Набор (основни степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На тај начин настају...

Бромоводоник (HBr)

Један од водоникових халида, употребљава се у производњи алкилбромида.

Католичка гробна црква (Фелдебре, Мађарска)

Парохијска црква из 11. века је једна од најзначајнијих културних споменика у Мађарској.

Сумпор триоксид (SO₃)

Један од оксида сумпора, са водом ствара сумпорну киселину.

Регија краса (основни степен)

Крас се може препознати по типичним облицима, који могу бити површински и подземни:...

Хексан (C₆H₁₄)

Засићени текући угљиководоник, шести члан хомологног реда алкана.

Светионик

Светионик помаже бродовима у приобалној навигацији.

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Брвнара

Брвнаре су биле типичне грађевине у Мађарској у доба Арпадовића.

Дихлорометан (CH₂Cl₂)

Употребљава се као растварач за боје, производи се хлорификацијом метана у...

Пентоза дезоксирибоза (C₅H₁₀O4)

Саставни део ДНК, садржи за једну хидроксилну групу мање него што је има β-Ђрибоза.

2-метилпропан (C₄H₁₀)

Један од изомера бутана. Безбојан, сагорив гас.

Хлороформ (CHCl₃)

Трихлорметан, разређивач у лабораторијама, пре се употребљавао као средство за анестезију.

Метанов кватрат

Метанов кватрат је крут материјал, настаје на ниским температурама у дубини мора, под...

Тријумфална капија (Париз, 1836)

Изградња Тријумфалне капије завршена је тек након пада Наполеона, 1836. године.

Покушај изградње хеликоптера (Оскар Ашбот, 1928)

Као прекретница у историји ваздухопловства, Оскар Ашботов први хеликоптер се подигло у...

Кристал јода

Чврста супстанца тамносиве боје, металног сјаја. При загревању сублимира. Растварањем у...

Авари (8. век)

Авари су у 6-8. веку основали јаку државу на Панонској низији.

Added to your cart.