Производња папира

Производња папира

Производња папира је позната више од две хиљаде година.

Техника, домаћинство

Ознаке

папира, папир, proizvodnja, целулоза, влакно, дрво, рециклажа, производња дрвета, шума уништава, zagađenje životne sredine, папирни производи, бета-Д-глукоза, глукоза, вода, полисахарид, Енергија, Околина, техника

Повезани додаци

Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Материја ћелијског зида и влакана биљке.

Бета-Ђглукоза (C₆H₁₂O₆)

Један од просторних изомера глукозе, тачније Ђглукозе.

Крчење шума

Крчење шума негативно утиче на природну средину.

Производња цемента

Представићемо вам процес производње цемента од експлоатације сировина до његове употребе.

Гутенбергова штампарија (Мајнц, 15. век)

Судећи по листи енглеског магазина Лајф, штампарски поступак Гутенберга је био...

Хидроксидни јон (OH⁻)

Сложени јон који настаје када молекул воде отпусти један протон.

Целобиоза (C₁₂H₂₂O₁₁)

Целобиоза је основна јединица структуре целулозе.

Воденица

Воденица претвара кинетичку енергију воде у корисну механичку енергију. Била је позната...

Како ради хемијска оловка?

Проналазак хемијске оловке је олакшао писање.

Added to your cart.