Запремина лопте (демонстрација)

Сума запремине тетраедара даје приближну вредност запремине лопте.

Квадар (задаци)

Ивице, дијагонале и странице квадра тачно можемо одредити уз помоћ његових темена.

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

2-метилпропан (C₄H₁₀)

Један од изомера бутана. Безбојан, сагорив гас.

Упоређење водоникових халида

У једињењима са водониковим халидима атоми се везују ковалентним везом, стварајући...

Аланин (C₃H₇NO₂)

Неполарна аминокиселина. Молекули у низу Л и Д су одраз један другог.

Сечење коцке

Када коцку расечемо са равнима различитих положаја, можемо испитивати разна геометријска...

Груписање квадрова

Различите типове квадара приказујемо уз помоћ свакодневних предмета.

Слагање коцке

Задаци у којима по задатим узорцима треба да сложимо коцку, одлично развијају разне...

Плутон-Харонов систем

Највећи пратилац патуљасте планете Плутон је Харон.

Бета-Ђглукоза (C₆H₁₂O₆)

Један од просторних изомера глукозе, тачније Ђглукозе.

Хлороформ (CHCl₃)

Трихлорметан, разређивач у лабораторијама, пре се употребљавао као средство за анестезију.

Средњовековна тврђава (Диошђер, Мађарска)

Средњовековну твђаву је изградио мађарски краљ Лајош I, као венчани поклон краљици.

Земљано утврђење (Саболч, Мађарска)

Земљано утврђење које је користио вођа једног од старих угарских племена у време угарског...

Павлински манастир

Павлински манастир је изграђен за мађарске испоснике 1225. године.

Брвнара

Брвнаре су биле типичне грађевине у Мађарској у доба Арпадовића.

Диметил-етар (C₂H₆O)

Безбојни гас карактеристичног мириса, производи се дехидратацијом метанола.

Метанов кватрат

Метанов кватрат је крут материјал, настаје на ниским температурама у дубини мора, под...

Added to your cart.