Сребро јодид (AgI)

Сребро јодид (AgI)

Светложуто једињење које настаје у реакцији сребро нитрата и калијум-јодида.

Хемија

Ознаке

сребрни јодид, јонско једињење, падавина, ањонско, катјон, разбијање, сребро нитрат, калијум-јодид, неорганска хемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Кристал јода

Чврста сива супстанца која сублимује при загревању. Његов раствор у алкохолу зове се...

Сребро бромид (AgBr)

Светложута кристална материја, раствара се на светлу.

Сребро хлорид (AgCl)

Бела кристална материја, раствара се на светлу.

Сребро нитрат (AgNO₃)

Један од основних сировина класичне израде фотографија.

Јод (I₂)

Чврста супстанца тамносиве боје, металног сјаја. При загревању сублимира. Растварањем у...

Јодоводоник (HI)

Безбојан гас оштрог мириса, тежи је од ваздуха.

Натријум-хлорид (NaCl)

Кухињска со једно је од најважнијих једињења натријума, неопходна је свим живим бићима.

Поређење халогених елемената

Халогени су група елемената у Периодном систему елемената којој припадају флуор, хлор,...

Added to your cart.