Карбонатјон (CO₃²⁻)

Карбонатјон (CO₃²⁻)

Скупина јона, настаје из угљене киселине, губљењем протона.

Хемија

Ознаке

карбонат ион, кисели јонска остатак, ањонско, јон, једињење Ион, угљене киселине, карбонати, неорганска хемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Угљена киселина (H₂CO₃)

Течност без боје и мириса, настаје када се угљен-диоксид раствори у води.

Калцијум-карбонат (CaCO₃)

Кречњак има широку примену.

Угљен-моноксид (CO) (средњи степен)

Отрован гас без боје, мириса и укуса, јаке цитотоксичности за жива бића.

Угљен-диоксид (CO) (средњи степен)

Гас без боје и мириса, тежи од ваздуха. Потребан за фотосинтезу биљака.

Вежбе о молекулима ИИИ. (Сложени јони)

Задатак за вежбање сложених јона.

Азотна киселина (HNO₃)

Оксокиселина азота. Безбојна киселина оштрог мириса, jaк оксиданс.

Пермангант јон (MNO₄⁻)

Калијев преманганат се употребљава за дезинфекцију.

Added to your cart.