Загађење земљишта

Загађење земљишта

Анимација нам приказује главне изворе загађења тла.

Географија

Ознаке

загађење земљишта, земља, ерозија, planting trees, zagađenje životne sredine, Upravljanje otpadom, zaštita životne sredine, klimatske promene, људска активност, afforestation, крчење шума, одлагалишта отпада, насеља, пољопривреда, губљење, composting, нуклеарни отпад, одрживи развој, Радиоактивност, сточарство, географија, пластика, хемијски, саобраћај, индустрија, Околина, друштво, Свет око нас

Повезани додаци

Загађење природне средине

Загађење је негативни ефекат људског деловања на природну средину.

Загађење ваздуха

Ова анимација нам приказује главне изворе загађења ваздуха: пољопривреда, индустрија и...

Загађење вода

Главни извори загађења вода су насељена места, индустрија и пољопривреда.

Ефекат стаклене баште

Ефекат стаклене баште утиче на глобално загревање, а човек га, својим деловањем, повећава.

Камион за одношење смећа

Камиони за одношење смећа играју важну улогу у градском свакодневном животу.

Житарице

Житарице су врсте гајених трава чији зрнасти плодови служе за исхрану.

Прецизна пољопривреда

Анимација нам приказује употребу модерне технике у пољопривреди.

Кружење воде (основни степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања, кондензација, топљења и смрзавања.

Како ради комбајн?

Комбајни су пољопривредне машине којима се жању житарице.

Велеград (Метропола)

Велеград или метропола је велики град са популацијом од преко милион становника.

Типови земљишта (профили)

Анимација приказује различите типове земљишта.

Озонски слој

Озонски омотач апсорбује Сунчеву светлост високих фреквенција (ултраљубичасто зрачење)...

Оаза

Оазе су подручја у пустињама у којима има воде.

Систем снабдевања водом

Систем снабдевања водом обезбеђује грађанима питку воду одговарајуће квалитете.

Станица за пречишћавање отпадних вода

Пречишћене отпадне воде се могу користити у пољопривреди и индустрији.

Породична кућа без испуштања угљен диоксида

Приликом пројектовања и изградње модерних породичних кућа можемо много тога учинити за...

Типови земљишта у Мађарској (географска карта)

Анимација приказује локацију различитих типова земљишта у Мађарској.

Бакар(II)-сулфат (CuSO₄)

Једињење сумпора често се употребљава као пестицид.

Added to your cart.