Scots pine

Scots pine

One of the most common tree of the pine family, native to Eurasia.

Биологија

Ознаке

шумски бор, бор, четинарска шума, Голосеменице, игла, зимзелен, купа, у облику бора, смола, шума, ЦАРПЕЛ, многогодишњи, дрвени, домородац, Евроазија, дрво, биљка, лист, биологија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Нивои шума

Нивои разних типова шума могу бити различити.

Џиновска секвоја

Највећа жива бића на Земљи.

Вертикални климатски појасеви

У зависности од промене надморске висине, у планинским областима се мењају клима, врста...

Дивљи кестен

Анимација нам приказује промене дивљег кестена током годишњих доба.

Типови земљишта (профили)

Анимација приказује различите типове земљишта.

Храст

На примеру храста можемо видети промену дрвећа по годишњим добима.

Структура листа

Анимација приказује главне типове лишћа и разлику између листова монокотиледона и...

Крчење шума

Крчење шума негативно утиче на природну средину.

Живот у Перм периоду

Животни свет последњег раздобља палеозоика.

Животни циклус биљака

Развој маховина, папрати, гимносперми и ангиосперми карактерише смена генерација.

Печурка

Из спора се развија хифа, из њих се гради труп печурке.

Дрво јабуке

Јабука је воће са највећом потрошњом у свету.

Added to your cart.