskal. Ammoniter är utmärkta zonfossiler.

Biologi

Nyckelord

Ammoniter, förhistorisk varelse, Fossil, Kritaperioden, Juraperioden, Devonperioden, siphuncle, ytterskal, Bläckfiskar, blötdjur, bläckfisk, djur, biologi

Relaterade objekt

Flodpärlmussla

En blötdjursart som lever i sötvatten.

Vinbergssnäcka

En utbredd snigelart, en populär delikatess i vissa delar av Europa.

Apatosaurus

Växtätande dinosaurie med lång hals och en robust kropp.

Archaeopteryx

Archaeopteryxen uppvisade drag typiska för både fåglar och reptiler. Den var troligen fåglarnas förfader.

Deinonychus

Deinonychus, vars namn betyder "förskräcklig klo", var en fågelliknande köttätande dinosaurie.

Djur- och växtlivet under karbonperioden

I denna animation visas några djur och växter som levde mellan de geologiska perioderna Devon och Perm (358 till 299 miljoner år sedan).

Flora och fauna under perm

Denna 3D-scen visar flora och fauna under den sista delen av Paleozoikum.

Havsskorpioner

En utdöd grupp leddjur som levde under paleozoikum.

Homo erectus

"Den upprättgående människan" kunde tillverka verktyg och göra upp eld.

Ichthyostega

Ett förhistoriskt groddjur och en tidig representant för landryggradsdjur, den dog ut för 360 miljoner år sedan.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Pärla

Vissa musslor producerar pärlor, det sker som en bieffekt av deras skyddsmekanism mot parasiter och främmande partiklar. Pärlor används för att göra smycken.

Pteranodon longiceps

En förhistorisk flygande reptil som liknade fåglar, dock finns det ingen direkt evolutionär koppling mellan de två.

Stegosaurus

En typ av förhistorisk reptil som hade beniga plattor på ryggen. Plattorna hade en värmereglerande funktion.

Tiktaalik

En övergångsform mellan fisk och tetrapoder, de första fyrfota landdjuren.

Tyrannosaurus rex (Tyrannödla)

Stor, köttätande dinosaurie. Förmodligen den mest kända dinosaurien.

Triceratops

En typ av växtätande dinosaurie som levde under kritaperioden och var lätt att känna igen på sin stora krage och sina tre horn.

Trilobiter

Tillhörde samma huvudgrupp av leddjur som spindeldjuren och kräftdjur.

Ullhårig mammut

Utdött elefantdjur som liknade dagens elefanter. Den var ett vanligt jaktbyte för den förhistoriska människan.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Mångfalden av ljuskänsliga organ

Flera liknande, men av varandra helt oberoende, typer av ljuskänsliga ögon har utvecklats genom konvergent evolution.

Manet

Frisimmande marina nässeldjur, de tidigaste djuren med äkta cellvävnad.

Spetshövdad planarie

En av de vanligaste typerna av plattmaskar.

Svampdjur

Den äldsta djurgruppen. De lever under vatten och saknar äkta vävnader och kroppssymmetri.

Added to your cart.