Стирен (vinil-benzen) (C₈H₈)

Стирен (vinil-benzen) (C₈H₈)

Безбојна течност, мириса сличног бензолу, мономер полистирола.

Хемија

Ознаке

стирен, aроматични угљоводоник, делокализовани електрони, Полимеризација, мономер, Полимер, пластика, полистирол, стироформ, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Ковалентне везе молекула бензола

Између атома угљеника постоје сигма и делокализоване пи-везе.

Бензол (C₆H₆)

Најједноставнији представник ароматичних спојева.

Нафтален

Најпростији полициклични ароматични угљоводик.

Бензојева киселина (C₆H₅COOH)

Најједноставнији представник ароматичних карбоксилних киселина.

Пиримидин (C₄H₄N₂)

Хетероциклично ароматично органско једињење са садржином азота, његови деривати су тимин,...

Пиридин (C₅H₅N)

Хетероциклично органско једињење са садржином азота, безбојна, отрорва лако запаљива...

Фенол (C₆H₅OH)

Најједноставнији члан групе хидроксилних ароматичних једињења.

Анилин (C₆H₅NH₂)

Најједноставнији ароматичан амин. Научно име је: фениламин.

Added to your cart.