Нафтален

Нафтален

Најпростији полициклични ароматични угљоводик.

Хемија

Ознаке

нафтален, aроматични угљоводоник, кондензовано прстен, делокализовани електрони, сублимат, угљани катран, pepeo, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Ковалентне везе молекула бензола

Између атома угљеника постоје сигма и делокализоване пи-везе.

Пиримидин (C₄H₄N₂)

Хетероциклично ароматично органско једињење са садржином азота, његови деривати су тимин,...

Бензол (C₆H₆)

Најједноставнији представник ароматичних спојева.

Стирен (vinil-benzen) (C₈H₈)

Безбојна течност, мириса сличног бензолу, мономер полистирола.

Бензојева киселина (C₆H₅COOH)

Најједноставнији представник ароматичних карбоксилних киселина.

Пиридин (C₅H₅N)

Хетероциклично органско једињење са садржином азота, безбојна, отрорва лако запаљива...

Анилин (C₆H₅NH₂)

Најједноставнији ароматичан амин. Научно име је: фениламин.

Added to your cart.