Alkaliskt batteri

Alkaliskt batteri

I alkaliska batterier alstras elektrisk ström genom elektrokemiska reaktioner.

Fysik

Nyckelord

kraftkälla, galvanisk cell, Energi, anod, katod, plattbatteri, Goliath batteri, bebis batteri, pennstor batteri, mikro batteri, knappcell, batteri, ladda, elektrisk, strömkrets, ström, alkaliska metaller, stake, el, elektro, elektron, fysik, Grundämnen, reaktion

Relaterade objekt

Blyackumulator

Elektrokemiska processer i en blyackumulator producerar elektrisk ström.

Bränslecell

En bränslecell producerar miljövänlig elenergi genom en kemiska reaktion mellan syre och väte.

Dynamo (gymnasienivå)

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

Likströmsmotor

Likströmsmotorn består av en permanent magnet och en spole, placerad inne i magneten, var i elektrisk ström flödar.

Elektrisk ringklocka

Mekanisk ringklocka som fungerar med hjälp av en elektromagnet.

Alstrande av växelström

Elektrisk ström kan alstras genom att ett ankare roteras i ett magnetfält.

Edisons glödlampa

Den amerikanska elingenjören Edison uppfann glödlampan år 1879, en uppfinning som förändrade vår vardag.

Generatorer och elmotorer

Medan en generator omvandlar mekanisk energi till elektrisk energi, omvandlar en elmotor elektrisk energi till mekanisk energi.

Kondensator

Kondensatorer lagrar elektrisk energi i form av elektrisk laddning.

Upplösning av NaCl

Vanligt salt löses upp i vatten: polära vattenmolekyler bildar en beläggning runt jonerna.

Vattenturbin, generator

Vattenturbiner omvandlar rörelseenergin i vatten till elektricitet.

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Transformator

En transformator är en anordning som används för att omvandla spänningen i elektrisk ström.

Dynamo

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Added to your cart.