Натријум-хлорид (NaCl)

Натријум-хлорид (NaCl)

Кухињска со једно је од најважнијих једињења натријума, неопходна је свим живим бићима.

Хемија

Ознаке

natrijum hlorid, кухињска со, кухињске соли, јонско једињење, јонска решетке, ањонско, катјон, кристалне решетке, слана вода, неорганска хемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Растварање натријум хлорида

Кухињска со се раствара у води: поларизовани водени молекули око јона стварају хидратни...

Хлор (Cl₂)

Један од представника халогена, жутозелен гас непријатног, загушљивог мириса, веома отрован.

Коцкаста решетка са централном тачком на површини

Коцкаста решетка са централном тачком на површини омогућава најчврстију везу атома метала.

Десалинизација морске воде

Уз помоћ десалинизације из морске воде можемо направити питку воду.

Берилијум дихлорид (BeCl₂)

Употребљава се у производњи берилија и као катализатор.

Сребро бромид (AgBr)

Светложута кристална материја, раствара се на светлу.

Сребро хлорид (AgCl)

Бела кристална материја, раствара се на светлу.

Сребро јодид (AgI)

Светложуто једињење које настаје у реакцији сребро нитрата и калијум-јодида.

Added to your cart.