Карактеристични параметри таласа

Карактеристични параметри таласа

Анимација нам на примеру звучних таласа објашњава најважније параметре таласа.

Физика

Ознаке

талас, звучни талас, таласи, фреквенција, амплитуда, fázis, механички талас, таласна дужина, звук, херц, електромагнетни талас, брзина звука, зид таласа, вибрација, једноставна хармоника кретање, брзина простирања, кључање, ултразвук, инфразвук, јачина звука, периодичност, држава, физика, физички, Механика

Повезани додаци

Питања

 • Да ли је тачно да је брзина ширења звука бржа, уколико гласније викнемо?
 • Да ли је тачно да брзина таласа зависи од фреквенције?
 • Шта је јединица фреквенције?
 • Шта је дефинисано бројем осцилација у секунди?
 • У каквом су односу фреквенција и таласна дужина?
 • Каква је веза између фреквенције и амплитуде?
 • Шта је мерна јединица амплитуде?
 • У којој је средини брзина звука већа: у води, или у ваздуху?
 • У каквој су вези фреквенција и брзина таласа?
 • Колико износи брзина звука у ваздуху при температури од 15 °C?
 • Шта је ултразвук?
 • Колико износи фазна разлика између две честице чија је осцилација синхрона?
 • Да ли је тачно да су звучни таласи који се крећу кроз гасну средину увек лонгитудинални?
 • Шта је таласни фронт?
 • Колико износи таласна дужина звучног таласа од 20 000 Hz који се креће кроз ваздух на нивоу мора? (c=f*λ)

Сцене

Формирање таласа

 • фронт таласа - Формирају их честице које осцилују у истој фази.
 • таласна дужина (λ) - Растојање између два суседна таласна фронта. Ознака: λ (ламбда). У стварности, таласна дужина звучног таласа који већина људи може да чује се креће између 1,6 cm и 16 m, а брзина простирања звука износи 340 m/s.
 • честица - Свака честица врши осцилаторно кретање.
 • Брзина таласа - Брзина кретања је првенствено особина средине, а није еквивалентна брзини кретања честица.
 • Фреквенција - Број осцилација у секунди.
 • Амплитуда - Представља максималну вредност једног од параметара осцилације. Обично се, у случају звука поистовећује са максималном вредношћу ваздушног притиска или померања. Директно је повезана са јачином звука, уколико је већа, доживљавамо је као гласнији звук.
 • амплитуда
 • звучник - Звучник емитује лонгитудиналне таласе.Као и сваки други талас, и звук поседује таласну дужину, фреквенцију, брзину простирања и амплитуду.

Формирање таласа

Талас се јавља као последица поремећаја у некој средини. У зависности од карактеристика средине и извора таласа, они могу бити веома разнолики.

Најједноставнији таласи су механички таласи који се крећу кроз гасове, као што је звучни талас који се простире кроз ваздух. Извор звука покреће молекуле ваздуха, они својим осцилацијама покрећу суседне молекуле, а они на исти начин делују на даље суседе. На тај начин се осцилаторно кретање шири.

Ако је правац осциловања честица паралелан са правцем кретања таласа, говоримо о лонгитудиналним (уздужним) таласима. У ваздуху се звук увек креће као лонгитудинални талас. Честице ваздуха се прво сабијају, а затим разређују и на тај начин формирају таласни фронт. Растојање између таласних фронтова је таласна дужина. Уколико расте брзина ширења звука, расте и његова таласна дужина.

Брзина таласа

 • фронт таласа - Формирају их честице које осцилују у истој фази.
 • таласна дужина (λ) - Растојање између два суседна таласна фронта. Ознака: λ (ламбда). У стварности, таласна дужина звучног таласа који већина људи може да чује се креће између 1,6 cm и 16 m, а брзина простирања звука износи 340 m/s.
 • честица - Свака честица врши осцилаторно кретање.
 • Брзина таласа - Брзина кретања је првенствено особина средине, а није еквивалентна брзини кретања честица.
 • Фреквенција - Број осцилација у секунди.
 • Амплитуда - Представља максималну вредност једног од параметара осцилације. Обично се, у случају звука поистовећује са максималном вредношћу ваздушног притиска или померања. Директно је повезана са јачином звука, уколико је већа, доживљавамо је као гласнији звук.
 • амплитуда
 • звучник - Звучник емитује лонгитудиналне таласе.Као и сваки други талас, и звук поседује таласну дужину, фреквенцију, брзину простирања и амплитуду.

Брзина таласа

Брзина таласа је брзина којом се таласни фронт креће кроз једну средину. Ова брзина није еквивалентна брзини кретања честица. На брзину кретања таласа највише утиче квалитет материјала средине, мада многи други параметри врше утицај на таласну брзину. Један од њих је температура средине.

Брзина простирања звука кроз ваздух при температури од 0 °C износи око 1200 km/h, а на температури од -57 °C око 1600 km/h.

У чврстим срединама, брзина звука може бити и вишеструко већа.

Фреквенција

 • фронт таласа - Формирају их честице које осцилују у истој фази.
 • таласна дужина (λ) - Растојање између два суседна таласна фронта. Ознака: λ (ламбда). У стварности, таласна дужина звучног таласа који већина људи може да чује се креће између 1,6 cm и 16 m, а брзина простирања звука износи 340 m/s.
 • честица - Свака честица врши осцилаторно кретање.
 • Брзина таласа - Брзина кретања је првенствено особина средине, а није еквивалентна брзини кретања честица.
 • Фреквенција - Број осцилација у секунди.
 • Амплитуда - Представља максималну вредност једног од параметара осцилације. Обично се, у случају звука поистовећује са максималном вредношћу ваздушног притиска или померања. Директно је повезана са јачином звука, уколико је већа, доживљавамо је као гласнији звук.
 • амплитуда
 • звучник - Звучник емитује лонгитудиналне таласе.Као и сваки други талас, и звук поседује таласну дужину, фреквенцију, брзину простирања и амплитуду.

Фреквенција

Фреквенција је број таласних фронтова који допиру до посматрача у једној секунди. Дефинишемо је и као број осцилација.

У случају звучних таласа, на пример, звук је вишљи, уколико му је фреквенција већа. Фреквенција дубоких гласова је нижа. Стандардна јединица за мерење фреквенције је Hz (херц). На пример, ако чујемо звук од 1000 Hz, сваке секунде до нашег ува допире 1000 осцилација. Уколико је таласна брзина већа при мањој таласној дужини, утолико је фреквенција већа.

Однос између ова три параметра се може описати формулом:

c=f*λ

(Где је c таласна брзина, f фреквенција, а λ таласна дужина.)

Људско уво може осетити звучне таласе чија се фреквенција креће у распону од 20 Hz до 20 000 Hz. Звучни таласи чија је фреквенција мања од 20 Hz су веома дубоки звуци и називамо их инфразвуцима. Веома високи звуци са фреквенцијом већом од 20 000 Hz су ултразвуци. Слепи мишеви и делфини користе ултразвуке за оријентацију у простору.

Амплитуда

 • фронт таласа - Формирају их честице које осцилују у истој фази.
 • таласна дужина (λ) - Растојање између два суседна таласна фронта. Ознака: λ (ламбда). У стварности, таласна дужина звучног таласа који већина људи може да чује се креће између 1,6 cm и 16 m, а брзина простирања звука износи 340 m/s.
 • честица - Свака честица врши осцилаторно кретање.
 • Брзина таласа - Брзина кретања је првенствено особина средине, а није еквивалентна брзини кретања честица.
 • Фреквенција - Број осцилација у секунди.
 • Амплитуда - Представља максималну вредност једног од параметара осцилације. Обично се, у случају звука поистовећује са максималном вредношћу ваздушног притиска или померања. Директно је повезана са јачином звука, уколико је већа, доживљавамо је као гласнији звук.
 • амплитуда
 • звучник - Звучник емитује лонгитудиналне таласе.Као и сваки други талас, и звук поседује таласну дужину, фреквенцију, брзину простирања и амплитуду.

Амплитуда

Јачину звука који чујемо не одређује фреквенција или брзина кретања. Она зависи од амплитуде осцилација, односно максималног одступања честица средине од равнотежног положаја на датом месту.

Ако таласи нису механичке природе, амплитуду не можемо дефинисати као максимално одступање честица, стога је јачина тих таласа одређена другим параметрима. На пример, у случају електромагнетних таласа амплитуда се може тумачити као максимална јачина поља или максимални напон.

Ако таласни фронтови формирају једну праву или раван, амплитуда осцилација се неће смањити током ширења таласа.

Таласи углавном формирају фронтове сферног облика, а енергију емитују у околни простор, при чему се амплитуда, удаљавањем од извора, смањује.

Фаза

 • Фазе таласа - Фазна разлика честица са синхроном осцилацијом износи 0, а честица које су у антифази 180 степени.

Фаза

Осцилација је периодичан процес повезан са кружним кретањем. Стога се тренутни положај честице унутар периода може одредити углом од 0-360 степени. Осцилација честице је функција њене тренутне фазе у односу на стање мировања. Честице у истој фази имају синхрону осцилацију, те је фазна разлика међу њима једнака нули. Ако је фазна разлика између две честице 180 степени, оне се крећу у супротном правцу (у антифази су). Ако је фазна разлика међу честицама 90 степени, међу њима влада разлика у износу од четвртине периода.

Нарација

Формирање таласа

Талас се јавља као последица поремећаја у некој средини. У зависности од карактеристика средине и извора таласа, они могу бити веома разнолики.

Најједноставнији таласи су механички таласи који се крећу кроз гасове, као што је звучни талас који се простире кроз ваздух. Извор звука покреће молекуле ваздуха, они својим осцилацијама покрећу суседне молекуле, а они на исти начин делују на даље суседе. На тај начин се осцилаторно кретање шири.

Ако је правац осциловања честица паралелан са правцем кретања таласа, говоримо о лонгитудиналним (уздужним) таласима. У ваздуху се звук увек креће као лонгитудинални талас. Честице ваздуха се прво сабијају, а затим разређују и на тај начин формирају таласни фронт. Растојање између таласних фронтова је таласна дужина. Уколико расте брзина ширења звука, расте и његова таласна дужина.

Брзина таласа

Брзина таласа је брзина којом се таласни фронт креће кроз једну средину. Ова брзина није еквивалентна брзини кретања честица. На брзину кретања таласа највише утиче квалитет материјала средине, мада многи други параметри врше утицај на таласну брзину. Један од њих је температура средине.

Брзина простирања звука кроз ваздух при температури од 0 °C износи око 1200 km/h, а на температури од -57 °C око 1600 km/h.

У чврстим срединама, брзина звука може бити и вишеструко већа.

Фреквенција

Фреквенција је број таласних фронтова који допиру до посматрача у једној секунди. Дефинишемо је и као број осцилација.

У случају звучних таласа, на пример, звук је вишљи, уколико му је фреквенција већа. Фреквенција дубоких гласова је нижа. Стандардна јединица за мерење фреквенције је Hz (херц). На пример, ако чујемо звук од 1000 Hz, сваке секунде до нашег ува допире 1000 осцилација. Уколико је таласна брзина већа при мањој таласној дужини, утолико је фреквенција већа.

Људско уво може осетити звучне таласе чија се фреквенција креће у распону од 20 Hz до 20 000 Hz. Звучни таласи чија је фреквенција мања од 20 Hz су веома дубоки звуци и називамо их инфразвуцима. Веома високи звуци са фреквенцијом већом од 20 000 Hz су ултразвуци. Слепи мишеви и делфини користе ултразвуке за оријентацију у простору.

Амплитуда

Јачину звука који чујемо не одређује фреквенција или брзина кретања. Она зависи од амплитуде осцилација, односно максималног одступања честица средине од равнотежног положаја на датом месту.

Ако таласи нису механичке природе, амплитуду не можемо дефинисати као максимално одступање честица, стога је јачина тих таласа одређена другим параметрима. На пример, у случају електромагнетних таласа амплитуда се може тумачити као максимална јачина поља или максимални напон.

Ако таласни фронтови формирају једну праву или раван, амплитуда осцилација се неће смањити током ширења таласа.

Таласи, углавном, формирају фронтове сферног облика, а енергију емитују у околни простор, при чему се амплитуда, удаљавањем од извора, смањује.

Фаза

Осцилација је периодичан процес повезан са кружним кретањем. Стога се тренутни положај честице унутар периода може одредити углом од 0-360 степени. Осцилација честице је функција њене тренутне фазе у односу на стање мировања. Честице у истој фази имају синхрону осцилацију, те је фазна разлика међу њима једнака нули. Ако је фазна разлика између две честице 180 степени, оне се крећу у супротном правцу (у антифази су). Ако је фазна разлика међу честицама 90 степени, међу њима влада разлика у износу од четвртине периода.

Повезани додаци

Стварање гласа

Приликом стварања гласа, гласне жице вибрирају под утицајем струјања ваздуха који излази...

Како ради звучник?

Звучник производи звучне таласе уз помоћ електромагнетне индукције.

Једноставне хармоничне осцилације и равномерно кружно кретање

Хармонично осцилаторно кретање се може сматрати нормалном пројекцијом равномерног кружног...

Воз ТЖВ ПОС

Брзи воз ТЖВ ПОС саобраћа између Париза и јужне Немачке брзином од 320 km/h.

Цунами

Цунами означава појаву великих морских таласа (до 10 метара висине) велике кинетичке...

Земљотрес

Земљотрес је једна од најразорнијих природних појава.

Конкорд (1969)

Први суперсонични путнички авион чији су комерцијални летови почели 1976. године.

Гравитациони таласи (ЛИГО опсерваторија)

Тела велике масе током убрзавања изазивају таласање простор-времена. Ови таласи су...

Врсте таласа

Таласи имају веома важну улогу у многим областима нашег живота.

Доплеров ефекат

Позната нам је појава да је звук виши уколико нам се извор звука приближава, а нижи,...

Бубњеви

Код овог инструмента звук настаје ударањем, и има веома пуно варијанти.

Гитара

Гитара је жичани инструмент, звук се постиже окидањам жица прстима или трзалицом.

Како ради сонар?

Сонар је систем за навигацију, комуникацију и детекцију објеката, који за свој рад...

Експеримент месечевог радара (Золтан Бај,1946)

Мађарски научник је био први, коме је 1946. године успело детектирати снопове радарског...

Б-2 „Спирит” (САД, 1989)

Амерички тешки бомбардер стелт технологије, користило га је Америчко ратно зракопловство...

Мали потковичар

Слепи мишеви лове и оријентишу се уз помоћ ултразвука.

Кљунасти делфин

Делфини су морски сисари, оријентишу се помоћу ултразвука.

Афрички слон

Највећа копнена животиња на Земљи.

Електрично звоно

Уређај који ради уз помоћ електромагнета.

Уво и механизам слуха

Уши региструју звучне таласе и претварају их у електричне сигнале, који се шаљу у мозак.

Added to your cart.