Производња цемента

Производња цемента

Представићемо вам процес производње цемента од експлоатације сировина до његове употребе.

Географија

Ознаке

cement production, cement, proizvodnja, cement factory, бетон, binder, klinker, zagađenje životne sredine, Ефекат стаклене баште, конструкција, глина, кречњак, песак, прашина, угљен-диоксид, друштво, Енергија, индустрија, глобално загревање, географија, техника

Повезани додаци

Сцене

Постројења

 • рудник глине - Сировине се ископавају у отвореним рудницима.
 • рудник кречњака - Сировине се ископавају у отвореним рудницима.
 • производња цемента
 • производња бетона
 • изградња
 • вађење песка - Сировине се ископавају у отвореним рудницима.

Цемент је везивни материјал: фино млевена неорганска материја. Ако га помешамо са водом, компоненте цемента ступају у хемијску реакцију стварајући чврсту камену супстанцу, нерастворљиву у води. Цемент је једна од основних компоненти бетона, стога има веома широку примену у грађевинској индустрији.

Најважније сировине за производњу цемента су кречњак и глина. Они се експлоатишу из површинских копова, а затим се камионима или тракастим транспортерима транспортују у фабрике за производњу цемента.

Производни процес

 • глина
 • кречњак
 • транспортна трака - Овај уређај преноси ископани материјал на место обраде.
 • дробилица - Овај уређај преноси ископани материјал на место обраде.
 • песак
 • адитив
 • силос за хомогенизацију - Како се хемијске и физичке особине материјала разликују, неопходно је извршити њихову хомогенизацију да би се добила уједначена смеша.
 • млин за сировине - Овај уређај служи за фино млевење хомогенизоване сировине.
 • силос самлевене сировине - Ово је место где се складишти фино млевен брашнасти материјал до следеће фазе производње.
 • торањ за предгревање - Брашнаст сирови материјал се допрема у систем за предгрејавање пре него што се пребаци у пећ.
 • горионик клинкера - Ротациона пећ из које врео клинкер пада у хладњак.
 • хлађење клинкера - Клинкер на излазу из пећи има температуру преко 1000 °C. Да би се спречиле хемијске реакције које изазивају штетне хемијске и структурне промене, неопходно га је нагло охладити на температуру мању од 600 °C.
 • силос клинкера - Након што се охлади на температуру средине, клинкер остаје у складишту током 2-3 седмице.
 • млин за цемент - Млевење клинкера може да се одвија, између осталих, у кугличним млиновима. Овде се производи цемент одговарајуће финоће.
 • силос за цемент - Овде се цемент складишти све до транспортовања.

Прва фаза процеса производње цемента је припрема сировина. При томе се сировине дробе на мање комаде и мешају. Однос кречњака и глине у овој мешавини износи 2:1. Како се хемијске и физичке особине сировина разликују неопходно је извршити њихову хомогенизацију како би се добила уједначена смеса. Током овог процеса додају се и друге супстанце. Затим се ова мешавина преноси у млин за сировине где се меље у фини прах. Овако добијена брашнаста сировина се транспортује у силос самлевене сировине где се складишти све до сагоревања.

Друга фаза производње цемента је производња клинкера. Самлевена брашнаста сировина се доводи у систем предгрејача и измењивача топлоте где почиње хемијски процес. Затим сировина прелази у ротациону пећ где гори на високој температури. У овом процесу настају клинкерни минерали, компоненте које су носиоци особина цемента. Под утицајем ротације материјал у пећи формира грануле, односно куглице. Ове вреле грануле су клинкер. Након изласка из пећи клинкер се великом брзином хлади и складишти у силосу клинкера.

Трећа фаза производње цемента је сама производња цемента. У овом процесу се клинкер транспортује у млин за цемент, меша се са гипсом и осталим адитивима, а затим се меље до одређене финоће. Готов цемент се у расутом стању складишти у силосима за цемент. Како је веома осетљив на влагу, дуготрајно складиштење цемента материјала не препоручује.

Производња цемента у свету

 • Сједињене Америчке Државе
 • Мексико
 • Бразил
 • Шпанија
 • Немачка
 • Италија
 • Египат
 • Турска
 • Саудијска Арабија
 • Иран
 • Пакистан
 • Индија
 • Кина
 • Русија
 • Тајланд
 • Вијетнам
 • Индонезија
 • Јапан
 • Јужна Кореја

Цемент је материјал чија је примена веома распрострањена, а његова производња је главна индустрија у свету. Највећи произвођач цемента у свету је Кина, а значајни произвођачи су и Индија, Сједињене Америчке Државе, Турска и Бразил.

Загађење природне средине

 • рудник глине - Сировине се ископавају у отвореним рудницима.
 • рудник кречњака - Сировине се ископавају у отвореним рудницима.
 • производња цемента
 • производња бетона
 • изградња
 • вађење песка - Сировине се ископавају у отвореним рудницима.
 • гасови стаклене баште

Производња цемента веома штетно утиче на животну средину у свим фазама процеса. Каменоломи уништавају велика подручја станишта дивљих животиња и изазивају разне врсте штетних емисија као што су бука, вибрације и загађење прашином. У фабрикама цемента све се више користи опрема за смањење емисије прашине.

Разни хемијски процеси и процеси сагоревања укључују и емисију угљен-диоксида. Око 10% глобалних емисија угљен-диоксида потиче из производње цемента. Угљен-диоксид у ваздуху повећава ефекат стаклене баште, а тиме и загревање ваздуха. Глобално загревање представља озбиљну претњу за будућност наше планете.

Бетон

 • адитиви - У зависности од потребне врсте бетона, овај материјал може бити песак, дробљени камен, шљунак или мешавина ових материјала.
 • силос за цемент
 • резервоар за воду
 • возило са мешалицом за бетон
 • адитиви - У зависности од потребне врсте бетона, овај материјал може бити песак, дробљени камен, шљунак или мешавина ових материјала.
 • цемент
 • вода
 • миксер
 • готов бетон
 • возило са мешалицом за бетон

Највећа количина произведеног цемента се користи као сировина за производњу бетона. Бетон је најчешће употребљаван вештачки грађевински материјал који се састоји од цемента, воде и агрегата.

Призводњи бетона у бетоњеркама претходи мерење његових компоненти у одређени однос, након чега се оне мешају у постројењима за мешање. Мешањем цемента са водом добија се кашаста материја која повезује грануле агрегата. На тај начин се добија бетон који је у том тренутку у вискозном стању. Након везивања цементне пулпе, смеса стврдњава у материјал сличан камену. Из ових разлога бетон је веома осетљив на време, неопходно га је транспортовати на место уградње пре него што почне процес стврдњавања. Транспорт бетона се углавном врши возилима са мешалицама за бетон које успоравају процес стврдњавања.

Нарација

Цемент је везивни материјал: фино млевена неорганска материја. Ако га помешамо са водом, компоненте цемента ступају у хемијску реакцију стварајући чврсту камену сусптанцу, нерастворљиву у води. Цемент је једна од основних компоненти бетона, стога има веома широку примену у грађевинској индустрији. Најважније сировине за производњу цемента су кречњак и глина. Они се експлоатишу из површинских копова, а затим се камионима или тракастим транспортерима транспортују у фабрике за производњу цемента.

Прва фаза процеса производње цемента је припрема сировина. При томе се сировине дробе на мање комаде и мешају. Однос кречњака и глине у овој мешавини износи 2:1. Како се хемијске и физичке особине сировина разликују неопходно је извршити њихову хомогенизацију како би се добила уједначена смеса. Током овог процеса додају се и друге супстанце. Затим се ова мешавина преноси у млин за сировине где се меље у фини прах. Овако добијена брашнаста сировина се транспортује у силос самлевене сировине где се складишти све до сагоревања.

Друга фаза производње цемента је производња клинкера. Самлевена брашнаста сировина се доводи у систем предгрејача и измењивача топлоте где почиње хемијски процес. Затим сировина прелази у ротациону пећ где гори на високој температури. У овом процесу настају клинкерни минерали, компоненте које су носиоци особина цемента. Под утицајем ротације материјал у пећи формира грануле, односно куглице. Ове вреле грануле су клинкер. Након изласка из пећи клинкер се великом брзином хлади и складишти у силосу клинкера.

Трећа фаза производње цемента је сама производња цемента. У овом процесу се клинкер транспортује у млин за цемент, меша се са гипсом и осталим адитивима, а затим се меље до одређене финоће. Готов цемент се у расутом стању складишти у силосима за цемент. Како је веома осетљив на влагу, дуготрајно складиштење цемента материјала не препоручује.

Цемент је материјал чија је примена веома распрострањена, а његова производња је главна индустрија у свету. Највећи произвођач цемента у свету је Кина, а значајни произвођачи су и Индија, Сједињене Америчке Државе, Турска и Бразил.

Производња цемента веома штетно утиче на животну средину у свим фазама процеса. Каменоломи уништавају велика подручја станишта дивљих животиња и изазивају разне врсте штетних емисија као што су бука, вибрације и загађење прашином. У фабрикама цемента све се више користи опрема за смањење емисије прашине.

Разни хемијски процеси и процеси сагоревања укључују и емисију угљен-диоксида. Око 10% глобалних емисија угљен-диоксида потиче из производње цемента. Угљен-диоксид у ваздуху повећава ефекат стаклене баште, а тиме и загревање ваздуха. Глобално загревање представља озбиљну претњу за будућност наше планете.

Највећа количина произведеног цемента се користи као сировина за производњу бетона. Бетон је најчешће употребљаван вештачки грађевински материјал који се састоји од цемента, воде и агрегата. Призводњи бетона у бетоњеркама претходи мерење његових компоненти у одређени однос, након чега се оне мешају у постројењима за мешање. Мешањем цемента са водом добија се кашаста материја која повезује грануле агрегата. На тај начин се добија бетон који је у том тренутку у вискозном стању. Након везивања цементне пулпе, смеса стврдњава у материјал сличан камену. Из ових разлога бетон је веома осетљив на време, неопходно га је транспортовати на место уградње пре него што почне процес стврдњавања. Транспорт бетона се углавном врши возилима са мешалицама за бетон које успоравају процес стврдњавања.

Повезани додаци

Металургија (средњи степен)

У високим пећима се из руде гвожђа производи сирово гвожђе.

Површински коп

За разлику од подземних рудника, на површинским се одстрањује јаловина која прекрива...

Загађење ваздуха

Ова анимација нам приказује главне изворе загађења ваздуха: пољопривреда, индустрија и...

Топионица алуминијума

У топионицама се од боксита електролизом ствара алуминиум.

Производња папира

Производња папира је позната више од две хиљаде година.

Ефекат стаклене баште

Ефекат стаклене баште утиче на глобално загревање, а човек га, својим деловањем, повећава.

Модерна пословна зграда

У пројектовању модерних пословних зграда је важан фактор уштеда енергије и заштита...

Изградња и конструкција аутопута

На аутопуту путујемо на подељеној коловозној траци.

Опера (Сиднеј, 1973)

Због дизајна и локације, зграда Опере у Сиднеју сматра се једном од најинтересантнијих...

Берлински зид (1961-1989)

Симбол поделе и угњетавања: зид није само поделио један град, него је и раздвојио многе...

Added to your cart.