Топионица алуминијума

Топионица алуминијума

У топионицама се од боксита електролизом ствара алуминиум.

Хемија

Ознаке

производња алуминијума, алуминијум, топионица алуминијума, електролиза, Алумина, sirovina, криолит, боксит, алуминијум-оксид, смањење, оксидација, анода, катода, једносмерна струја, угљена анода, угљен-диоксид, ugljen monoksid, црвени муљ, лаки метал, алуминијумска фолија, proizvodnja, Хуман геограпхи, индустрија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Металургија (средњи степен)

У високим пећима се из руде гвожђа производи сирово гвожђе.

Шестоугаона метална решетка

Метали са шестоугаоном решеткастом структуром су крути, тешко обрадиви.

Коцкаста решетка са централном тачком у простору

Коцкаста решетка са централном тачком у простору је најлабавија структура метала.

Коцкаста решетка са централном тачком на површини

Коцкаста решетка са централном тачком на површини омогућава најчврстију везу атома метала.

Растварање натријум хлорида

Кухињска со се раствара у води: поларизовани водени молекули око јона стварају хидратни...

Површински коп

За разлику од подземних рудника, на површинским се одстрањује јаловина која прекрива...

Оловни акумулатор

Електрохемијски процеси, који се одигравају у оловним акумулаторима, производе струју.

Метали

Атоми метала формирају правилну решеткасту структуру.

Подземни рудник угља

За разлику од површинских ископа, у подземном руднику се не одстрањује јаловиште, него се...

Производња цемента

Представићемо вам процес производње цемента од експлоатације сировина до његове употребе.

Алкалне батерије

Ускладиштена хемијска енергија у алкалној батерији се претвара у електричну енергију.

Рафинисање нафте

Од сирове нафте се дестилацијом добијају разни производи (дизел, бензин, уља за подмазивање).

Железна индустрија (основни степен)

У високим пећима се из руде гвожђа производи сирово гвожђе.

Added to your cart.