Хемијски елементи

Хемијски елементи

Периодни систем са много корисних филтера и сортирања.

Хемија

Илустративни

ХТМЛ5

Ознаке

хемијски елементи, периодиц табле, атомска маса, валенција, изотоп, атом, Мендељејев, стање материје, гасни, течни, солидан, спектар, релативна атомска маса, електронегативност, електронска орбитала, квантни број, Валенце електрони, Временски период, главна група, tačka topljenja, тачка кључања, густина, енергија јонизације, метал, металоида, халогениди, алкални метали, земноалкални метали, после прелазних метала, племените гасове, лантаниди, актиниде, неметала елемената, хемија, хемијски, електрон, електронска љуска, неутрон

Повезни алати

Added to your cart.