Четворотактни Ото мотор

Анимација нам приказује рад најпопуларније врсте мотора за аутомобиле.

Викторијанско доба

Овом сценом су приказане крајности Викторијанског доба презентујући престону дворану и...

Како функционише ласер?

Ласери су уређаји који емитују уске, једнобојне снопове светлости високог интензитета.

Бицикл и закони физике

Приказом функционисања бицикла можемо разумети неке принципе физике.

Електромотори

Електромотори су присутни у многим подручјима нашег живота. Упознајмо неколико врста...

Радерфордов оглед

Радерфордовим огледом је доказано постојање атомског језгра. На основу његових резултата...

Њутнови закони кретања

Анимација нам приказује три Њутнова закона кретања који представљају темеље класичне...

Рађање Соларног система

Пре око 4.600 милијарди година Сунце и планете су настале из кондензованог облака...

Провидност

Анимација објашњава провидност и непровидност, принцип рендгенског прегледа и особину...

Развој небеске механике

Ова анимација нас уводи у студије астронома и физичара који су у основи променили наш...

Маглев возови

Принцип рада Маглев возова је заснован на магнетској левитацији. Представљају један од...

Везе молекула азота

Анимација нам приказује структуру молекуле азота: једну сигма, и две пи везе.

Aгрегатна стања

Промена агрегатног стања је прелазак супстанце из једног агрегатног стања у друго.

Електронска конфигурација калцијума

Анимација нам приказује електонску конфигурацију атома калцијума.

Истраживање планете Марс

Структура планете и евентуални трагови живота се истражују уз помоћ свемирских сонди и...

Парна машина Џејмса Вата (18. век)

Усавршена парна машина шкотског инжењера је због широког спректра употребе била...

Генератор и електромотор

Генератор претвара механичку енергију у електричну енергију, док електромотор електричну...

Ланчана реакција

Енергија која се ослобађа приликом цепања атомске језгре се може искористити у...

Развој модела атома

Историјски преглед главних теорија и схватања о структури атома.

Ковалентне везе молекула бензола

Између атома угљеника постоје сигма и делокализоване пи-везе.

Added to your cart.