Карбамид (CO(NH₂)₂)

Карбамид (CO(NH₂)₂)

Органско једињење које се налази у мокраћи сисара, употребљава се у производњи вештачких ђубрива са садржином азота.

Хемија

Ознаке

карбамид, диаминометанал, амид, урин, урее, вештачко ђубриво, одмрзавање леда, пластични материјали, протеински метаболизам, аминопласти, хемија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Формамид (метанамид) (HCONH₂)

Безбојна, помало вискозна, хигроскопна течност, која се употребљава за производњу мравље...

Ацетамид (етанамид) (C₂H₅NO)

Бели, кристални материјал без мириса.

Вежбе о молекулима ВИИ. (Једињење угљеника са садржајем азота)

Задатак за разумевање структуре и класификације једињењаа угљеника са садржајем азота.

Н,Н-диетилпропанамид (C₇H₁₅NO)

Безбојна текућина, терцијални амид.

Триметиламин Н(CH₃)₃

Терцијални амид, даје мирис поквареним намирницама.

Диметиламин (NH(CH₃)₂)

Безбојни гас непријатног мириса, употребљава се на безброј подручја.

Метиламин (NH₂CH₃)

Најпростији прворазредни амин.

Н-метилетанамид (C₃H₇NO)

Чвсто кристално једињење.

Амонијак (NH₃)

Амонијак је безбојан гас, оштрог мириса.

Added to your cart.