Оловни акумулатор

Оловни акумулатор

Електрохемијски процеси, који се одигравају у оловним акумулаторима, производе струју.

Хемија

Ознаке

батерија, галвански елемент, сумпорна киселина, олово диоксид, довести, анода, катода, негативни пол, позитивни пол, једносмерна струја, излазног напона, опасан отпад, кисела, електрична струја, реакција, извор енергије, наплатити, оксидација, смањење, капацитет, неоргански, електрохемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Алкалне батерије

Ускладиштена хемијска енергија у алкалној батерији се претвара у електричну енергију.

Генератор једносмерне струје

Између сталних магнета генератора за једносмерну струју налази се ротор кроз који тече...

Растварање натријум хлорида

Кухињска со се раствара у води: поларизовани водени молекули око јона стварају хидратни...

Горивна ћелија

Водонично-кисеоничне горивне ћелије обезбеђују еколошки погон аутомобила.

Топионица алуминијума

У топионицама се од боксита електролизом ствара алуминиум.

Водена турбина, генератор

Претвара кинетичку енергију воде у електричну енергију.

Динамо (основни степен)

Динамо претвара механичку енергију у електричну енергију.

Производња наизменичне струје

Ако у магнетном пољу окрећемо намотај, можемо произвести електричну енергију.

Електрични аутомобил

Тесла Модел С је један од првих комерцијално доступних електричних аутомобила.

Кондензатор

Кондензатор је уређај у коме се електрична енергија може акумулирати и чувати у облику...

Сумпорна киселина (H₂SO₄)

Безбојна, вискозна течност; веома корозивна, јака киселина која се користи у неколико...

Сулфат јон(SO₄²⁻)

Сложени јон, који настаје из сумпорне киселине губљењем протона.

Трансформатор

Транформатор је апарат који служи за промену електричног напона.

Added to your cart.