Вулканска активност

Током вулканскe активности магма из Земљине коре избија на површину Земље.

Ледени брег

Ледени брег је комад слатководног леда који плута у мору.

Муња

Нагло електростатичко пражњење у атмосфери, праћено снажним светлосним и звучним ефектом.

Кружење воде (средњи степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања, кондензација, топљења и смрзавања.

Цунами

Цунами означава појаву великих морских таласа (до 10 метара висине) велике кинетичке...

Морске струје

Повезане морске струје формирају велику океанску транспортну траку која има важан утицај...

Формирање облака и падавина, типови облака

Вода, која испарава, се формира у облаке различитих облика, из којих вода у виду падавина...

Вруће тачке

Вруће тачке су места на земљиној кори, где магма често долази на површину.

Хидротермални извори у дубинама океана

Хидротермални извори, или вентили, су пукотине на дну океана из којих еруптира...

Реке и обликовање рељефа

Реке играју важну улогу у обликовању Земљине површине: изазивају ерозију, наносе и таложења.

Нивои мора

Фактори животне средине мора, као и флора и фауна се промењују са дубином воде.

Тектонске плоче

Тектонске плоче се крећу независно једна од друге.

Како морска вода утиче на формирање површине Земље?

Морска вода, као спољна сила, има важну улогу у обликовању обале.

Земљотрес

Земљотрес је једна од најразорнијих природних појава.

Обликовање рељефа пустиње еолским утицајима

Ветар, као спољна сила, има важну улогу у обликовању пустиње.

Вертикални климатски појасеви

У зависности од промене надморске висине, у планинским областима се мењају клима, врста...

Живот и развој језера

Стајаће воде, јављају се у депресијама на површини Земље под утицајем унутрашњих и...

Торнадо

Краткотрајни, али веома снажни вртложни ветрови имају веома велику разорну моћ.

Расед (средњи степен)

Раседи настају услед вертикалног напрезања у стенској маси.

Географски појмови

Анимација нам приказује значајне површинске форме, површинске воде и њихове ознаке.

Added to your cart.