Загађење земљишта

Загађење земљишта

Анимација нам приказује главне изворе загађења тла.

Географија

Ознаке

загађење земљишта, земља, ерозија, planting trees, zagađenje životne sredine, Upravljanje otpadom, zaštita životne sredine, klimatske promene, људска активност, afforestation, крчење шума, одлагалишта отпада, насеља, пољопривреда, губљење, composting, нуклеарни отпад, одрживи развој, Радиоактивност, сточарство, географија, пластика, хемијски, саобраћај, индустрија, Околина, друштво, Свет око нас

Повезани додаци

Сцене

Загађење земљишта

 • депонија
 • урбано загађење земљишта
 • пољоприврено загађење земљишта
 • индустријско загађење земљишта

Пољопривредно

 • интензивно сточарство - Стајско ђубриво загађује земљиште тиме што филтрира у његове слојеве.
 • интензивна пољопривреда - Прскањем биљака, средства за заштиту биља и вештачка ђубрива доспевају у тло.
 • упијање

Индустријско

 • инфилтрација
 • упијање
 • нуклеарна електрана - Неодговарајуће складиштење радиоактивног отпада може довести до филтрирања овог материјала у тло, што доводи до радиоактивног загађења околине на период од неколико хиљада година.
 • индустријски отпади - Отпад настао у процесима индустријске производње испран кишом доспева у земљиште и загађује га.
 • емисија
 • таложење из ваздуха

Урбано

 • упијање
 • емисија
 • кућни отпад - Урбана насеља производе огромну количину отпада. Због погрешног управљања отпадом отровне материје из градског отпада филтрирају у земљиште.
 • неразградљив отпад
 • саобраћај - Гориво које се филтрира из возила у насељима и авиона током лета, доспева у тло.
 • упијање дизела, бензина, соли - Возила и индустријска постројења емитују сумпорне и азотне оксиде. Реакцијом ових супстанци са водом у ваздуху настају киселине. На земљу доспевају у облику киселе кише, затим се филтрирају у тло.

Депонија

 • слојеви отпада
 • упијање - Хемијски и радиоактивни отпад штетан по животну околину може доспети у тло.

Нарација

Тло је горњи, плодни, растресити слој Земљине коре, место размене материја и енергије између литосфере, хидросфере, атмосфере и биосфрере. Такође, тло је један од основних услова људског живота на нашој планети. Упркос томе, земљиште које нас окружује је свакодневно изложено великим загађењима. Загађењем тла се сматра свака страна, углавном антропогена материја која доспева на површину тла или у његове слојеве.

Главни извори загађења тла су пољопривреда, индустрија и урбана насеља.

У слојеве земљишта у околини индустријских објеката доспевају тешки метали. Њих преузимају биљке и на тај начин улазе у цео ланац исхране. Радиоактривни загађивачи филтрирани у тло могу отровати природну околину за наредних неколико хиљада година.

Највећи допринос загађивању тла дају пољопривредне делатности. Вештачка ђубрива и пестициди који се користе на њивама доспевају у земљиште. Највећа опасност за природну околину је азот који филтрира у подземне воде. Присуство азота у подземним водама доводи до еутрофикације површинских вода и повећава количину азота у води за пиће. Прекомерна употреба вештачких ђубрива може довести до дугорочне киселости и неплодности тла.

Под утицајем саобраћаја, у земљишту поред путева се концентришу отровне материје, посебно тешки метали. Загађење тла нафтом једним делом узроковано цурењем горива из резервоара милиона возила из дана у дан.

Урбана насеља производе изузетно много отпадака. Услед неправилног третмана отпада, отпаци и отровне материје из њих се филтрирају у земљиште.

Поред тога, време разлагања неких отпадних материјала је веома дуго: док, на пример, у случају папира и памука износи свега неколико месеци, разлагање пластике и метала траје неколико деценија. Током процеса распадања отровне материје из отпадака се филтрирају у земљиште.

И ви можете много учинити за заштиту тла наше планете. Пре свега, покушајте производити мање отпадака. Све што можете, компостирајте. На тај начин ћете отпад од хране и других органских материја претворити у драгоцене хранљиве материје неопходне земљишту. Смањите количину хемијских препарата у свом врту и домаћинству. И последње, али не мање важно узгајајте што више биљки у вашој средини како бисте заштитили плодоносне слојеве тла.

Заштита тла је велики изазов и за друштво у целини. Због тога је потребно заштити вегетацију: не палимо вегетацију и и не крчимо шуме! То је један од начина да спречимо ерозију тла. Ротацијом усева на пољима можемо одржати плодност тла. Морамо смањити количину загађивача који се емитују у ваздух, тло и воду. Потребно је посветити више пажње пречишћавању и рециклажи отпадних вода. Правилним управљањем отпадом такође можемо допринети заштити тла.

Повезани додаци

Загађење

Загађење је негативни ефекат људског деловања на природну околину.

Загађење ваздуха

Ова анимација нам приказује главне изворе загађења ваздуха: пољопривреда, индустрија и...

Загађење вода

Главни извори загађења вода су насељена места, индустрија и пољопривреда.

Ефекат стаклене баште

Ефекат стаклене баште утиче на глобално загревање, а човек га, својим деловањем, повећава.

Камион за одношење смећа

Камиони за одношење смећа играју важну улогу у градском свакодневном животу.

Житарице

Житарице су врсте гајених трава чији зрнасти плодови служе за исхрану.

Прецизна пољопривреда

Анимација нам приказује употребу модерне технике у пољопривреди.

Кружење воде (основни степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања, кондензација, топљења и смрзавања.

Како ради комбајн?

Комбајни су пољопривредне машине којима се жању житарице.

Велеград (Метропола)

Велеград или метропола је велики град са популацијом од преко милион становника.

Типови земљишта (профили)

Анимација приказује различите типове земљишта.

Озонски слој

Озонски омотач апсорбује Сунчеву светлост високих фреквенција (ултраљубичасто зрачење)...

Оаза

Оазе су подручја у пустињама у којима има воде.

Систем снабдевања водом

Систем снабдевања водом обезбеђује грађанима питку воду одговарајуће квалитете.

Станица за пречишћавање отпадних вода

Пречишћене отпадне воде се могу користити у пољопривреди и индустрији.

Породична кућа без испуштања угљен диоксида

Приликом пројектовања и изградње модерних породичних кућа можемо много тога учинити за...

Типови земљишта у Мађарској (географска карта)

Анимација приказује локацију различитих типова земљишта у Мађарској.

Бакар(II) сулфат (CuSO₄)

Једињење сумпора често се употребљава као пестицид.

Added to your cart.